Przejdź do treści

Kierownik katedry
dr hab. Piotr Bosacki, prof. UAP

Asystentka katedry Intermediów
mgr Izabela Sitarska


Strona internetowa Katedry Intermediów


Pracownie kierunkowe:

Pracownia Intermediów I – budynek C, s. 203, 204
prof. dr hab. Piotr Kurka
dr Krzysztof Łukomski, ad.

PROWADZONE PRZEDMIOTY:
Działania intermedialne i fotografia (II-III r. I st.)
Procesy, przestrzenie i konteksty (I r. I.st.)
Projekty twórcze — warsztaty (I r. I.st.) 

Pracownia Intermediów II  – budynek C, s. 108, 207
prof. dr hab. Andrzej Syska
dr Magdalena Starska, ad.

PROWADZONE PRZEDMIOTY:
Kształtowanie i transformacja przestrzeni
Sztuka i przestrzeń społeczna
Projekty twórcze — warsztaty

Pracownia Intermediów III – budynek C, s. 208
prof. dr hab. Marek Wasilewski
mgr Karolina Kubik, asyst.

PROWADZONE PRZEDMIOTY:
Wideo
Działania w przestrzeni publicznej
Projekty twórcze — warsztaty

Pracownia Intermediów IV  – budynek C, s. 206
dr Daniel Koniusz, ad.

PROWADZONE PRZEDMIOTY:
Audiosfera
Projekty twórcze — warsztaty

Pracownia Filmu Eksperymentalnego I  – budynek C, s. 208, 204, 207
prof. dr hab. Izabella Gustowska

PROWADZONE PRZEDMIOTY:
Działania filmowe i performatywne
Performatyka filmowa
Projekty twórcze — warsztaty

Pracownia Filmu Eksperymentalnego II  – budynek C, s. 204
prof. dr hab. Sławomir Sobczak
dr Jakub Jasiukiewicz, ad.

PROWADZONE PRZEDMIOTY:
Kino rozszerzone (I i II st.)
Film autorski (I i II st.)
Instalacja filmowa (I st.)
Projekty twórcze — warsztaty

Pracownia Filmu Eksperymentalnego III – budynek C, s. 102
dr hab. Piotr Bosacki, prof. UAP

PROWADZONE PRZEDMIOTY:
Film animowany
Eksperyment filmowy
Projekty twórcze — warsztaty 

Pracownia Filmu Eksperymentalnego VI – budynek C, s. 204; budynek B, s.07
mgr Michał Sterzyński

PROWADZONE PRZEDMIOTY: Film eksperymentalny
Sztuka operatorska
Reżyseria zdjęć
Projekty twórcze — warsztaty

Pracownia gościnna
mgr Maria Loboda — budynek C, s. 206


LABORATORIA KATEDRY INTERMEDIÓW:

Studio Technologii Cyfrowych
lic. Marcin Ptaszyński, labor.
budynek C, s. 310

Studio Audiowizualne/Filmowe
mgr Igor Zieliński
budynek B, s.07

Warsztat Techniczny
Karol Ciechanowski
budynek C, s.05


PRZEDMIOTY

mgr Piotr Krajewski

  • Problematyka nowych mediów — budynek C, s. 204
  • Wybrane zagadnienia z historii filmu eksperymentalnego — budynek C, s. 204

mgr Joanna Pelczar

  • Podstawy scenopisarstwa — budynek C, s. 204
  • Scenopisarstwo — budynek C, s. 204

mgr Jarosław Piekarski — budynek C, s. 310

  • Montaż i koloryzacja

mgr Jagoda Szelc — budynek C, s. 204

  • Podstawy reżyserii
  • Reżyseria
  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 22.03.2017, 11:37
  • Ostatnia edycja: 03.10.2022, 15:33