Przejdź do treści

Pracownia Znaku i Identyfikacji

budynek B, s. 301

kierownik: dr hab. Wojciech Janicki, prof. UAP
kontakt: wojciech.janicki@uap.edu.pl

strona: www.id-pracownia.pl

https://www.facebook.com/ID.Pracownia
https://www.instagram.com/id_pracownia/

godziny i dni otwarcia Pracowni
wtorek i czwartek od 10.30–13.30


Pracownia Znaku i Identyfikacji (ID Pracownia) powstała w 2010 roku. Zasadniczym obszarem jej działań jest projektowanie znaków graficznych i systemów identyfikacji wizualnej o rozmaitym przeznaczeniu. Pracownia ma charakter otwarty, dedykowany studentom poszukującym wiedzy i praktyki w obszarze kreacji artystycznej z odniesieniem do realiów i oczekiwań rynkowych. Zdobywane doświadczenia mają na celu przygotowanie do pracy w branży kreatywnej: w agencjach reklamowych, studiach projektowych, działach graficznych firm i instytucji, a także własnej działalności. 

Ćwiczenia praktyczne poprzedzone są wprowadzeniem teoretycznym. Tematy realizowane w oparciu o brief projektu, indywidualne konsultacje i korekty. Otwartość na autorskie poszukiwania graficzne, w tym prace o charakterze badawczym. Pracownia regularnie podejmuje współpracę z firmami i instytucjami, realizując projekty zamawiane o charakterze społecznym i komercyjnym – np. kampanie reklamowe produktów, usług, wydarzeń. Wybrani partnerzy zewnętrzni: Volkswagen Group Polska, Palmiarnia Poznańska, Miasto Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Biblioteka Raczyńskich.

Regularna obecność studentów zagranicznych w pracowni zapewnia stałą wymianę doświadczeń międzynarodowych w obszarze zagadnień kierunkowych, metod edukacyjnych, kultury pracy i komunikacji. 

Program Pracowni obejmuje

 • zasady projektowania znaku / logo
 • zasady projektowania systemu identyfikacji
 • specyfikacja techniczna (księga znaku / id)
 • ux i service design
 • dyrekcja artystyczna
 • kampanie reklamowe produktów, usług, wydarzeń
 • projektowanie interdyscyplinarne
 • terminologia i metody pracy
 • prezentacja i wycena projektów
 • eksperyment graficzny

Karta pracowni

KARTA PRACOWNI – GP – Pracownia Znaku i Identyfikacji

Prace studentów

 • Autor: Michał Żerdzicki
 • Opublikowano: 06.01.2017, 11:04
 • Ostatnia edycja: 09.01.2023, 12:41