Przejdź do treści

II Pracownia Plakatu

kierownik
prof. dr hab. Eugeniusz Skorwider

asystent pracowni
mgr Szymon Szymankiewicz, asyst.

miejsce
Budynek B, sala 312

kontakt
pracowniaplakatu2@gmail.com
strona na fb: Pracownia Plakatu II

Godziny i dni otwarcia pracowni:
wtorki, godz. 10.00-13.00
czwartki, godz. 10.00-13.00

studia niestacjonarne:
niedziela, godz. 10.00-13.00


Pracownia powstała w 2003 roku.

Od tego czasu prowadzi ją Eugeniusz Skorwider.

Pracownia ma profil społeczno-polityczny. Problematyka tego typu determinuje formułowanie konkretnych, czytelnych komunikatów. To daje szansę na lepszą weryfikację i ocenę pracy studentów.

Ważna jest aktywność dotycząca współpracy z instytucjami oraz innymi podmiotami (na przykład UAM i UEP) na zewnątrz Uczelni. W wyniku takiej współpracy do programu Pracowni włączane są tematy konkursowe. Powstałe projekty mają zwykle swój finał w postaci nagród i wystawy pokonkursowej. Jest to czynnik dodatkowo motywujący studentów oraz dający możliwość zaistnienia w przestrzeni publicznej, poza Uczelnią.

Głównym celem Pracowni jest przekazywanie studentom specyficznego sposobu myślenia polegającego na syntetycznym ujmowaniu treści. Jest to rodzaj wizualnej puenty.

Absolwent powinien potrafić zaprojektować profesjonalny plakat na każdy temat.

Swoją działalnością wykraczającą poza mury Uczelni pracownia promuje plakat jak i szkołę. Niekiedy, nawet miasto czy wręcz kraj.

Ważniejsze wystawy i konkursy zorganizowane w wyniku współpracy:

 • Niech się święci 1 Maja!, (wejście Polski do Unii Europejskiej), CK Zamek, Poznań, 2004
 • Szczyt Klimatyczny ONZ w Poznaniu 2008, MTP Poznań
 • Kryzys, 2009, Gmach Główny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 • Plakat musi śpiewać, wystawa towarzysząca ekspozycji o tym samym tytule  w Muzeum Narodowym w Poznaniu, 2011, Aula UAP w Poznaniu
 • Polacy w Londynie, Galeria POSK Londyn, 2011
 • Polak potrafi, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, 2011
 • Wartość, Gmach Główny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2011
 • Europa-Polska, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu 2012
 • Head and Food, wystawa towarzysząca Mistrzostwom Europy w Piłce Nożnej, Gmach Główny Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
 • Przyjrzyjmy się Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2013
 • Armwrestling – Niewidzialna Ręka Rynku, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2014
 • Dobra Puli Wspólnej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2015
 • Skłonności do Ostrości, wystawa studentów komunikacji wizualnej I Pracowni Plakatu, II Pracowni Plakatu oraz Pracowni Ilustracji i Wydawnictw, Legnica – katalog prac, 2015
 • Skłonności do Ostrości, wystawa studentów komunikacji wizualnej I Pracowni Plakatu, II Pracowni Plakatu oraz Pracowni Ilustracji i Wydawnictw, Warszawa Muzeum Karykatury, 2016
 • Paradoks Rynku, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2016
 • Trzy konkursy na plakat dla Legnickiego Centrum Kultury, 2016

Byli studenci i absolwenci

Od początku istnienia Pracowni jej studenci i absolwenci osiągnęli wiele nagród i wyróżnień w dziedzinie komunikacji wizualnej, a zwłaszcza plakatu. Wielu z nich pracuje w zawodzie i nierzadko prowadząc własną działalność projektową. Poniżej wykaz najciekawszych osiągnięć:

 • Szymon Skrzypczak – I nagroda w konkursie Unii Europejskiej na logo z okazji 50-lecia  Unii Europejskiej, Bruksela, 2006
 • Aleksandra Woldańska (obecnie Płocińska) – I nagroda w konkursie na plakat Unii Europejskiej, Bruksela 2007
 • Anna Demidowicz – Społeczna Rola Internetu – konkurs AMS na plakat, 2007, Warszawa
 • Weltformat 2015 – I nagroda w konkursie na plakat, Niemcy, 2015
 • Angelika Topolewska – III nagroda w Międzynarodowym Konkursie na Plakat Studencki, Skopje 2009
 • Maja Wolna – Złoty medal, Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie, 2010
 • Anti-Aids – Grand Prix i II miejsce Ukraina 2009
 • Maria Mileńko – konkurs Unii Europejskiej na plakat – I nagroda, I love Europe,  2010
 • Andrzej Piechota – I nagroda
 • Jędrzej Chełmiński – wyróżnienie – Youth in Europe, Anklam, Niemcy, 2012
 • Szymon Szymankiewicz – I nagroda (współautorstwo) – MSZ RP – konkurs  na logo, 2008
 • II nagroda w konkursie na logo (współautorstwo) – ASSIS MOSAIC, Włochy, Asyż, 2009
 • I nagroda w konkursie na plakat OFF Cinema CK Zamek, Poznań, 2012
 • II nagroda i wyróżnienie w konkursie na plakat CIOP, Warszawa, 2012
 • I nagroda i wyróżnienie w konkursie na plakat: Dekada w Unii – Muzeum Miejskie w Zabrzu, 2014
 • II nagroda – Międzynarodowe Biennale Plakatu Bielsko Biała, 2015
 • I nagroda w konkursie na plakat: Wiosna Młodych, CK Zamek, Poznań, 2015
 • Wyróżnienie – Międzynarodowe Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego w Oświęcimiu, 2015
 • Autor:
 • Opublikowano: 06.01.2017, 11:03
 • Ostatnia edycja: 19.02.2019, 11:28