V Pracownia Grafiki – Offset

kierownik
prof. dr hab. Grzegorz Nowicki

dr hab. Krzysztof Balcerowiak, ad.

laborant
mgr Michał Tatarkiewicz

miejsce
ul. Solna 4, sala 15

kontakt
 gpnowicki@wp.pl

godziny i dni otwarcia pracowni
10.00 – 13.00; poniedziałek, wtorek, środa (i w zależności od potrzeby)


Pracownia powstała prawdopodobnie w 2004 roku. Pracownia jest miejscem otwartym dla wszystkich studentów UAP. Przez ostatnie lata przewinęły się rzesze studentów różnych specjalizacji,  Z racji na permanentną dużą ilość studentów mam wrażenie, że jest to miejsce dosyć popularne w Uczelni. Powstało kilkanaście dyplomów, Absolwenci wpisali się na trwałe w obszarze Sztuki i Kultury.

Założeniem i misją Pracowni to spotkanie z jednym z języków grafiki warsztatowej jaką jest technologia offsetu. Pracownia służy pomocą w wyartykułowaniu własnego, charakterystycznego języka artystycznej wypowiedzi. Proces poszukiwania zdeterminowany jest odkrywaniem transformacji cech technologii na język WIZJI. Celem jest również próba dotarcia do głęboko niekiedy ukrytych potencjałów artystycznej wrażliwości.

Moja i asystenta obecność w pracowni skupia się na wnikliwej obserwacji pracy studentów, na maksymalnej czujności. Celem tych zachowań jest rejestracja i analiza potencjałów kreacyjnych aktywności „poszukiwawczej“ studentów, dalej to mobilizowanie do działania, które akcentuje  siłę, prawdę i moc wizji eksplorującą nowe środki wyrazu. Cel nadrzędny to przygotowanie studentów do samodzielnej pracy twórczej.

Misją jest też program konsultacji dla studiów drugiego stopnia.Strategia ta jest obszarem trudnym do zdefiniowania- jest sferą nieprzewidywalną. Powód jest podstawowy. Student kontynuujący edukację na drugim stopniu edukacji  jako osoba autonomiczna przedstawia osobistą ideę – refleksję, która będzie przedmiotem poszukiwań. A tutaj rozległość aktywności intelektualnej jest nie do określenia. Jako konsultant zastrzegam sobie prawo odmowy konsultacji dla obszarów refleksji, które mogą boleśnie ranić drugiego człowieka. Są to prawdopodobnie sytuacje bardzo incydentalne. W pozostałym rozległym spektrum deklaruję się dogłębnie i odpowiedzialnie wspierać poszukiwania i w sytuacji konieczności rozpoznać obcy dla mnie do tej pory obszar wiedzy. Jestem otwarty na wszelkie idee artystyczne – takie , które wykraczają poza tradycyjnie rozumianą grafikę warsztatową – takie które prowadzą symetryczny dialog z rzeczywistością. Deklaruję się otoczyć studenta przyjazną opieką, dołożyć wszelkich starań by projekt artystyczny oczyścić z wszelkich szmerów i szumów by doprowadzić przekaz do klarownej, logicznej, odkrywczej i oryginalnej wypowiedzi. Deklaruję podzielić się moim technologicznym doświadczeniem w taki sposób, by wybrany język i forma wypowiedzi w harmonijny sposób artykułowała wcześniej zdefiniowaną refleksję.

Forma zaliczenia
Warunkiem zaliczenia jest materializacja wizji graficznej. Kolejnym umożliwiającym uzyskanie pozytywnej oceny jest aktywność i rzetelność w procesie poszukiwania optymalnych skutków procesu twórczego.