Pracownia Znaku i Identyfikacji

kierownik:
dr Wojciech Janicki, ad

miejsce:
Sala 301, budynek B

kontakt:
info@id-pracownia.pl
www.id-pracownia.pl

godziny i dni otwarcia pracowni:
poniedziałek i czwartek od 10.30–13.30


ID Pracownia – Pracownia Znaku i Identyfikacji powstała w 2010 roku. Jej celem jest kształcenie umiejętności w zakresie projektowania znaków i systemów identyfikacyjnych o rozmaitym charakterze.

Ogólna formuła przedmiotu

Ćwiczenia praktyczne poprzedzone wprowadzeniem teoretycznym. Tematy realizowane w oparciu o brief projektu, indywidualne konsultacje i korekty. Otwartość na autorskie poszukiwania graficzne. Pracownia regularnie podejmuje współpracę z firmami i instytucjami realizując projekty zamawiane o charakterze komercyjnym no. kampanie reklamowe produktów, usług, wydarzeń.

Tematy są realizowane jako ćwiczenia semestralne lub konkursy zamknięte dla studentów Pracowni.

Program Pracowni obejmuje:

  • zasady projektowania znaku,
  • zasady projektowania systemu identyfikacji,
  • specyfikacja techniczna (księga znaku/id),
  • ux i service design,
  • kampanie reklamowe produktów, usług, wydarzeń,
  • projektowanie interdyscyplinarne,
  • terminologia i metody pracy,
  • trendy i historia designu (prezentacje),
  • eksperyment graficzny.