Pracownia Projektów i Działań Twórczych

Kierownik pracowni
dr Magdalena Parnasow-Kujawa ad.

Asystent pracowni
dr Marc Tobias Winterhagen ad.

Miejsce
sala nr 63 w budynku E (ul. Wolnica 9)
godziny i dni otwarcia pracowni
wtorki: od godz. 9.00 do godz. 12.30, czwartki: od godz. 8.30 do godz. 14.00

Kontakt do kierownika pracowni
nr tel.: 501-417-113,
e-mail: pracowniawarsztatow@gmail.com

Kontakt do asystenta pracowni
nr tel.: 784-811-660
e-mail: winterhagen@uap.edu.pl


Pracownia działa od 2012 roku. Objęta jest patronatem Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę. Jest pracownią wolnego wyboru adresowaną do wszystkich studentów Uniwersytetu Artystycznego. Zajmuje się projektami, badaniami, działaniami i warsztatami skierowanymi do osób w różnym wieku i należących do różnych grup społecznych. Zajęcia mają charakter seminarium, wykładów, prezentacji i warsztatów. Są konsultacjami i korektami opracowanych przez studentów projektów oraz koncepcji działań. Zajęcia prowadzone są także w formie konwersatoryjnej, co umożliwia dyskusję i ułatwia studentom dzielenie się własnymi przemyśleniami, spostrzeżeniami oraz wnioskami. Od 2016 roku pracownia poszerza obszar realizacji projektów zachęcając studentów do pracy z materią filmu, video, a także montażem materiału dokumentacyjnego.

Współpracuje między innymi z Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, Muzeum Narodowym w Poznaniu, z Aresztem Śledczym w Poznaniu, z Centrum Inicjatyw Senioralnych, Termami Maltańskimi, doradcami metodycznymi z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli,  wieloma szkołami wszystkich szczebli nauczania, placówkami, stowarzyszeniami i fundacjami, a także ośrodkami kultury.  Od trzech lat pracownia współpracuje także ze Stowarzyszeniem MUA, które utworzyli studenci i absolwenci tej pracowni.

LINKI do stron poświęconych pracowni
WWW.MUA.UAP.EDU.PL ,
FACEBOOK/MŁODY UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY


Program Pracowni Projektów i Działań Twórczych (pracownia wolnego wyboru)
Program Pracowni Projektów i Działań Twórczych – III rok -studia licencjackie 2016-2017