Przejdź do treści

1) Nazwa pracowni:

PRACOWNIA PROJEKTÓW I DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH

* Pracownia Projektów i Działań Twórczych może być wybierana jako pracownia artystyczna wolnego wyboru przez studentów i studentki kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych (np. I i II roku studiów II stopnia). 

W pracowni mogą być realizowane dyplomy licencjackie i magisterskie na ww. kierunku. Pracownia jest również otwarta dla studentów i studentek z innych Wydziałów UAP jako artystyczna pracownia wolnego wyboru, a także jako fakultet.  

Obowiązkowe przedmioty realizowane przez pracownię dla studentów i studentek Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa, kierunku: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych to: Projekty i Działania Twórcze  (st. I stopnia, III rok) oraz Warsztaty Edukacyjne (st. II stopnia, I rok) – patrz: karty ww. przedmiotów. 

2) Kierownik pracowni:

DR MAGDALENA PARNASOW-KUJAWA, AD. / magdalena.parnasow-kujawa@uap.edu.pl 

3) Asystent:

DR MARC TOBIAS WINTERHAGEN, AD. / marc.winterhagen@uap.edu.pl

4) Wydział:

EDUKACJA ARTYSTYCZNA I KURATORSTWO

5) Sala:

63, bud. „E” Uniwersytetu Artystycznego im. M. Abakanowicz w Poznaniu (ul. Wolnica 9)

6) Dni i godziny otwarcia:

środy: 9.00-14.00

czwartki: 9.00-14.00

7) Ogólna formuła zajęć:

ZAJĘCIA MAJĄ CHARAKTER SEMINARIUM, WYKŁADÓW, ĆWICZEŃ, PREZENTACJI I WARSZTATÓW. SĄ KONSULTACJAMI I KOREKTAMI OPRACOWANYCH PRZEZ STUDENTÓW PROJEKTÓW ORAZ KONCEPCJI DZIAŁAŃ (BEZPOŚREDNICH I ON-LINE). ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ TAKŻE W FORMIE KONWERSATORYJNEJ, CO UMOŻLIWIA DYSKUSJĘ I UŁATWIA STUDENTOM WYMIANĘ POGLĄDÓW ORAZ WŁASNYCH PRZEMYŚLEŃ.  SPOTKANIA MOGĄ ODBYWAĆ SIĘ ZARÓWNO W TRYBIE BEZPOŚREDNIM JAK I ON-LINE.

8) Ogólne treści merytoryczne (odpowiadające zapisom z kart przedmiotów realizowanych w pracowni):

               Omawiane obszary:

– edukacja sztuki,

– edukacja poprzez sztukę,

– edukacja sztuką (koncepcja Eugeniusza Józefowskiego),

– aktualna kondycja edukacji w szkołach instytucjonalnych jak i szkołach o alternatywnym procesie 

  nauczania,

– pojęcie integracji w sztuce i edukacji,

– idea warsztatu twórczego,

– idea aktywności/ działalności twórczej,

– inspiracja i kreacja w edukacji i twórczości,

– stereotypy w działaniu i zachowaniu,

– obserwacja i abstrahowanie,

– interdyscyplinarność,

– edukacja poprzez myślenie obrazem i umiejętnością montażu materiału filmowego,

– edukacja on-line- nowe konteksty aktywności twórczej,

– opracowanie warstwy wizualnej- identyfikacji wizualnej projektowanych działań.

9) Realizowane tematy/zadania

I

– przygotowanie koncepcji projektu, działania, badania  lub warsztatu oraz realizacja opracowanych założeń w trybie bezpośrednim lub on-line,

– opracowanie warstwy wizualnej przygotowanych koncepcji zajęć (plakat, identyfikacja wizualna),

– prezentacja dokumentacji zrealizowanych projektów oraz wysnuwanie wniosków na ich temat.

