Przejdź do treści

PRACOWNIA SZTUKI W PERSPEKTYWIE MIĘDZYKULTUROWEJ

 1. Nazwa pracowni: 

PRACOWNIA SZTUKI W PERSPEKTYWIE MIĘDZYKULTUROWEJ

SZTUKA – TEORIA – PRAKTYKA

 1. Kierownik:
  dr hab. Sonia Rammer, prof. UAP
 2. Asystent:
  mgr Aleksander Radziszewski, as. UAP
 3. mgr Weronika Kocewiak, asystentka stażystka
 4. Wydział:

Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa

 1. Sala:

Miejsce: 

sala 04 (II piętro), budynek A/nowa kamienica; Al. Marcinkowskiego 28

godziny i dni otwarcia pracowni:
czwartki w godzinach:
12.00–18.00

Uwaga: od 12.00–13.30 odbywają się zajęcia obowiązkowe dla I roku studiów magisterskich EA, które mają postać seminariów, warsztatów, mini wykładów.

Możliwe są również dodatkowe konsultacje, po uprzednim ustaleniu terminu.

For english speaking students and Erasmus
Room 04, Al. Marcinkowskiego 28, II floor 

Thursday:
3.30–5.00 p.m.

kontakt / contact

crosscultural@uap.edu.pl

ZAPISY:

– 12.10.2023, godz.12.00 – 13.30, sala 04 (II piętro), nowa kamienica przy Al. Marcinkowskiego – UWAGA spotkanie dla I roku EA, mgr

– 12.10.2023, godz.13.30 – 15.00, sala 04 (II piętro), nowa kamienica przy Al. Marcinkowskiego – spotkanie dla pozostałych osób studiujących (wszystkie kierunki i lata studiów)

Więcej na / more on
crosscultural.pl

https://www.facebook.com/PSWPM/

https://www.instagram.com/crosscultural.art/

 1. Ogólna formuła zajęć: (formuła prowadzenia zajęć, np. wykłady, seminaria, konsultacje, ćwiczenia, korekty zadanych tematów, warsztaty, praca w laboratorium, projekty i prace terenowe – plenery, inne zajęcia praktyczne itp.) 

KOREKTY ZADANYCH TEMATÓW, KONSULTACJE, SEMINARIA, WYKŁADY, PRACE TERENOWE – WARSZTATY I PLENERY

 1. Ogólne treści merytoryczne (odpowiadające zapisom z kart przedmiotów realizowanych w pracowni):

Pracownia Sztuki w Perspektywie Międzykulturowej ma charakter praktyczny i równocześnie osadzona jest w teorii, szczególnie w psychologii. Tematy poddawane dyskusji i opracowywane przez studentów wywodzą się z obszarów badawczych będących w polu zainteresowania psychologii międzykulturowej. Ten paradygmat wydaje się szczególnie pomocny w rozumieniu problemów współczesnego świata. Szybkość przemieszczania się i nieustające migracje prowadzą do powstania wielokulturowych społeczeństw. Świat przypomina „patchwork”, a jego mieszkańcy ciągle wydają się być niegotowi na przyjęcie całości stworzonej z fragmentów. Nie powinno to dziwić. Strach przed nieznanym pełni przecież funkcje adaptacyjne, a brak określonej struktury i przewidywalnej perspektywy wywołuje niepokój. W czasie podróży możliwa jest zmiana horyzontu widzenia problemów, konfrontuje ona również z osobistymi nastawieniami, pozbawia bezpiecznej, wygodnej pozycji. Inaczej postrzega się własną tożsamość w Polsce, Afryce czy przebywając w obozie dla uchodźców. Inaczej widzi się problemy Nepalu z perspektywy poznańskiego fotela, inaczej poruszając się po zanieczyszczonych ulicach Katmandu. Wyprowadzanie psa na smyczy w Europie stanowi normę dopóki nie zobaczy się watahy biegającej luzem w Azji. Ostatecznie podróżując i tak jesteśmy przybyszami i z tej pozycji nadajemy znaczenie temu, co przeżywamy w „nie swoim” świecie.

Celem procesu edukacyjnego zachodzącego w pracowni jest nie tylko realizacja ciekawych prac plastycznych, ale także wzbudzenie twórczego fermentu, który być może przełoży się na: umiejętność stawiania nie zawsze wygodnych pytań, gotowość obrony własnego stanowiska z poszanowaniem odmienności interlokutora, zwiększenie wrażliwości wobec problemów społecznych.

