Przejdź do treści

Nazwa:
Pracownia Wideo

Kierownik: 
prof dr hab. Marek Wasilewski

Asystenci:
mgr Karolina Kubik

Miejsce:
budynek C, s. 208
Plac Wielkopolski 9, Katedra Intermediów 2 piętro.

Kontakt:
marek.wasilewski@uap.edu.pl,
karolina.kubik@uap.edu.pl

Grupa na FB Pracownia WIDEO UAP

Opis: 

Pracownia Wideo zapoznaje studentów z możliwościami sztuki ruchomego obrazu w środowisku cyfrowym. Czerpiąc z historii i estetyki sztuki wideo poszukuje nowych możliwości i kontekstów artystycznych, społecznych i emocjonalnych, w których sztuka ta mogłaby rozwijać i krytycznie analizować swój język odmienny od kodów estetycznych formy filmowej.

Program pracowni koncentruje się na badaniu bardzo zróżnicowanej
współczesnej praktyki artystycznej, zachęca do dyskusji nad definicją sztuki
w obliczu przemian kulturowych, społecznych i technologicznych.

Pracownia jest obszarem twórczych eksperymentów w obszarze sztuki ruchomego obrazu.
Interesuje nas zagadnienie dzieła sztuki jako nieporozumienia oraz problem nieporozumienia między artystą i widzem .
Dyskutujemy nad jego społecznymi i kulturowymi przyczynami.
Wideo w ciągu ostatnich czterdziestu lat niezwykle dynamicznie kształtowało oblicze sztuki współczesnej.
Zadaniem Pracowni Wideo jest umożliwienie jej uczestnikom poznania specyfiki intermedialnego charakteru tej sztuki, umożliwienie wzięcia aktywnego udziału w kształtowaniu przestrzeni medialnej w ich wymiarach artystycznym i społecznym oraz ukierunkowanie na krytyczną analizę zjawisk zachodzących w tej sferze.
Wybrani absolwenci, którzy uzyskali dyplom magisterski w Pracowni Wideo: Ada Karczmarczyk, Zuzanna Kernbach, Marta Frank, Andrzej Pakuła, Jan Szewczyk.

Godziny i dni otwarcia pracowni:
czwartek 14.15 – 16.30
piątek 10.00 – 14.00


program pracowni wideo 2016_17

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 22.03.2017, 12:39
  • Ostatnia edycja: 29.03.2019, 12:37