Modelarnia

dr Łukasz Gruszczyński, ad., Kierownik
lukasz.gruszczynski@uap.edu.pl

Wojciech Adamczak – stolarz