Pracownia Projektowania Opakowań

kierownik 
dr Krzysztof  Kwiatkowski, ad.

miejsce:

budynek B, sala 305

Kontakt:
e-mail: pracowniaopakowan@uap.edu.pl


Ogólna charakterystyka Pracowni:

Zajmujemy się problematyką opakowań w odpowiednim kontekście:

 • w stosunku do odbiorcy (ergonomia i komunikacja)
 • w odniesieniu do producenta (ekonomia i technologia)
 • w odniesieniu do handlowca (percepcja, marketing, wystawiennictwo)
 • w kontekście estetycznym i kulturowym (tradycja)

Rozpoczynamy od ćwiczeń wprowadzających (np analizy).

Zajęcia praktyczne – prowadzone są w formie korekty zadanych tematów. Czasami realizujemy ćwiczeni klauzurowe.

Studenci realizują najczęściej dwa tematy w semestrze wybrane z większej liczby propozycji.

Jeden z tematów kończy model fizyczny, drugi prezentacja graficzna.

Stopień trudności realizowanych tematów jest dopasowany do roku, stopnia studiów oraz od stażu studenta w Pracowni. Realizowanie pierwszych tematów pozbawionych pełnego obciążenia funkcjonalnego, nakierowane jest na budzenie inwencji, poszukiwanie obszaru inspiracji i budowanie sprawności projektowej. Stopniowo, zwiększamy ilość wymogów, które ma spełniać opakowanie.

Formy wspierające proces kształcenia

Krótkie wykłady wprowadzające w tematykę

 • technologii wytwarzania opakowań (głównie papierowych)
 • podstawowych informacji związanych z opakowaniami z tworzyw sztucznych i szkła
 • cykl wykładów otwartych „Kolor i druk” realizowanych wraz z prof. K. Molendą i mgr. Sz. Sznajderem

Cykl kończy test analizy technicznej opakowań.

Warsztaty modelowania trójwymiarowego:

kurs podstawowy modelowania trójwymiarowego w programie Rhinoceros.Organizowany dla chętnych w pierwszym semestrze. Kilka spotkań warsztatowych pozwala samodzielnie rozpocząć prace z modelowaniem powierzchniowym. Umiejętność usprawniająca przygotowanie siatek opakowań i przydatna np. przy wykonywaniu modeli metodą druku przestrzennego oraz wizualizacji prac.

Dyplomanci pracowni:

 • Agnieszka Michaelis-Ast,
 • Grzegorz Kossakowski,
 • Julia Brendel,
 • Dominika Korzeń,
 • Joanna Leciejewska,
 • Agnieszka Zakaszewska,
 • Łukasz Tyrała,
 • Natalya Serebrnikowa,

PROGRAM Pracownia Projektowania Opakowań- 2016

Tematy 2016-2017 pl

Tematy 2016-2017 eng