Przejdź do treści

Pracownia Projektowania Litery

budynek B, s. 301

kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Kochnowicz, krzysztof.kochnowicz@uap.edu.pl
mgr Viktoriya Grabowska, asyst., viktoriya.grabowska@uap.edu.pl

strona na FB: https://www.facebook.com/typo.pracownia

Pracownia Projektowania Litery istnieje od dwudziestu lat. Tak jak wszystkie pracownie Uniwersytetu Artystycznego, jest pracownią wolnego wyboru. Spotykają się w niej studenci z całej Uczelni, nie tylko z Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej, w którego strukturze Pracownia jest usytuowana.

Projektowanie krojów pisma jest dziedziną wymagającą pewnego rodzaju predyspozycji a także determinacji. Studenci posiadają różne temperamenty twórcze, i choć nie każdy może odnaleźć się w tej dyscyplinie, to doświadczenia zdobyte w Pracowni są przydatne we wszelkiej działalności związanej z szeroko pojętym projektowaniem graficznym. Uczą nie tylko wrażliwości na litery, ale i organizacji pracy, klarowności języka wizualnego, systemowego myślenia i konsekwencji w szukaniu najbardziej optymalnego rozwiązania.

Zatem, dla niektórych studentów pobyt w Pracowni bywa tylko jednoroczną przygodą i uzupełnieniem samodzielnie nakreślonego programu studiów, dla innych staje się głównym obszarem twórczych poszukiwań, których zwieńczeniem jest dyplom magisterski, czasami związanie swojej przyszłości zawodowej i twórczych ambicji z projektowaniem pism.

Przy otwartej formule Pracowni, tematy są tak sformułowane, by studenci, niezależnie od poziomu swych umiejętności i doświadczeń projektowych, mogli realizować własne koncepcje, dostarczające im satysfakcji obcowania z materią litery. Są one bodźcem wyzwalającym ich kreatywność. Pozwala to na bardzo indywidualne podejście, którego efektem są, z jednej strony, pojedyncze odmiany krojów displayowych, opartych na prostych założeniach ideowych, z drugiej zaś rozbudowane rodziny krojów pism, odpowiadających funkcji zdefiniowanej w założeniach projektowych.

Uzupełnieniem zajęć w Pracowni są warsztaty, prowadzone przez zaproszonych gości. Studenci mieli zaszczyt doskonalić swoje umiejętności pod opieką Davida Březiny, Łukasza Dziedzica, Luc(as)a de Groot, Krzysztofa Lenka, Viktorii i Vitaliny Lopukhinych, Roberta Olesia, Henryka Sakwerdy.

W roku 2016 dorobek Pracowni był prezentowany w postaci wystawy na 16 Konferencji ATypi w Warszawie.

Absolwenci Pracowni są coraz częściej doceniani w środowisku. W ostatnich latach zauważalna była działalność m.in.: Wojciecha Janickiego (asystenta w pracowni do 2010) roku, Viktoriyi Grabowskiej, Anny Giedryś, Joanny Angulskiej, Zuzy Rogatty, Roberta Jarzeca, Macieja Majchrzaka, Ani Kabuły, Szymona Sznajdera, Antoniego Kwiatkowskiego.

Karta pracowni

KARTA PRACOWNI – GP – Pracownia Litery

Prace studentów

  • Autor: Michał Żerdzicki
  • Opublikowano: 06.01.2017, 11:02
  • Ostatnia edycja: 09.01.2023, 12:34