Modelarnia

mgr Zbigniew Weremczuk, wykł., Kierownik zbigniew.weremczuk@uap.edu.pl
mgr Stefan Hoffmann, wykł.
Wojciech Adamczak – stolarz