Przejdź do treści

Nazwa:
Pracownia Kina Rozszerzonego (do 2016 roku Pracownia Działań Interaktywnych) / przedmiot: kino rozszerzone

Kierownik: 
prof. dr hab. Sławomir Sobczak

Asystent:
dr Jakub Jasiukiewicz, ad.
mgr Julia Kul (staż doktorancki)

Miejsce:
budynek C, s. 202, 204, 208
Katedra Intermediów

Kontakt:
slawomir.sobczak@uap.edu.pl
jakub.jasiukiewicz@uap.edu.pl
intermedia@uap.edu.pl/pkr/

Opis:
Program Pracowni Kina Rozszerzonego (do 2016 roku Pracowni Działań Interaktywnych) skupia się na odkrywaniu nowych zjawisk w obrębie działań kinowych (nie tylko filmowych). Idea kina rozszerzonego powstała na przełomie lat 50. i 60. ubiegłego stulecia w ostatnich latach zaznaczyła swoją obecność w odniesieniu do zjawisk istniejących w obrębie sztuk wizualnych i audiowizualnych. W tym kontekście dziś jej obecność jest przede wszystkim zauważalna w działaniach w obrębie filmu eksperymentalnego i wideoinstalacji, co stanowi jedynie wycinek potencjału pojęcia kina rozszerzonego w jego szerokim rozumieniu.
Podobne idee, wyrosłe na bazie myślenia filmem sensu stricte, od kilkunastu lat zauważalne są w realizacjach wielu twórców tworzących scenę filmową. Jednak bez możliwości swobodnej i pogłębionej wymiany poglądów, doświadczeń związanych z prowadzeniem praktycznych badań wykorzystujących różne metody interdyscyplinarnych interwencji prowadzi często twórców podobnymi ścieżkami i wydłuża proces zgłębiania technik i języków zakorzenionych w odrębnych specyfikach. Dynamicznie rozwijająca się technologia w zasadniczy sposób wpływa na możliwości realizacyjne, a także poszerza bazę dla nowych eksperymentów w obrębie języka filmu artystycznego oraz szeroko pojętego kina, które już jest nie tylko przestrzenią o charakterze proscenicznym.
W tym rozumieniu można sobie wyobrazić na jednym krańcu kino bez ekranu, a na drugim kino wykorzystujące równocześnie wiele ekranów, swobodnie rozmieszczonych w określonej lub nieokreślonej przestrzeni. Ekrany zbudowane mogą być z różnych “materiałów”, tworząc konstrukcje ruchome, o zmiennym kształcie i wielkości. Wielu twórców kina rozszerzonego prowadzi także eksperymenty z wykorzystaniem projektora tutaj spektrum możliwości wyznaczają z jednej strony filmy bez projektora z drugiej zaś projekcje bez obrazu. Wszystkie te zabiegi powodują, że sztuka filmowa staje się także sztuką performatywną, w której istotną rolę odgrywa aktywność widza w dynamicznej przestrzeni. Te zjawiska wpływają na przebudowanie dotychczasowych paradygmatów sztuki filmowej oraz sztuki audiowizualnej. Dlatego też wydało się zasadne stworzenie pracowni w swojej istocie wskazującej na ciągłość między kinowymi eksperymentami sprzed ćwierć wieku, a realizowanymi na przestrzeni ostatnich lat multimedialnymi i interaktywnymi formami kina, także tego nawiązującego do zjawisk interaktywności i wirtualności.

Godziny i dni otwarcia pracowni:
środa 9.15 – 11.30
piątek 10.00 – 14.00

 


PROGRAM PRACOWNI KINA ROZSZERZONEGO 2016

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 22.03.2017, 14:18
  • Ostatnia edycja: 29.03.2019, 12:27