Przejdź do treści

PROGRAM PRACOWNI – na rok akademicki 2022/2023

Nazwa Pracowni:
PRACOWNIA PRODUKTU I STRUKTUR UŻYTKOWYCH

Kierownik Pracowni:
dr hab. Łukasz Stawarski, prof. UAP
lukasz.stawarski@uap.edu.pl

Asystent:

Wydział:
Architektury i Wzornictwa

Sala:
Sala 28, Bud. E

Ogólna formuła zajęć:

Wykłady, konsultacje, korekty zadanych tematów, warsztaty, ćwiczenia, seminaria, plener.

Ogólne treści merytoryczne:

Najważniejszą wartością w pracowni jest szacunek dla odbiorcy pracy projektowej. Świadome powoływanie do życia potrzebnych, przemyślanych i „odpowiedzialnych” przedmiotów. Studenci prowadzą analizę celowości powstającego projektu, rozważając potrzeby ostatecznego użytkownika i poszczególne etapy procesu wytworzenia produktu. Realizujemy dyplomy, tematy semestralne i konkursowe. Projekty powstają w toku dyskusji i polemiki, na podstawie przekazu graficznego oraz modeli przestrzennych.

Realizowane przedmioty:

Studia pierwszego stopnia:

PROJEKTOWANIE – MODUŁ 1

Projektowanie OBIEKTU

W pierwszym module studenci poznają podstawowe zagadnienia i pojęcia dotyczące procesu projektowego, użytkownika, funkcji. Zapoznają się z prawidłowym procesem analizy – jako pierwszym elementem projektowania. Na podstawie zadanego tematu wykonują własną analizę wskazanej problematyki, na podstawie której rozpoczynają tworzenie koncepcji projektowej. Praca kończy się zapisaniem w formie graficznej wykonanych zadań i publiczną prezentacją – przed studentami z roku i kadrą Katedry Designu.

PROJEKTOWANIE – MODUŁ 2

Projektowanie OBIEKTU

W drugim module studenci wykonują analizę wybranej problematyki i na tej podstawie tworzą koncepcję projektową – ideę, w której ważnym elementem jest uwzględnienie różnorodnych kontekstów: kulturowych, społecznych, użytkowych, związanych ze środowiskiem itp. Praca kończy się zapisaniem w formie graficznej wykonanych zadań oraz makietą/modelem koncepcji i publiczną prezentacją – przed studentami z roku i kadrą Katedry Designu.

PROJEKTOWANIE – MODUŁ 3

Projektowanie OBIEKTU

W trzecim module studenci wykonują analizę wskazanej problematyki, tworzą koncepcję projektową, którą następnie rozwijają w konkretny projekt, adresowany do użytkowników, z uwzględnieniem m.in. określonych potrzeb, wymagań, kontekstów. Praca kończy się zapisaniem w formie graficznej wykonanych zadań oraz makietą/modelem projektu w konkretnej skali i publiczną prezentacją – przed studentami z roku i kadrą Katedry Designu.

PROJEKTOWANIE – MODUŁ 4

Projektowanie OBIEKTU

W czwartym module studenci po analizie zadanego tematu projektowego i stworzeniu koncepcji projektowej, realizują całościowy projekt, który wykonują w modelu lub prototypie. Praca kończy się graficzną dokumentacją projektu oraz wykonaniem pełnego modelu/prototypu i jego publiczną prezentacją – przed studentami z roku i kadrą Katedry Designu.

LICENCJACKA PRACOWNIA DYPLOMOWA

Dyplomanci samodzielnie opracowują temat licencjackiej pracy dyplomowej. Następnie prezentują swoje propozycje przed kadrą Katedry Designu, która zatwierdza temat i wskazuje recenzenta. Licencjackie prace dyplomowe zrealizowane w pracowni to między innymi:

– Organizer dla roślin doniczkowych w przestrzeni mieszkalnej z automatycznym systemem nawadniania;

– Uniwersalna kuchnia – projekt kuchenki indukcyjnej uwzględniający szczególne potrzeby osób z dysfunkcją wzroku (wyróżnienie w Taiwan International Student Design Competition 2019);

– Opakowanie na zakupy wielokrotnego użytku;

– Dom na plecach – projekt namiotu;

– Znicz zero waste;

– Projekt proekologicznej zabawki – gry edukacyjnej;

– Wielofunkcyjny wózek dziecięcy;

– Rozwój dziecka dzięki wspieraniu motoryki małej;

– Rośliny i światło w przestrzeniach zamkniętych – ich wpływ na zdrowie oraz samopoczucie człowieka;

– Rola placu zabaw w kształtowaniu motoryki, wyobraźni i relacji społecznych dzieci w wieku 6-12 lat;

– Akcesoria do stymulacji sensorycznej dla osób dorosłych, różnorodnych neurologicznie;

– Wykorzystanie nowych materiałów w odpowiedzialnym projektowaniu opakowań do żywności;

– Akcesoria wspomagające bezpieczeństwo podczas uprawiania sportów zimowych.

LICENCJACKIE SEMINARIUM DYPLOMOWE

Dyplomanci opracowują licencjacką pracę teoretyczną, której temat bezpośrednio związany jest z pracą praktyczną realizowaną w licencjackiej pracowni dyplomowej.

