Przejdź do treści

Tomasz Misiak, Sztuka z widokiem na ucho

ISBN 978-83-66608-30-6

Jakub Żmidziński, Kultura muzycznie nastrojona – muzyka w literaturze i obrzędzie
ISBN 978-83-66608-31-3

Jan Wasiewicz, Między nicością a boskością. Z rozważań wokół nihilizmu, sztuki, podmiotowości, pamięci i religii
 ISBN 978-83-66608-32-0

Ewa Wójtowicz, Poprzez sztukę. Obserwacje krytyczne

ISBN 978-83-66608-33-7

Marta Smolińska, Bez tonu pewności. Sejsmografia sztuki współczesnej
ISBN 978-83-66608-34-4

Justyna Ryczek, Współistnienia. Sztuka i przestrzeń

ISBN 978-83-66608-35-1

Karolina Rosiejka
Amerykański modernizm w świetle recepcji prac Georgii O’Keeffe

ISBN 978-83-66608-54-2

  • Autor: Piotr Grzywacz
  • Opublikowano: 12.10.2021, 21:58
  • Ostatnia edycja: 25.10.2022, 17:43