Przejdź do treści

Kierownik katedry
dr hab. Piotr Bosacki, prof. UAP

Asystentka katedry Intermediów
mgr Izabela Sitarska


Strona internetowa Katedry Intermediów

Strona Facebook Katedry Intermediów

Instagram Intermedia


Pracownie kierunkowe:

Pracownia Intermediów I – budynek C, s. 203, 204
prof. dr hab. Piotr Kurka
dr Krzysztof Łukomski, ad.
mgr Izabela Sitarska

PROWADZONE PRZEDMIOTY:
Działania intermedialne i fotografia
Portfolio

Wystawy i wydarzenia

Pracownia Intermediów II  – budynek C, s. 108, 207, 203
prof. dr hab. Andrzej Syska
dr Magdalena Starska, ad.

PROWADZONE PRZEDMIOTY:
Kształtowanie i transformacja przestrzeni
Wiedza o materii

Pracownia Intermediów III – budynek C, s. 208, 204
prof. dr hab. Marek Wasilewski
mgr Karolina Kubik, asyst.

PROWADZONE PRZEDMIOTY:
Wideo
Działania w przestrzeni publicznej

Pracownia Intermediów IV  – budynek C, s. 206, 102
dr Daniel Koniusz, ad.

PROWADZONE PRZEDMIOTY:
Audiosfera & Art research

Pracownia Filmu Eksperymentalnego I  – budynek C, s. 203
prof. dr hab. Izabella Gustowska
mgr Izabela Sitarska

PROWADZONE PRZEDMIOTY:
Działania filmowe i performatywne

Pracownia Filmu Eksperymentalnego II  – budynek C, s. 204
prof. dr hab. Sławomir Sobczak
mgr Maria Ornaf

PROWADZONE PRZEDMIOTY:

Narracje wizualne
Kino rozszerzone 
Film autorski 

Reżyseria

Podstawy Reżyserii

Pracownia Filmu Eksperymentalnego III – budynek C, s. 102
dr hab. Piotr Bosacki, prof. UAP

PROWADZONE PRZEDMIOTY:
Film animowany

Pracownia Filmu Eksperymentalnego IV – budynek C, s. 204
dr Anna Konik, ad.

PROWADZONE PRZEDMIOTY
Art Film
Struktury obrazu filmowego                                                                                                                          

 

Pracownia gościnna
budynek C, s. 206


LABORATORIA KATEDRY INTERMEDIÓW:

Studio Technologii Cyfrowych
lic. Marcin Ptaszyński, labor.
budynek C, s. 310

Studio Audiowizualne/Filmowe
mgr Igor Zieliński
budynek B, s.07

Warsztat Techniczny
Karol Ciechanowski
budynek C, s.05


PRZEDMIOTY

mgr Piotr Krajewski

 • Problematyka nowych mediów — budynek C, s. 204
 • Wybrane zagadnienia z historii filmu eksperymentalnego — budynek C, s. 204

mgr Joanna Pelczar

 • Podstawy scenopisarstwa — budynek C, s. 204
 • Scenopisarstwo — budynek C, s. 204

mgr Jarosław Piekarski — budynek C, s. 310

 • Montaż i koloryzacja

mgr Maria Ornaf — budynek C, s. 204

 • Podstawy reżyserii
 • Reżyseria
 • Film Autorski

mgr Izabela Sitarska — budynek C, s. 310

 • modelowane 3D

dr. hab Piotr Kopik – — budynek C, s. 310

 • VR

mgr Cezary Hładki – budynek B, studio filmowe

 • Podstawy techniki filmowej
 • Film dokumentalny
 • Autor: Aleksandra Gaj
 • Opublikowano: 22.03.2017, 11:37
 • Ostatnia edycja: 27.10.2023, 13:43