III Pracownia Grafiki – Wklęsłodruk

kierownik:
prof. dr hab. Piotr Szurek

dr Maryna Mazur, ad.

miejsce:
budynek B, sala 210 A

kontakt:
piotr.szurek@uap.edu.pl


Od 2006 roku kierownikiem pracowni jest prof. Piotr Szurek.

Pracownia jest miejscem spotkań, dyskusji, wymiany idei, myśli, a przede wszystkim pracy twórczej studentów i ich artystycznego rozwoju, jest otwarta na różnorodność postaw artystycznych. Tutaj studenci poznają język grafiki, zmagają się z niezwykle trudną, ale fascynującą materią druku wklęsłego. Indywidualny rozwój studenta powiązany jest z pogłębianiem umiejętności warsztatowych i artystycznej kreacji. Dzięki talentowi, wrażliwości, ciekawości świata studentów w pracowni powstają świetne prace.

Studenci i absolwenci pracowni osiągają liczne sukcesy, które przyczyniają się do promocji Wydziału. Powstało wiele znakomitych dyplomów, prezentowanych z powodzeniem na  wystawach najlepszych prac dyplomowych (Ogólnopolska Wystawa Najlepsze Dyplomy ASP w Gdańsku, Konkursu o Stypendium im. Marii Dokowicz Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu). Wiele prac zostało nagrodzonych na najważniejszych przeglądach grafiki, m. in.: Biennale Grafiki Studenckiej, Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach, oraz Międzynarodowym Triennale Grafiki w Krakowie.