Przejdź do treści

PRACOWNIA PROJEKTÓW I BADAŃ TRANSDYSCYPLINARNYCH

* Pracownia Projektów i Badań Transdyscyplinarnych może być wybierana jako pracownia artystyczna wolnego wyboru przez studentów i studentki kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych (np. I i II roku studiów II stopnia). W Pracowni mogą być realizowane dyplomy licencjackie i magisterskie na ww. kierunku. 

Pracownia jest również otwarta dla studentów i studentek z innych Wydziałów UAP jako artystyczna pracownia wolnego wyboru. 

KIEROWNIK / ASYSTENT:

Kierownik Pracowni:

JOANNA HOFFMANN, PROF. DR HAB.

www.johoffmann.com

Asystent 

PIOTR SŁOMCZEWSKI, MGR, 

MIEJSCE:

Sala 103, bud. C UAP

GODZINY I DNI OTWARCIA PRACOWNI:

Poniedziałki, 11-16

KONTAKT: 

joanna.hoffmann@uap.edu.pl

piotr.slomczewski@uap.edu.pl

LINKI:

OGÓLNA FORMUŁA ZAJĘĆ:

konsultacje, ćwiczenia, korekty zadanych tematów, warsztaty i prace terenowe – plenery.

PROGRAM 2021/2022

Ogólne treści merytoryczne:

Program PRACOWNI PROJEKTÓW I BADAŃ TRANSDYSCYPLINARNYCH jest odpowiedzią na zmiany zachodzące we współczesnej kulturze i wpisaniem się w awangardowe i coraz intensywniej rozwijające się trendy oparte na wzajemnych relacjach sztuki, nauki i technologii. Jest przejawem strategii szkolnictwa wyższego dążących do wzajemnego otwarcia się środowisk akademickich, badawczych i twórczych.

Pracownia współpracuje m.in. z Wydziałem Biologii UAM, dając studentom dostęp do specjalistycznych laboratoriów badawczych i rozwijanej w niej wiedzy. Przy Pracowni działa Klub Nauki i Sztuki oraz Galeria KNS w Collegium Biologicum UAM promująca osiągnięcia studentów i absolwentów Pracowni.

W ramach Klubu odbywają się rónież regularnie interdysycplianrane spotkania dyskusyjne: Komunikatorium

Pracownia wspiera rozwój artystycznych poszukiwań i wiedzy akademickiej w obszarach przenikania się sztuki, nauki i technologii, tworząc forum dla komunikacji i współpracy między środowiskami artystycznymi i naukowymi oraz stymulując kreatywny potencjał studentów w oparciu o różnorodność doświadczeń i praktyk twórczych.  Poprzez interdyscyplinarne działania, Pracownia kształtuje środowisko artystyczno-badawcze oraz podejmuje refleksje nad rolą sztuki w kształtującym się społeczeństwie wiedzy, nad wzajemnymi odniesieniami trzech wskazanych obszarów ludzkiej kreatywności i wynikającymi z nich konsekwencjami dla współczesnej kultury. 

W ramach programu Pracowni, studenci realizują projekty indywidualne oraz projekty pracowniane.     

Realizowane tematy/zadania:

W roku akademickim 2021/2020 tematem przewodnim jest „Obszary Brzegowe”.

Temat ten proponowany jest w ramach międzyuczelnianego projektu:  „Ryzosfera: Wielkie Sieci Małych Światów”, który zainspirowany badaniami nad sieciowymi strategiami roślin Wood Wide Web, oraz wpływem tych badań na zmianę kulturowych paradygmatów, rozwój naszych społecznych ekosystemów oraz relacji między bio i techno-sferą. Temat realizowany jest we współpracy z Wydziałem Biologii UAM Realizacja tematu oparta jest  na eksploracji i twórczym eksperymencie. Obejmuje warsztaty, konsultacje, wykłady, dyskusje, prace terenowe, pracę w laboratoriach, publiczne prezentacje w postaci wystaw i sympozjów.

Projekt wspierany jest na arenie międyznarodowej przez Fundacje Art & Science Synergy Foundataion / Art & Science Node: https://artscience-node.com/rhizosphere-network/

Temat przewodni nie jest obligatoryjny. Pracownia wspiera studentów również w rozwijaniu indywidualnych tematów i twórczych pasji nie związanych z profilem pracowni

WYMAGANIA WSTĘPNE:

Studenci powinni posiadać wiedzę i umiejętności związane z ogólnym programem studiów, wykazywać wewnętrzną motywację, otwartość i kreatywność myślenia, interesować się nowymi zjawiskami w sztuce i kulturze.

SPIS ZALECANYCH LEKTUR:

– Stephen Wilson, „ Art & Science”;

– Ryszard Kluszczyński, „W Stronę Trzeciej Kultury”,   „Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka Multimediów.”, „Sztuka Interaktywna. Od dzieła – Instrumentu do interaktywnego spektaklu”, 

– Post-Technological Experiences. Art-Science-Culture, Red. Michał Krawczak,

– Lev Manovich,  „Język nowych mediów”; 

– Ewa Wójtowicz, „ NetArt”;

– Monika Bakke,  „Bio-transfiguracja. Sztuka i estetyka posthumanizmu”;

– Klimatyczne ABC. Interdyscyplinarne podstawy współczesnej wiedzy o zmianie klimatu 

Red. Magdalena Budziszewska, Aleksandra Kardaś, Zbigniew Bohdanowicz

– John Freeslow, „Fizyka życia”;

– Yuval Harrari: „ Homo Deus”, „21 lekcji na XXI wiek”

– Max Tegmark : „Życie 3.0 Człowiek w Erze Sztucznej Inteligencji”

– Zmysłowe życie roślin, Daniel Chamowitz

– Peter Wohlleben „Sekretne Życie Drzew”; „Duchowe Życie Zwierząt”; 

– Robert Hofrichter „Tajemnicze Życie Grzybów”; Hofrichter, 

Historia pszczół, Maia Lunde 

c. strony internetowe:

Leonardo ISAST, Ars Electronica, Science Galleries, The Arts Catalyst, ISEA International Symposium for Electronic Arts, ZKM Centre for Art & Media, WRO Centrum Sztuki Mediów, Centrum Nauki Kopernik

JĘZYK WYKŁADOWY: j.polski, j.angielski

  • Autor: Michał Żerdzicki
  • Opublikowano: 09.12.2016, 10:29
  • Ostatnia edycja: 19.10.2022, 13:02