W ramach pracowni studenci/studentki mają swobodę korzystania z różnorodnych środków wyrazu, w zależności od wybranego tematu i potrzeb. Punktem wyjścia realizacji jest problem, którego rozumienie jest pogłębione przez adekwatne „badania” (np. czytanie tekstów, oglądanie filmów, wykłady, spotkania z gośćmi, wyjścia do galerii). 

 1. Realizowane tematy/zadania: 

W roku akademickim 2023/2024 obowiązują trzy zakresy problemowe:

 1. Posthumanizm 
 2. Nomadyzm
 3. Tożsamość

Każdy z nich zostanie omówiony w trakcie zajęć i poddany analizie. Zakresy zostaną również uszczegółowione przez wspólnie wypracowane tematy. Zadaniem osób studiujących będzie zindywidualizowane ustosunkowanie się do tematu poprzez przygotowanie mini researchu oraz wykonanie pracy artystycznej. Na jeden semestr obowiązuje jeden zakres problemowy. W przypadku rozbudowanej realizacji możliwe będzie zajęcie się jednym zakresem w obu semestrach.

 1. Wymagania wstępne (odpowiadające zapisom z kart przedmiotów realizowanych w pracowni i inne jeśli są):

INDYWIDUALNE DOŚWIADCZENIA ARTYSTYCZNE WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI PRAC/PROJEKTÓW PLASTYCZNYCH, ZNAJOMOŚĆ ZAGADNIEŃ SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ, ZAINTERESOWANIE PROBLEMAMI STAWIANYMI W OBSZARZE NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH.

 1. Spis zalecanych lektur (odpowiadające zapisom z kart przedmiotów realizowanych w pracowni i inne jeśli są)
 1. podstawowe: —————————————
 2. uzupełniające:
  • 1. Bakke Monika, Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu, Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań 2010;
  • 2. Bauman Z., Turyści i włóczędzy, w: Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 2000
  • 3. Boski Paweł, Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2010;
  • 4. Boski Paweł,Różycka – Tran Joanna, Sorokowski Piotr, Podróże psychologiczne przez kultury świata, Wydawnictwo Sorus, Poznań 2015;
  • 5. Braidotti Rosi, Po człowieku, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2014, s. 150-163;
  • 6. Canetti Elias, Głosy Marakeszu. Zapiski po podróży, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2013, s. 11-20, 95-98;
  • 7. De Botton Alain, Sztuka podróżowania, Wydawnictwo Czuły barbarzyńca, Warszawa 2010;
  • 8. Dielemans Jennie, Witajcie w raju. Reportaże o przemyśle turystycznym, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011;
  • 9 Hastrup K., Świadomość mięśniowa. Wytwarzanie wiedzy w Arktyce, w: Prezentacje, teksty drugie 2018, nr 1, s. 127–153; DOI:  18318/td.2018.1.8
  • 10. Kapuściński Ryszard, Ten Inny, Wydawnictwo Znak, Kraków 2013;
  • 11. Pollack Martin, Skażone krajobrazy, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2014;
  • 12. Pollack Martin, Topografia pamięci, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2017;
  • 13. Solnit Rebecca, Zew włóczęgi. Opowieści wędrowne, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2018;
  • 14. Szelezińska Iwona, Kopnij piłkę ponad chmury. Reportaże z Nepalu, Wydawnictwo Marginesy, Warszawa 2018;
  • 15. Stępczak Edyta, Burka w Nepalu nazywa się sari, Wydawnictwo Znak, Kraków 2018;
  • 16. Schalansky Judith, Atlas wysp odległych, Wydawnictwo Dwie Siostry, Warszawa 2013;
  • 17. Wobec obcych. Zagrożenia psychologiczne a stosunki międzygrupowe, red. Kofta Mirosław, Bilewicz Michał, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2011;
  • 18. Zrozumieć zagładę. Społeczna psychologia Holocaustu, red. Newman Leonard S., Erber Ralph, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2009;
  • Filmy:
  • Herzog W., Wasiukow D., Szczęśliwi ludzie: rok w Tajdze / Happy People. A Year in the Taiga, film dokumentalny, Niemcy, 2010

Język wykładowy (język, w jakim prowadzony może być przedmiot): 

POLSKI, ANGIELSKI

 • Autor: Agata Tratwal
 • Opublikowano: 05.10.2019, 18:28
 • Ostatnia edycja: 29.11.2023, 15:14