Przejdź do treści

PROGRAM PRACOWNI

1/ Nazwa pracowni
IV Pracownia Rysunku

2/ Kierownik Pracowni
Prof. dr hab. Hanna Łuczak
hanna.luczak@uap.edu.pl

3/ Asystent
Dr Paweł Polus, ad
pawel.polus@uap.edu.pl

4/ Sala
nr 3, 5, bud. F

5/ Ogólna formuła przedmiotu
Zajęcia mają charakter warsztatowo-seminaryjny. W ich zakres wchodzą konsultacje, zajęcia
studyjne, wykłady, warsztaty i wyjazdy plenerowe.

6/ Typ przedmiotu
Pracownia, w której na I stopniu Kierunku Malarstwo realizowane są przedmioty obowiązkowe: Rysunek (III, IV, V, VI semestr), Rysunek z elementami anatomii (I, II semestr), Pracownia Dyplomująca (VI semestr), Praca Dyplomowa (VI semestr).

Pracownia, w której na II stopniu Kierunku Malarstwo realizowane są przedmioty obowiązkowe: Rysunek (I, II semestr), Magisterska Pracownia Artystyczna (III semestr), Pracownia Dyplomująca (IV semestr), Praca Dyplomowa (IV semestr).

Pracownia na I stopniu jest obowiązkowa dla kierunków:
Animacja (I, II, III, IV, V semestr)
Architektura (I, II, III, IV, V, VI semestr)
Design Krajobrazu ( I, II, III, IV semestr)
Projektowanie mebla (I, II, III, IV, V semestr)
Wzornictwo (I, II, III, IV, V semestr)
Architektura wnętrz (I, II, III, IV, V semestr)
Scenografia (I, II, III, IV, V semestr)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (I, II, III, IV, V semestr)
Fotografia (I, II, III, IV semestr)
Intermedia (I, II, III, IV, V semestr)
Grafika (I, II, III, IV, V semestr)
Rzeźba (I, II, III, IV, V semestr)

Pracownia na II stopniu jest obowiązkowa dla kierunków:
Animacja (I, II semestr)
Architektura (I, II semestr)
Design Krajobrazu (I, II semestr)
Projektowanie mebla (I, II semestr)
Wzornictwo (I, II semestr)
Scenografia (I, II semestr)
Architektura wnętrz (I, II semestr)
Fotografia (I, II semestr)
Intermedia (I, II semestr)
Grafika (I, II semestr)
Rzeźba (I, II, III, IV semestr)

Pracownia może być wybierana przez studentów I stopnia w ramach pracowni wolnego wyboru, na kierunkach:
Design Krajobrazu (V semestr)
Fotografia (V semestr)
Pracownia może być wybierana przez studentów II stopnia w ramach pracowni wolnego wyboru, na kierunkach:
Architektura (III semestr)
Projektowanie mebla (III, IV semestr)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (II, I, II, III, IV, V semestr)
Intermedia (III semestr)
Grafika (III semestr)

7/ Poziom przedmiotu
Podstawowy, średniozaawansowany – I stopień
zaawansowany – II stopień

8/ Rok studiów
Studia I i II stopnia.
Realizacja programu pracowni jest zróżnicowana ze względu na stopień studiów. Dydaktyka ma charakter indywidualny – indywidualne są korekty i konsultacje, odmienne w zależności od stopnia studiów, a także ze względu na realizowany przedmiot.

9/ Liczba punktów ECTS
I stopień, Rysunek – 17 ECTS, Rysunek z elementami anatomii – 10 ECTS, Pracownia Dyplomująca – 5 ECTS, Praca Dyplomowa – 9 ECTS
II stopień – Rysunek 8 ECTS, Magisterska Pracownia Artystyczna – 12 ECTS, Pracownia Dyplomująca -5 ECTS, Praca Dyplomowa -10 ECTS

10/ Efekty kształcenia

Wydział Malarstwa i Rysunku-dokumentacja kierunku malarstwo – studia I stopnia

Wydział Malarstwa i Rysunku-dokumentacja kierunku malarstwo – studia II stopnia

Uzupełniające – dla pozostałych kierunków

UZUPEŁNIAJĄCE EFEKTY KSZTAŁCENIA

11/ Wymagania wstępne
Ogólna orientacja w zakresie historii sztuki. Zainteresowanie kierunkiem studiów.

12/ Treści merytoryczne przedmiotu
Rdzeniem proponowanego przez IV Pracownię Rysunku programu są zadania i ćwiczenia prowokujące do uaktywnienia wyobraźni, fikcji, konstrukcji wymykającej się prostej sprawdzalności tego co dane i oczywiste. W przywołaniu wyobraźni widzę szanse alternatywnego, bogatego i nieskrępowanego doświadczenia artystycznego. Poznawanie różnych kategorii wyrażania języka rysunkowego. Znaczenie transformacji.
Intelektualne i emocjonalne treści rysunku.
Wyobraźnia – Wyobrażone – wyrażone.
Język instalacji rysunkowej – transformacja – zależność, konieczność i kompatybilność całego
układu, wszystkich elementów, które tworzą nierozerwalną całość.
Tematy i ćwiczenia – obowiązkowe i do wyboru.

13/ Spis zalecanych lektur
Wasilij Kandinski „Punkt i linia a płaszczyzna”
John Berger „Sposoby widzenia”
Kazimierz Malewicz „Świat bezprzedmiotowy”
Ponadto literatura jest zalecana w zależności od indywidualnych potrzeb i zainteresowań
studenta: katalogi, wydawnictwa i czasopisma artystyczne, książki z zakresu historii sztuki,
sztuki współczesnej, filozofii, teorii kultury i z innych dziedzin.

14/ Metody oceny
Forma oceny: zaliczenie z oceną.
Składową oceny jest: uczestniczenia w zajęciach, zaangażowanie studenta, realizacja
zadanych tematów i ćwiczeń, społeczna postawa studenta, końcowy rezultat pracy.

15/ Język wykładowy
Polski, angielski

PROGRAM PRACOWNI EN

 

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 01.02.2017, 07:40
  • Ostatnia edycja: 23.03.2021, 13:47