Przejdź do treści

Pracownia Grafiki Informacyjnej

budynek B, s. 305

kierownik: dr hab. Lucyna Talejko-Kwiatkowska, prof. UAP, lucyna.talejko-kwiatkowska@uap.edu.pl
dr Agata Kulczyk, ad., agata.kulczyk@uap.edu.pl

strona na FB: www.facebook.com/infografika.pracownia


Pracownia Grafiki Informacyjnej od roku 2011 realizuje program z zakresu wizualizacji danych i informacji oraz tworzenia niestandardowych form komunikacji wizualnej. Jak dotychczas jest to unikalny program w polskich uczelniach artystycznych. Obejmuje poznanie i twórcze wykorzystanie klasycznych form infografiki, umiejętność wyszukiwania, porządkowania i redagowania danych i informacji, storytelling oraz dobór sposobu wizualizacji do potrzeb i możliwości odbiorcy. Priorytetem dla prowadzących jest korzystanie z realnych danych, poruszanie aktualnych problemów i współpraca z osobami, organizacjami i instytucjami, które dysponują danymi i mogą być zainteresowane wykorzystaniem metod wizualizacji do ich przekazywania. Naszymi partnerami byli m.in.: Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Drużyna Szpiku, Uniwersytet Ekonomiczny, Wydział Biologii UAM, Wydział Prawa i Administracji UAM, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, firma Slideworx, fundacja La Strada, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Straż Pożarna, Centrum Praw Kobiet, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania. Niemal co roku realizujemy tematy wymagające współpracy w grupie, które przynoszą efekty w postaci projektów prezentowanych m.in. w ramach Poznań Design Festiwal (Temat rzeka, Bioróżnorodność, Sssmog, 100 osób). Podejmujemy próby projektowania informacji przestrzennej – jeden z projektów został zrealizowany w miejscowości Przecznica (2015), a inny w Collegium Maius UAM (2021/22). Wprowadzamy formy niekonwencjonalnego przekazu informacji – np. w formie gry planszowej dla Fundacji La Strada. Staramy się, aby prace studentów pojawiały się w przestrzeni publicznej.

W ramach Pracowni powstało wiele ciekawych i wartościowych dyplomów licencjackich
i magisterskich: 

Joanna Podolak, „Jak zrozumieć kolegę z zespołem Aspergera – przewodnik dla dzieci klas I–III szkoły podstawowej” (2017);

Roxana Goncerzewicz, „Ucz się migiem! Projekt podręcznika do nauki języka migowego (2019), wyróżniony w konkursie M. Dokowicz, oraz w konkursach Font Nie Czcionka (2019), Polish Graphic Design Award (2020);

Anna Grobelna, „Projekt strony internetowej informującej o przeciwdziałaniu przemocy w kontekście procedury Niebieska Karta” (2020);

Marta Jerzmanowska, „Projektowanie graficzne jako środek przekazu informacji w ratownictwie medycznym” (2021); 

Ewelina Pieńkowska, „Social Body-Real Body. Projekt graficzny kampanii społeczno-informacyjnej z wykorzystaniem infografiki” (2021);

Paulina Krynicka, „Mamma Mia. Projekt graficzny informatora dla przyszłych mam” (2021);

Zofia Wawrzyniak, „Leśne obserwacje – zestaw domowych ćwiczeń optometrycznych w formie gry, jako przykład projektowania graficznego zorientowanego na rozwiązywanie problemów medycznych ” (2022), nominowany w konkursie M. Dokowicz;

Paulina Szuścik, „Identyfikacja wizualna organizacji non-profit wraz z systemem jej samodzielnej edycji przez użytkowników a projektowanie społecznie zaangażowane” (2022). Projekt wdrożony.

Karta pracowni

KARTA PRACOWNI – GP – Pracownia Grafiki Informacyjnej

Prace studentów

  • Autor: Michał Żerdzicki
  • Opublikowano: 06.01.2017, 11:03
  • Ostatnia edycja: 09.01.2023, 12:36