Kierownik Katedry: dr hab. Mateusz Wróblewski, prof. UAP
mateusz.wróblewski@uap.edu.pl


I Pracownia Projektowania Mebla – budynek E s. 25

II Pracownia Projektowania Mebla – budynek E, s. 23
Kierownik: dr hab. Jacek Mikołajczak, prof. UAP
dr Dorota Januszek, ad.
lic. Jakub Rożnowski, lab.

III Pracownia Projektowania Mebla – budynek A, s. 20
dr hab. Mateusz Wróblewski, prof. UAP
mgr Mateusz Słociński, as.
mgr Justyna Burkiewicz as.

Pracownia Projektowania Obiektu – budynek E, s. 29
prof. dr hab. Jolanta Usarewicz-Owsian
mgr inż. arch. Marta Bartkowiak, lab.

Pracownia Programów Edukacyjno-Projektowych i Współpracy z Przemysłem

prof. dr hab. Katarzyna Laskowska
mgr Joanna Lisiecka, asyst.
lic. Agata Sargalska, lab.

Praktyk Rezydent – budynek A, s. 110
mgr Piotr Kuchciński