Przejdź do treści

Pracownia Wydawnictw

kierownik
prof. dr hab. Krzysztof Molenda

mgr Piotr Marzol, asyst.

miejsce:
Budynek B, sala 303

kontakt: 

uap.print@gmail.com


Ogólna formuła przedmiotu

 • Zajęcia pracowniane grupowe i indywidualne
 • Prezentacje
 • Wykłady
 • Pokazy
 • Realizacja zadanych ćwiczeń, Ćwiczenia techniczne
 • Korekty
 • Konsultacje

Typ przedmiotu

 • Do wyboru dla studentów
 • Studia I i II stopnia
 • Pracownia wolnego wyboru
 • Kierunek: Grafika; Specjalność: Projektowanie Graficzne

Efekty kształcenia – Program Kierunkowy

WIEDZA

 • Formułuje cele działań przy tworzeniu publikacji promocyjnych i projektowaniu graficznym.
 • Posiada teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu przygotowania do druku publikacji.
 • Dobiera odpowiednie środki i metody z zakresu projektowania graficznego dla osiągnięcia celu w szerokim wachlarzu umiejętności.
 • Proponuje samodzielnie i odpowiedzialnie różne rozwiązania graficzne przy tworzeniu projektów.
 • Rozpoznaje i analizuje zaawansowane techniki projektowania komputerowego,
 • Wykorzystuje zaawansowane metody, techniki projektowania komputerowego,  rodzaje druku i oprawy introligatorskiej.
 • Definiuje w sposób rozbudowany grupę docelową projektu co pozwala precyzyjnie określić zakres działań projektowych i środki wyrazu.
 • Posiada wiedzę z zakresu psychofizjologii patrzenia, teorii koloru, typografii, druku i poligrafii.
 • Posiada wiedzę z zakresu historii sztuk graficznych i projektowania graficznego.
 • Potrafi przeanalizować projekt graficzny publikacji.
 • Posiada poszerzoną, praktyczną wiedzę z zakresu obsługi programów graficznych w zakresie projektowania 2D – pakietu Adobe CS (Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat).

UMIEJĘTNOŚCI

 • posiada zaawansowaną, praktyczną umiejętność obsługi programów graficznych w zakresie projektowania 2D – pakietu Adobe CS (Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat)
 • opracowuje projekty graficzne do druku i do Internetu.
 • wykonuje projekty graficzne (logo, ulotka, skład tekstu, układ typograficzny plakat itp.)
 • wykorzystuje programy graficzne i łączy ich możliwości.
 • stosuje odpowiednie techniki projektowe i komputerowe do realizacji zadania
 • prowadzi samodzielnie projekt graficzny od zamysłu do realizacji technicznej
 • analizuje projekty pod kątem czytelności przekazu i estetyki
 • posiada umiejętność pełnego i samodzielnego rozwiązywania zadania projektowego w zakresie konstruowania idei, doboru środków, opracowania technicznego do druku

POSTAWY

 • kreatywność, tworzenie nowych idei
 • samodzielność
 • odpowiedzialność
 • doświadczenie
 • mobilizujący wpływ na innych studentów
 • współpraca z innymi, praca w grupie, w zespole projektowo-redakcyjnym
 • podejmowanie wyzwań o charakterze nowatorskim
 • duża świadomość działań projektowych, czytelności przekazu i ich oddziaływania społecznego
 • umiejętność czasowej i technicznej organizacji pracy nad projektem

Efekty kształcenia – Program Uzupełniający

WIEDZA

 • formułuje podstawowe cele działań przy tworzeniu publikacji i projektowaniu graficznym
 • dobiera odpowiednie środki i metody z zakresu projektowania graficznego dla osiągnięcia celu
 • proponuje różne rozwiązania graficzne przy tworzeniu projektów
 • rozpoznaje podstawowe techniki projektowania komputerowego, metody i rodzaje druku
 • posiada podstawową wiedzę z zakresu psychofizjologii patrzenia, teorii koloru, typografii, druku i poligrafii
 • posiada ogólną wiedzę z zakresu historii sztuk graficznych i projektowania graficznego