PROJEKTOWANIE – PROGRAM UZUPEŁNIAJĄCY / WYBRANA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA LUB PROJEKTOWA

Studenci studiów pierwszego stopnia pozostałych kierunków realizują tematy z zakresu podstaw projektowania wzornictwa, dotyczące głównych etapów procesu projektowego, formułowania koncepcji i tworzenia projektu całościowego wskazanego zagadnienia.

Studia drugiego stopnia:

PROJEKTOWANIE – TEMAT BADAWCZY

Tematy badawcze realizowane są w zespołach projektowych, składających się z dydaktyków Katedry Designu i studentów pierwszego roku studiów magisterskich kierunku Wzornictwo. Dotychczas zrealizowane tematy to między innymi:

TYMCZASOWA PRYWATNOŚĆ – we współpracy z firmą EUGENIUS;

MOBILNOŚĆ FUNKCJONALNA WYPOSAŻENIA PLACÓWEK MEDYCZNYCH. Elementy towarzyszące w przestrzeniach placówek medycznych – we współpracy z firmą TENTE i Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalem Klinicznym im. W. Degi w Poznaniu;

BEZPIECZEŃSTWO W DOMU – GAŚNICA – we współpracy z firmą OGNIOCHRON i PAŃSTWOWĄ STRAŻĄ POŻARNĄ;

SafetyLAB 6.0. AUTOSTRADA. Bezpieczeństwo użytkowników dróg szybkiego ruchu – we współpracy z firmą SKODA POLSKA, AUTOSTRADA WIELKOPOLSKA SA i KOMENDĄ MIEJSKĄ POLICJI w Poznaniu;

SMART-OFFICE / HOME-OFFICE. Otwarta, zmienna, minimalistyczna struktura „para-meblowa”, niosąca złożone funkcje, związane z pracą, nauką i rozrywką we współpracy z firmą KOMPUTRONIK;

– INFO-POINT. Praca zespołowa i komunikowanie się w firmie, przedsiębiorstwie czy organizacji we współpracy z firmą KOMPUTRONIK;

EKSPOZYTOR A*B*C*. Projekt struktury umożliwiającej wystawianie, przechowywanie, gromadzenie, zestawianie czy konfigurowanie elementów z zakresu współcześnie produkowanego osprzętu/urządzeń z dziedziny tzw. „smart home experience” – we współpracy z firmą KOMPUTRONIK.

MAGISTERSKA PRACOWNIA DYPLOMOWA

Dyplomanci samodzielnie opracowują temat magisterskiej pracy dyplomowej. Następnie prezentują swoje propozycje przed kadrą Katedry Designu, która zatwierdza temat i wskazuje recenzenta. Magisterskie prace dyplomowe zrealizowane w pracowni to między innymi:

– Zastosowanie ekologicznych rozwiązań w projektowaniu produktów dla żeglarzy przy użyciu materiałów z recyclingu;

– System produktów przeznaczonych do samodzielnej uprawy roślin i grzybów jadalnych;

– Projekt zabawki mobilnej rosnącej wraz z dzieckiem i wspierającej jego rozwój motoryczny;

– ONEBAG. Życie produktu w obliczu konsumpcjonizmu;

– Rower jako środek transportu w kontekście problemów współczesnych przestrzeni miejskich. Przyczepa rowerowa o zmiennej funkcji;

– Poszukiwanie relacji pomiędzy użytkownikiem a zrównoważoną produkcją, w kontekście projektowania mebli;

– Współczesne potrzeby i prywatne praktyki duchowe. Prywatne miejsce modlitwy i medytacji.

MAGISTERSKIE SEMINARIUM DYPLOMOWE

Dyplomanci opracowują magisterską pracę teoretyczną, której temat bezpośrednio związany jest z pracą praktyczną realizowaną w magisterskiej pracowni dyplomowej.

PROJEKTOWANIE – PROGRAM WSPOMAGAJĄCY / WYBRANA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA LUB PROJEKTOWA

Studenci studiów drugiego stopnia pozostałych kierunków przedstawiają własne propozycje tematów prac semestralnych lub uzgadniają je na podstawie wskazanej przez prowadzącego propozycji.

Wymagania wstępne:

Odpowiadające zapisom z kart przedmiotów realizowanych w pracowni.

Spis zalecanych lektur:

  • podstawowe:

Miodownik M., W rzeczy samej, Karakter, Kraków 2016

Slack L., Czym jest wzornictwo? Podręcznik projektowania, Dom Wydawniczy ABE, 2007

Sudjic D., Język rzeczy, Karakter, Kraków 2013

  • uzupełniające:

Znajomość bieżących artykułów branżowych publikowanych na portalach dotyczących problematyki designu (np. dezeen, designboom, formy)

Język wykładowy:

POLSKI, ANGIELSKI


STUDIO’S PROGRAMME FOR ACADEMIC YEAR 2022-23_PRODUCT INTERPRETATION STUDIO


  • Autor: Michał Żerdzicki
  • Opublikowano: 20.12.2017, 18:29
  • Ostatnia edycja: 10.10.2022, 13:35