II

– indywidualne lub grupowe opracowanie i przeprowadzenie (w trybie bezpośrednim lub on-line) jednej koncepcji działań z proponowanymi przez pracownię partnerami, (proponowani partnerzy : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Wydział Historii UAM, Wydział Biologii UAM, Areszt Śledczy w Poznaniu, Przedszkole nr 3 „Promyczek” w Poznaniu, Przedszkole nr 70 im. „Słoneczna Chatka” w Poznaniu, Szkoła Podstawowa nr 66 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu, Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu, Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kobylnicy, Liceum Ogólnokształcące nr XX w Poznaniu, Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Poznaniu, Klub Seniora „Batory” w Poznaniu, UATW Uniwersytet Artystyczny  im. M. Abakanowicz w Poznaniu, Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Ośrodek dla Bezdomnych NR 1 w Poznaniu, CENTRUM MEDYCZNE HCP, Szpital im. św. Jana Pawła II, Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży, Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym),

– opracowanie warstwy wizualnej przygotowanych koncepcji zajęć (plakat, identyfikacja wizualna),

– prezentacja dokumentacji zrealizowanych projektów, dokonanie ewaluacji projektu, ocena działań oraz wysnuwanie wniosków na ich temat.

III

Udział w proponowanych przez pracownię spotkaniach, wydarzeniach edukacyjnych oraz kulturalnych:

  • zajęcia teoretyczne stanowiące wprowadzenie w zagadnienia warsztatów, projektów i działań twórczych oraz edukacyjnych;
  • uczestnictwo w warsztatach opracowanych i realizowanych przez prowadzących Pracownię Projektów i Działań Twórczych;
  • plener pracowni.

10) Wymagania wstępne (odpowiadające zapisom z kart przedmiotów realizowanych w pracowni i inne

jeśli są):

ZAINTERESOWANIE PROGRAMEM ZAJĘĆ. CHĘĆ REALIZOWANIA DZIAŁAŃ W SYSTEMIE PROJEKTÓW, WARSZTATÓW TWÓRCZYCH LUB BADAŃ TEGO RODZAJU (W TRYBIE BEZPOŚREDNIM LUB ON-LINE).

11) Spis zalecanych lektur (odpowiadające zapisom z kart przedmiotów realizowanych w pracowni i inne

jeśli są)

a. podstawowe: —————————————

b. uzupełniające:

Brogowski L., „Sztuka w obliczu przemian”;

Brzezińska A., „Psychologiczne podstawy człowieka”; 

Caldini R. B., „Wywieranie wpływu na ludzi”;

Leary M., „Wywieranie wrażenia na innych”;

Lowenfeld V., „Twórczość a rozwój umysłowy dziecka”;

Łukaszewicz R.M., „Studia nad alternatywami w edukacji”;

Marcela Mikołaj, „Jak nie spieprzyć życia swojemu dziecku”;

May R.,  „Odwaga tworzenia”;

Necka E., „Psychologia twórczości”;

Szmidt K. J., „Pedagogika twórczości”;

Szmidt K. J,. „Trening kreatywności”;

Vopel K. W., „Warsztaty-skuteczna forma nauki”;

Jesper Juul, „Nastolatki. Kiedy kończy się wychowanie?”;

Małgorzata Minchberg „Interdyscyplinarna edukacja przez sztukę. Budowanie środowiska estetycznego wychowania”;

Wohlleben P., „Sekretne Życie Drzew”;,„Duchowe Życie Zwierząt”, “Nieznane Więzi Natury”,

krajowe i zagraniczne czasopisma i publikacje poświęcone sztuce;

katalogi i opracowania krajowych i zagranicznych wystaw.

12) Język wykładowy:

POLSKI/ANGIELSKI


Program Pracowni Projektów i Działań Twórczych 2021/22
Prezentacja Pracowni Projektów i Działań Twórczych 2021/22

  • Autor: Michał Żerdzicki
  • Opublikowano: 12.12.2016, 16:18
  • Ostatnia edycja: 29.11.2023, 13:34