Pracownia Ilustracji Wydawniczej

kierownik
prof. dr hab. Mirosław Adamczyk

dr Dominika Czerniak-Chojnacka

sala
budynek B304

Zajęcia
wtorek, czwartek w godz. 10.00–13.00

Kontakt
ilustracja.uap@gmail.com
www.facebook.com/pracowniailustracjiwydawniczej


Pracownia w obecnym kształcie funkcjonuje od 1999 roku. Każdego roku zapisuje się do niej kilkudziesięciu studentów. W latach 1999-2016 w Pracowni Ilustracji Wydawniczej zrealizowało pracę dyplomową na pierwszym i drugim stopniu studiów ponad 150 studentów.

Absolwentami i dyplomantami naszej Pracowni są wybitni twórcy, doktoranci oraz wielu obecnych asystentów i wykładowców Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i innych uczelni.

Wymagania wstępne 

Podstawowy obszar wiedzy z zakresu historii sztuki, historii grafiki, historii kultury, filozofii, psychofizjologii widzenia etc., jako bazy intelektualnej w procesie twórczej kreacji.

Znajomość graficznych programów komputerowych (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, etc), zasadniczych krojów liter, podstawy wiedzy z kompozycji oraz warsztatu malarsko-rysunkowego.

Treści merytoryczne przedmiotu

Kształtowanie praktycznych umiejętności samodzielnego formułowania i wyrażania treści komunikatu wizualnego w różnych obszarach wydawniczych projektowania graficznego.

Metody oceny

Zasadniczym kryterium oceny jest celność formułowania i wyrażania treści merytorycznych komunikatu, wykazanie kreatywności w sposobie wizualizacji tematu oraz estetyka zrealizowanej i prezentowanej pracy.

Spis zalecanych lektur

 • Svend Dahl Dzieje książki. Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków 1965.
 • Bror Zachrisson Studia nad czytelnością druku. Wydawnictwa Naukowo-techniczne, Warszawa 1970
 • Encyklopedia Wiedzy o Książce. Ossolineum, Wrocław 1971
 • David Diringer Alfabet. PIW, Warszawa 1972
 • Jost Hochuli Projektowanie książki w Szwajcarii. Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków 1995
 • Filip Trzaska Podstawy techniki wydawniczej. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych,
 • Warszawa 1987
 • Andrzej Tomaszewski Leksykon pism drukarskich. Wydawnictwo Krupski i S-ka, Warszawa 1996
 • Joe Grossmann Projektowanie czasopism na Twoim komputerze. Intersoftland, Warszawa 1997
 • Robert Chwałowski Typografia typowej książki. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2002
 • Adrian Frutiger Człowiek i jego znaki. Wydawnictwo Do, Wydawnictwo Optima, Warszawa 2003
 • Hans Peter Willberg/Friedrich Forssman Pierwsza pomoc w typografii. 
 • Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2004
 • Ambrose/Harris Layout. Zasady, kompozycja, zastosowanie, Wydawnictwo naukowe PWN,
 • Warszawa 2008
 • Anita Wincencjusz-Patyna, Stacja Ilustracja. Polska ilustracja książkowa 1950-1980. 
 • Artstyczne kreacje i realizacje, Akademia Sztuk Pięknych, Wrocław 2009
 • Jacek Mrowczyk/Michał Warda PGR. Projektowanie graficzne w Polsce, Wydawnictwo Karakter,
 • Kraków 2010
 • Przemek Dębowski/Jacek Mrowczyk Widzieć/wiedzieć, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2011
 • Magazyny: 2+3D, Print, Graphis, Novum.
 • Roderick Cave/Sara Ayad Historia książki. Od glinianych tabliczek po e-booki, Wydawnictwo Arkady,
 • Warszawa 2012
 • Asa Briggs/Peter Burke Społeczna historia mediów. Od Gutenberga do Internetu, Wydawnictwo PWN,
 • Warszawa 2015
 • Katalogi z wystaw, przeglądów, konkursów graficznych (biennale, triennale itp.)
 • Strony www: polskailsutracjadladzieci.pl, lupuslibri.pl, www.ibby.pl