Przejdź do treści

Nazwa:
Pracownia Intermediów IV

Kierownik:
dr Daniel Koniusz, ad

Dni tygodnia i godziny zajęć w pracowni:
wtorek 15:15 – 19:45
czwartek 16:45-18:15

Miejsce lokalizacji:
UAP bud C Plac Wielkoplski 9 sala 206

Maksymalna wielkość grupy studentów 20

Kontakt:
daniel.koniusz@uap.edu.pl
audiosfera@uap.edu.pl

Program ogólny – zakres kształcenia:
Podejmowane przez Pracownię Audiosfery działania skoncentrowane są na problematyce sztuk wizualnych i dźwiękowych. Pracownia Audiosfery jako przestrzeń fizyczna rozumiana jest tu jako platforma, gdzie inkluzywność wyklucza ekskluzywność, a jej uczestnik ze studenta staje się użytkownikiem. Pracownia jako miejsce otwarte, jest przestrzenią wyrażania własnych poglądów i poddawania ich pod wspólną dyskusję. Skupiamy się na szeroko pojętej sztuce współczesnej, analizujemy i krytycznie spoglądamy na najnowsze tendencje, nurty oraz praktyki artystyczne i postartystyczne. W tym kontekście, szczególnie interesuje nas medium dźwięku, zarówno wobec tego co widzialne, niewidzialne, ale i tego co zupełnie niesłyszalne. Poszerzając granice akademickiej działalności, zagadnienie dźwięku wybrzmiewa niemal równolegle, pozostając jedną z najważniejszych aktywności naszej pracowni.

Przykładowe tematy artystyczne, badawcze, lub technologiczne:
Tematy pracowni mają charakter transgresyjny, co roku pracownia realizuje nowy temat główny, który kończy się „wystawą” w szerokim tego słowa znaczeniu (wystawa w galerii, grupowy performance, płyta winylowa czy np. publikacja) oraz tematy indywidualne w charakterze „formy otwartej” —opracowane wspólnie ze studentką/studentem.

Najważniejsza aktywność poza uczelnią:

  • ASRS — Audiosfera Studio Recordings Series. Autorski projekt wydawniczy promujący studentów, absolwentów oraz przyjaciół pracowni na klasycznych nośnikach audio (LP, EP, kaseta..)
  • O.S.A — W 2015 roku Pracownia Audiosfera rozpoczęła cykl otwartych dla szerokiej publiczności spotkań z artystami, kuratorami, teoretykami sztuki, muzykami, antropologami, oraz innymi osobami praktykującymi szeroko pojętą kulturą współczesną. Początkowo spotkania w pracowni zakładały „przyglądanie” się najnowszym zjawiskom w sztuce i na jej marginesach. Z czasem nawiązując do formuły klubów dyskusyjnych, spotkania przede wszystkim stały się okazją do konfrontacji z zaproszonymi gośćmi oraz poznania charakteru i metodologii pracy.

Wystawy oraz projekty pracowni, m.in.:

  • Wystawa „The Texture Catcher & kigurumi doller. Sub Like Comment below” w galerii Obrońców Stalingradu w Szczecinie
  • Karolina Belter / Weronika Wronecka – Odlepianie. Galeria :SKALA. Poznań
  • Wystawo jako dzieło MIGRENA. Miejski Ośrodek Sztuki. Gorzów Wielkopolski

  • Autor: tomasz.filipiak
  • Opublikowano: 16.03.2018, 17:03
  • Ostatnia edycja: 06.10.2023, 13:50