UMIEJĘTNOŚCI

 • posiada podstawową umiejętność obsługi programów graficznych z pakietu Adobe CS (Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat)
 • opracowuje projekty graficzne do druku i do Internetu
 • wykonuje projekty graficzne (logo, ulotka, skład tekstu, układ typograficzny plakat itp.)
 • wykorzystuje programy graficzne w podstawowym zakresie
 • stosuje odpowiednie techniki projektowe i komputerowe do realizacji zadania
 • analizuje projekty pod kątem czytelności przekazu i estetyki
 • posiada podstawową umiejętność rozwiązywania zadania projektowego w zakresie konstruowania idei, doboru środków, opracowania technicznego

POSTAWY

 • kreatywność
 • doświadczenie
 • współpraca z innymi, praca w grupie.
 • odpowiedzialność za podejmowane decyzje
 • podejmowanie różnych zadań projektowych
 • świadomość działań projektowych, czytelności przekazu i ich oddziaływania społecznego
 • umiejętność czasowej i technicznej organizacji pracy nad projektem

Wymagania wstępne

 • podstawowa wiedza z zakresu projektowania graficznego, rodzajów i zasad druku
 • ogólna, podstawowa znajomość obsługi komputera i programów graficznych
 • chęć zdobywania wiedzy, uczenia się

Treści merytoryczne przedmiotu. Cel

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy w zakresie projektowania wydawnictw i publikacji.
(Zagadnienia typograficzne, kompozycja tekstu i obrazu, wordprocessing, wydawnictwa wielostronicowe, techniczne zagadnienia przygotowania wydawnictw do druku, itp.).

 • Celem zajęć jest przekazanie wiedzy z zakresu praktycznego wykorzystania komputera dla projektowania i przygotowywania prac graficznych do druku i poligrafii.
 • Przygotowanie do współpracy ze studiami graficznymi i poligrafią.
 • Przekazanie poszerzonej wiedzy z zakresu obsługi i wykorzystania programów graficznych (Photoshop, InDesign, Illustrator, Acrobat).
 • Program przedmiotu zakłada wykształcenie i pobudzenie zainteresowania studentów do nowych koncepcji intelektualnych i formalnych w grafice i projektowaniu graficznym.
 • Wykształcenie umiejętności pełnego i samodzielnego rozwiązywania zadania projektowego w zakresie konstruowania idei, doboru środków, opracowania technicznego.

Spis zalecanych lektur

Literatura podstawowa:

 • „Poligrafia – praktyczny przewodnik”, David Bann, wyd. ABE Dom Wydawniczy
 • „Photoshop – korekcja i separacja”, Dan Margulis, wyd. Helion
 • „Kompendium DTP – Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce”, Paweł Zakrzewski, wyd. Helion

Literatura uzupełniająca:

 • Książki, katalogi, podręczniki programów komputerowych, wydawnictwa i czasopisma z zakresu projektowania graficznego oraz poligrafii i profesjonalnego przygotowania prac do druku, m.in.: czasopismo „2D+3D”, „Visual Communication”, „Press” i inne.
 • Internet (zasoby internetowe o tematyce projektowania graficznego, tworzenia kampanii promocyjnych, obsługi programów komputerowych i DTP).

Metody oceny

 • kontrola obecności  na zajęciach
 • ocena wykonanego zadania semestralnego
 • aktywność na zajęciach
 • zaangażowanie
 • zakres, stopień zdobytych umiejętności

Język wykładowy

 • polski
 • możliwość prowadzenia zajęć w języku angielskim

 


Program_PRAC_WYDAWNICTW_I_2016

Program_WYDAWNICTW_II_2016

 • Autor:
 • Opublikowano: 06.01.2017, 11:04
 • Ostatnia edycja: 19.02.2019, 11:33