Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie – (studia III stopnia)

http://uap.edu.pl/dla-studentow/studia-doktoranckie/

Kierownik: dr hab. Agnieszka Meller-Kawa, prof. UAP
Reprezentant do rady naukowej: dr hab. Lucyna Talejko-Kwiatkowska, prof. UAP
Koordynator:  dr Dominika Czerniak-Chojnacka