Przejdź do treści

III Pracownia Grafiki – Wklęsłodruk

budynek B, s. 210

kierownik: prof. dr hab. Piotr Szurek, piotr.szurek@uap.edu.pl
dr Maryna Mazur, ad., maryna.mazur@uap.edu.pl
mgr Dorota Karolewska, lab., dorota.karolewska@uap.edu.pl

Pracownia jest miejscem spotkań, dyskusji, wymiany myśli i doświadczeń, a przede wszystkim pracy twórczej. Studenci realizują własne zamierzenia artystyczne i podejmują próbę odnalezienia czy ukształtowania indywidualnej formy ekspresji opartej na wklęsłodruku, używając także innych technik i sposobów artystycznej artykulacji.

W ramach programu studenci poprzez indywidualne doświadczenia podejmują aktualne tematy społeczne i polityczne. Towarzyszy temu poznawanie technik druku wklęsłego. Studenci eksperymentują z akwafortą, akwatintą, miękkim werniksem i współczesnymi możliwościami druku cyfrowego. Opracowują też techniki autorskie.

Wklęsłodruk wykorzystywany jest do realizacji różnorodnych form ekspresji artystycznej takich jak: ilustracje, komiksy, druki akcydensowe, publikacje, książki artystyczne, obiekty oraz instalacje. Możliwy jest druk na różnorodnych papierach, tkaninach, foliach, ubraniach, metalach itp. Istotna może być także rola matrycy i możliwości wykorzystania jej w procesie twórczym, np. do multiplikacji. Obiektem artystycznym może być także sama matryca.

Wiedza i doświadczenie zdobyte podczas studiów pozwalają na samodzielną pracę artystyczną, a także w studiach reklamowych, wydawnictwach, drukarniach, instytucjach kultury itp.

Karta Pracowni

KARTA-PRACOWNI-GA-3-Pracownia-Grafiki

Prace studentów

  • Autor: Michał Żerdzicki
  • Opublikowano: 06.01.2017, 10:59
  • Ostatnia edycja: 16.01.2023, 18:35