Przejdź do treści

Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa, istniejący na Uczelni od 1985 roku, kształci studentów i studentki na kierunkach: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych oraz Kuratorstwo i Teorie Sztuki.

Wydział jest dynamicznie rozwijającą się jednostką.  O jego specyfice decyduje wzajemne przenikanie się sztuki i teorii. Strategia rozwoju Wydziału zakłada stałe dążenie do unowocześniania metod nauczania. W roku 2000 przeprowadzono reformę programu studiów i wprowadzono obok pedagogiki sztuki specjalność: krytykę i promocję sztuki. Kolejna reforma miała miejsce w 2008 roku, kiedy wraz z wprowadzeniem studiów dwustopniowych, pojawiły się nowe specjalności: wybrana specjalność artystyczna, realizacja działań twórczych i edukacyjnych oraz kuratorstwo i promowanie kultury. W 2015 roku został powołany pierwszy teoretyczny kierunek na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu: Kuratorstwo i Teorie Sztuki.

Powiększająca się liczba transdyscyplinarnych pracowni artystycznych daje możliwość wyboru oraz dopasowania  procesu edukacyjnego do indywidualnych potrzeb studentów. Kierunek teoretyczny, poprzez umiejscowienie w środowisku sztuki, nastawiony jest na efektywne łączenie teorii z praktyką. Interdyscyplinarność Wydziału stanowi o jego odmienności i prowokuje do podejmowania twórczych wyzwań.

W 2016 roku przy Wydziale zostały afiliowane Zeszyty Artystyczne. To wyjątkowe akademickie pismo, istniejące od 1983 roku, łączy analizę naukową i krytyczną z artystycznymi metodami tworzenia i pisania. Od 2010 roku organizowany jest ogólnopolski konkurs na najlepszy dyplom powstały na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Projekt Edukacja Artystyczna.

Ponadto od 2016 roku przy Wydziale istnieje Studium Pedagogiczne umożliwiające studentom i absolwentom innych kierunków artystycznych uzyskiwanie kwalifikacji pedagogicznych w zakresie prowadzenia zajęć plastycznych.

Natomiast od roku 2017 prowadzimy Uniwersytet Artystyczny Trzeciego Wieku, przyciągający coraz liczniejszą grupę słuchaczy.

Do priorytetów Wydziału należą:

 • 10 Pracowni Katedry Interdyscyplinarnej,
 • 2 Katedry teoretyczne,
 • zajęcia z doświadczonymi praktykami,
 • możliwość uzyskania uprawnień pedagogicznych,
 • ciekawe praktyki w ramach specjalności,
 • utrzymanie wysokiej jakości nauczania,
 • kształtowanie programów studiów przy uwzględnieniu potrzeb rynku pracy,
 • nacisk na interdyscyplinarność,
 • rozwój kadry naukowej,
 • tworzenie partnerskiej i twórczej relacji ze studentami i studentkami,
 • wzmacnianie kierunku teoretycznego


Kronika WEAiK 2016-2017

Kronika WEAiK 2017-2018

KRONIKA WEAiK 2018-2019

Kronika WEAiK 2019-2020

KRONIKA WEAiK 2020-2021

KRONIKA WEAiK 2021_2022

 • Autor:
 • Opublikowano: 17.10.2018, 12:02
 • Ostatnia edycja: 16.11.2022, 15:32