Przejdź do treści

PRACOWNIA PROJEKTÓW I BADAŃ TRANSDYSCYPLINARNYCH

* Pracownia Projektów i Badań Transdyscyplinarnych może być wybierana jako pracownia artystyczna wolnego wyboru przez studentów i studentki kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych (np. I i II roku studiów II stopnia). W Pracowni mogą być realizowane dyplomy licencjackie i magisterskie na ww. kierunku. 

Pracownia jest również otwarta dla studentów i studentek z innych Wydziałów UAP jako artystyczna pracownia wolnego wyboru. 


Kierownik Pracowni:

Joanna Hoffmann-Dietrich, Prof. dr.hab

www.johoffmann.com

Asystent:

Mateusz Janik, mgr

Miejsce:

Sala 103, bud. C UAP

Godziny i dni otwarcia pracowni:

Poniedziałki, 11-16

Kontakt: 

joanna.hoffmann@uap.edu.pl

Linki:

www.transdisciplinary-art.pl

www.transdisciplinary-edu.pl


PROGRAM

Ogólna formuła zajęć:

konsultacje, ćwiczenia, korekty zadanych tematów, warsztaty i prace terenowe – plenery.

Ogólne treści merytoryczne:

Program PRACOWNI PROJEKTÓW I BADAŃ TRANSDYSCYPLINARNYCH jest odpowiedzią na zmiany zachodzące we współczesnej kulturze i wpisaniem się w awangardowe i coraz intensywniej rozwijające się trendy oparte na wzajemnych relacjach sztuki, nauki i technologii. Jest przejawem strategii szkolnictwa wyższego dążących do wzajemnego otwarcia się środowisk akademickich, badawczych i twórczych.

Pracownia współpracuje m.in. z Wydziałem Biologii UAM, dając studentom dostęp do specjalistycznych laboratoriów badawczych i rozwijanej w niej wiedzy. Przy Pracowni działa Klub Nauki i Sztuki oraz Galeria KNS w Collegium Biologicum UAM promująca osiągnięcia studentów i absolwentów Pracowni.

Pracownia wspiera rozwój artystycznych poszukiwań i wiedzy akademickiej w obszarach przenikania się sztuki, nauki i technologii, tworząc forum dla komunikacji i współpracy między środowiskami artystycznymi i naukowymi oraz stymulując kreatywny potencjał studentów w oparciu o różnorodność doświadczeń i praktyk twórczych. Poprzez interdyscyplinarne działania, Pracownia kształtuje środowisko artystyczno-badawcze oraz podejmuje refleksje nad rolą sztuki w kształtującym się społeczeństwie wiedzy, nad wzajemnymi odniesieniami trzech wskazanych obszarów ludzkiej kreatywności i wynikającymi z nich konsekwencjami dla współczesnej kultury. 

W ramach programu Pracowni, studenci realizują projekty indywidualne oraz projekty pracowniane.     

Realizowane tematy/zadania:

W roku akademickim 2023/2024 tematami przewodnim są „Smart City – Fungi” oraz „ Symbiotyczne transformacje”

Tematy te proponowane są w ramach międzyuczelnianego projektu:  „Ryzosfera: Wielkie Sieci Małych Światów”, zainspirowany badaniami nad sieciowymi strategiami roślin Wood Wide Web, oraz wpływem tych badań na zmianę kulturowych paradygmatów, rozwój społecznych ekosystemów oraz relacji między bio i techno-sferą. Temat realizowany jest we współpracy z Wydziałem Biologii UAMRealizacja tematu oparta jest  na eksploracji i twórczym eksperymencie. Obejmuje warsztaty, konsultacje, wykłady, dyskusje, prace terenowe, pracę w laboratoriach, publiczne prezentacje w postaci wystaw i sympozjów. 

Projekt wspierany jest na arenie międzynarodowej przez Fundacje Art & Science Synergy Foundataion / Art & Science Node: https://artscience-node.com/rhizosphere-network/

Temat przewodni nie jest obligatoryjny. Pracownia wspiera studentów również w rozwijaniu indywidualnych tematów i twórczych pasji nie związanych z profilem pracowni

Wymagania wstępne:

Studenci powinni posiadać wiedzę i umiejętności związane z ogólnym programem studiów, wykazywać wewnętrzną motywację, otwartość i kreatywność myślenia, interesować się nowymi zjawiskami w sztuce i kulturze.

Spis zalecanych lektur:

 • – Klimatyczne ABC. Interdyscyplinarne podstawy współczesnej wiedzy o zmianie klimatu 
 • Red. Magdalena Budziszewska, Aleksandra Kardaś, Zbigniew Bohdanowicz
 • – Stephen Wilson, „ Art & Science”;
 • – Ben Wilson, „Metropolis. Największy wynalazek ludzkości”
 • – Ryszard Kluszczyński, „W Stronę Trzeciej Kultury”,  „Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka Multimediów.”, „Sztuka Interaktywna. Od dzieła – Instrumentu do interaktywnego spektaklu”, 
 • – Monika Bakke,  „Bio-transfiguracja. Sztuka i estetyka posthumanizmu”;
 • – Post-Technological Experiences. Art-Science-CultureRed. Michał Krawczak,
 • – Lev Manovich,  „Język nowych mediów”; 
 • – Paweł Oksanowicz, Przegalińska Aleksandra: „Sztuczna Inteligencja. Nieludzka, arcyludzka”
 • – Yuval Harrari: „ Homo Deus”, „21 lekcji na XXI wiek”
 • – Max Tegmark : „Życie 3.0 Człowiek w Erze Sztucznej Inteligencji”
 • – Daniel Chamowitz Zmysłowe życie roślin, 
 • – Peter Wohlleben „Sekretne Życie Drzew”; „Duchowe Życie Zwierząt”; “Nieznane Więzi Natury”,  Poczuj, dotknij,  zobacz”
 • – Robert Hofrichter „Tajemnicze Życie Grzybów”; Hofrichter, 

Strony internetowe:

Leonardo ISAST, Ars Electronica, Science Galleries, The Arts Catalyst, ISEA International Symposium for Electronic Arts, ZKM Centre for Art & Media, WRO Centrum Sztuki Mediów, Centrum Nauki Kopernik, Art & Science Nide, Radius-Centre for At & Ecology

Język wykładowy:

j.polski, j.angielski

 • Autor: Michał Żerdzicki
 • Opublikowano: 09.12.2016, 10:29
 • Ostatnia edycja: 14.12.2023, 13:30