I Pracownia Plakatu

p. o. kierownika
dr Marcin Markowski

miejsce
budynek B, sala 303

Kontakt
strona na FB: www.facebook.com/pracowniaplakatu1/

Godziny i dni otwarcia pracowni
wtorek, czwartek 10:30 – 13:30


Początki Pracowni sięgają 1965 roku, kiedy stanowisko kierownika objął Waldemar Świerzy. W ciągu następnych dekad było wielu asystentów, między innymi Grzegorz Marszałek, który został kierownikiem Pracowni w 1994 roku. W kolejnych latach asystentami w pracowni Marszałka byli między innymi Maciej Głuszek i Eugeniusz Skorwider. W latach 2004–2008 asystentem był Przemysław Matejko, a od roku 2009 jest nim dr Marcin Markowski.

Studia w I Pracowni Plakatu rozpoczynają się na II roku (licencjat III rok, magisterium V rok) i kończą się na V. Ostatni semestr V roku poświęcony jest realizacji i obronie pracy dyplomowej.

I Pracownia Plakatu ma charakter pracowni otwartej dla wszystkich studentów. Pracując wspólnie ze studentami nad zadaniami zaproponowanymi przez nas lub wybranymi przez nich samych (dopuszczamy taką możliwość), mamy zawsze na uwadze indywidualne predyspozycje studentów. Traktujemy studentów z uwagą i zrozumieniem bacząc, by nie niszczyć ich wrażliwości i oryginalności.

Zwracamy uwagę, by nie odrywać się od „korzeni”, interesuje nas rozwój plakatu na przestrzeni dziejów. Uczulamy studentów na obserwację aktualnych wydarzeń, skłaniając jednocześnie do osobistego, odautorskiego komentarza, inspirując do odkrywania nieoczekiwanych skojarzeń, do poszukiwania nowych znaków, symboli oraz zaskakujących metafor. Staramy się uświadamiać naszym studentom to, że plakat jest jak aforyzm: posługując się syntezą, dowcipem, ironią, aluzją można nadać aktualnym treściom i lokalnym wydarzeniom znaczenie ponadczasowe i uniwersalne.


Program Pracowni:

Kształcenie studentów w umiejetnosci projektowania plakatów na zadany temat lub zaproponowany przez nich samych (jest taka możliwość), mając na uwadze ich indywidualne predyspozycje. Kształtowanie umiejetnosci analitycznego i syntetycznego myślenia, szukania nowych skojarzen, znaków, symboli oraz zaskakujacych metafor. Kładziemy nacisk na plakat kulturalny.

Lista tematów na semestr zimowy 2016/2017:

Studenci wybierają 4 tematy na semestr, ale mogą także zaproponować własne.

 1. Do widzenia! Do jutra! – plakat filmowy
 2. Feminizm
 3. Don Juan – Molière
 4. Sexmisja
 5. Dydo Poster Collection
 6. William Szekspir, Romeo i Julia
 7. BarbaraFest. Festiwal Twórczości Górniczej – muzyka, film, teatr, plastyka
 8. Niezwyczajni zwyczajni – Festiwal teatralny
 9. Migranci

Lista lektur:

 • Katalogi krajowych i międzynarodowych biennale, triennale plakatu.
 • Periodyki: “2+3D” (Polska), “Novum” (Niemcy), “Graphis” (USA),
 • “Communication Arts” (USA), “Archive” (Niemcy) itp.
 • Internet – artyści tacy jak: David Hockney, Milton Glaser, Seymour Chwast, Gerard Paris-Clavel, Jean-Michel Folon, Brad Holland, Pat Andrea, Roland Topor, Shigeo Fukuda, Saul Steinberg, Lex Drewinski, Studio Dumbar, Rene Wanner, Waldemar Świerzy, Mieczysław Wasilewski, Lech Majewski, Sebastian Kubica, Mirosław Adamczyk, Marcin Markowski.
 • Książki: Adrian Frutiger „Człowiek i jego znaki“, Georg Steiner „Gramatyka Tworzenia“.

Wymagania na zaliczenie:

Pracę studentów ocenia się według następujących kryteriów: indywidualność, kreatywność, aktywność, systematyczność, walory estetyczne.