Pracownia Projektowania Litery

kierownik
prof. dr hab. Krzysztof Kochnowicz

mgr Viktoriya Grabowska, asyst.

miejsce:
budynek B, s. 301

kontakt
vi_ga@wp.pl
krzysztof.kochnowicz@gmail.com
https://www.facebook.com/typo.pracownia

godziny i dni otwarcia pracowni
wtorki i środy, godz. 10.30–13.30


Pracownia Projektowania Litery istnieje od dwudziestu lat. Tak jak wszystkie pracownie Uniwersytetu Artystycznego, jest pracownią wolnego wyboru. Spotykają się w niej studenci z całej Uczelni, nie tylko z Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej, w którego strukturze Pracownia jest usytuowana.

Projektowanie krojów pisma jest dziedziną wymagającą pewnego rodzaju predyspozycji a także determinacji. Studenci posiadają różne temperamenty twórcze, i choć nie każdy może odnaleźć się w tej dyscyplinie to doświadczenia zdobyte w Pracowni są przydatne we wszelkiej działalności związanej z szeroko pojętym projektowaniem graficznym. Uczą nie tylko wrażliwości na litery, ale i organizacji pracy, klarowności języka wizualnego, systemowego myślenia i konsekwencji w szukaniu najbardziej optymalnego rozwiązania.

Zatem, dla niektórych studentów pobyt w Pracowni bywa tylko jednoroczną przygodą i uzupełnieniem samodzielnie nakreślonego programu studiów, dla innych staje się głównym obszarem twórczych poszukiwań, których zwieńczeniem jest dyplom na poziome licencjackim lub magisterskim, czasami związanie swej przyszłości zawodowej i twórczych ambicji z projektowaniem pism.

Przy otwartej formule Pracowni, tematy są tak sformułowane, by studenci, niezależnie od poziomu swych umiejętności i doświadczeń projektowych, mogli realizować własne koncepcje, dostarczające im satysfakcji obcowania z materią litery. Są one bodźcem wyzwalającym ich kreatywność. Pozwala to na bardzo indywidualne podejście, którego efektem są, z jednej strony, pojedyncze odmiany krojów display’owych, opartych na prostych założeniach ideowych, z drugiej zaś, rozbudowane rodziny krojów pism odpowiadających funkcji zdefiniowanej w założeniach projektowych.

Uzupełnieniem zajęć w Pracowni są warsztaty prowadzone przez zaproszonych gości. Studenci mieli zaszczyt doskonalić swoje umiejętności pod opieką Davida Březiny, Łukasza Dziedzica, Lucasa de Groot, Krzysztofa Lenka, Viktorii i Vitaliny Lopukhinych, Roberta Olesia, Henryka Sakwerdy.

Absolwenci Pracowni są coraz częściej doceniani w środowisku. W ostatnich latach zauważalna była działalność m.in.: Wojciecha Janickiego (asystenta w pracowni do 2010) roku, Viktoriyi Grabowskiej, Anny Giedryś, Joanny Angulskiej, Zuzy Rogatty, Roberta Jarca, Kamila Kurzajewskiego, Macieja Majchrzaka, Ani Kabuły, Szymona Sznajdera.


Program Projektowania Litery