Przejdź do treści

I Pracownia Plakatu

budynek B, s. 303

p.o. kierownika: dr Marcin Markowski ad., marcin.markowski@uap.edu.pl

strona na FB: www.facebook.com/pracowniaplakatu1/

Początki Pracowni sięgają 1965 roku, kiedy stanowisko kierownika objął Waldemar Świerzy. W ciągu następnych dekad było wielu asystentów, między innymi Grzegorz Marszałek, który został kierownikiem Pracowni w 1994 roku. W kolejnych latach asystentami w pracowni Marszałka byli między innymi Maciej Głuszek i Eugeniusz Skorwider. W latach 2004–2008 asystentem był Przemysław Matejko, a od roku 2009 jest nim dr Marcin Markowski.

I Pracownia Plakatu ma charakter pracowni otwartej dla wszystkich studentów. Pracując wspólnie ze studentami nad zadaniami zaproponowanymi przez nas lub wybranymi przez nich samych (dopuszczamy taką możliwość), mamy zawsze na uwadze indywidualne predyspozycje studentów. Traktujemy studentów z uwagą i zrozumieniem bacząc, by nie niszczyć ich wrażliwości i oryginalności.

Zwracamy uwagę, by nie odrywać się od „korzeni”, interesuje nas rozwój plakatu na przestrzeni dziejów. Uczulamy studentów na obserwację aktualnych wydarzeń, skłaniając jednocześnie do osobistego, odautorskiego komentarza, inspirując do odkrywania nieoczekiwanych skojarzeń, do poszukiwania nowych znaków, symboli oraz zaskakujących metafor. Staramy się uświadamiać naszym studentom to, że plakat jest jak aforyzm: posługując się syntezą, dowcipem, ironią, aluzją można nadać aktualnym treściom i lokalnym wydarzeniom znaczenie ponadczasowe i uniwersalne.

Pracę studentów ocenia się według następujących kryteriów: indywidualność, kreatywność, aktywność, systematyczność, walory estetyczne.

Karta pracowni

KARTA PRACOWNI – GP – Pracownia Projektowania Plakatu I

Prace studentów

  • Autor: Michał Żerdzicki
  • Opublikowano: 06.01.2017, 11:02
  • Ostatnia edycja: 09.01.2023, 12:35