Pracownia Książki Artystycznej

kierownik
dr hab. Tomasz Wilmański, ad.

miejsce

sala nr 13, budynek E UAP

godziny i dni otwarcia pracowni
9.45 – 14.00, piątek

kontakt

wilmanski@poczta.fm

Facebook

https://www.facebook.com/pracownia.ksiazka.artystyczna.edukacja.uap/timeline


Pracownia Książki Artystycznej powstała w 2013 roku. W założeniach programowych Pracowni Książki Artystycznej jest uzmysłowienie studentom szerokiego pola kreacji twórczej, jakie niesie w sobie rozumienie książki, tekstu czy litery jako autonomicznego obiektu/obrazu i tym samym ich istotnej roli w kształtowaniu się współczesnej sztuki.

Zakładane metody pracy ze studentami.

Zajęcia w Pracowni Książki Artystycznej przebiegają w trzech podstawowych trybach postępowania:

 1. Multimedialne wykłady na temat podstawowych zagadnień związanych z tematyką Pracowni, m.in. takie zagadnienia jak:
 • piktogramy – magia pisma – historia tekstu wizualnego przed Wielką Awangardą
 • „słowa na wolności” – futurystyczna rewolucja po 1909 roku
 • poematy opto-fonetyczne – dadaistyczna koncepcja „chaosu”
 • poezja konkretna – tekst i litera jako osobny byt wizualny
 • poezja dźwiękowa – wyjście z zapisanej kartki papieru w sferę akustyczną
 • książka artystyczna – książka jako pretekst do wypowiedzi w sztuce
 • poezja cybernetyczna – komputer narzędziem pracy poetów-artystów
 • reguły typografii – podstawowe problemy związane z historią wizualności litery, tekstu, książki
 1.  Realizacja przez studentów projektów artystycznych na zadane tematy semestralne w zależności od roku studiów i zaawansowania studenta, problemowo związanych z:
 • wizualizacją literniczą – poezja wizualna, np. druki, manuskrypty, obiekty liternicze, animacja komputerowa
 • działaniami typu performance (rejestracja na wideo) związane z akustyczną artykulacją wybranej poezji lub tekstu
 • realizacja książki artystycznej – jako unikatowego, przestrzennego obiektu lub hipertekstu (internet)
 1.  Praktyka realizacyjna

W miarę możliwości studenci mają sposobność zapoznać się z praktycznymi technikami introligatorskimi (np. warsztaty w zakładzie introligatorskim), z komputerową animacją literniczą, techniką nagrywania i montażu filmu wideo z performance poezji dźwiękowej (przy współpracy z pracownią animacji lub wideo). Organizacja ekspozycji najciekawszych prac studentów na wystawach zbiorowych w galerii.

Zalecane lektury

 • Hans Richter, Dadaizm, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa, 1986
 • Piotr Rypson, Obraz słowa, historia poezji wizualnej, Akademia Ruchu, Warszawa, 1989
 • Benedykt Liwszyc, Półtoraoki strzelec, Czytelnik, Warszawa, 1995
 • Piotr Rypson, Książki i strony, CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa, 2000
 • Dick Higgins, Nowoczesność od czasu postmodernizmu, Słowo/Obraz/ Terytoria, Gdańsk, 2000
 • Beata Śniecikowska, Słowo-obraz-dźwięk. Literatura i plastyka w koncepcjach polskiej awangardy 1918-1939, Universitas, Kraków, 2005
 • Beata Śniecikowska, Nuż w uhu, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008
 • Łukasz Gołębiewski, Śmierć książki, Biblioteka Analiz, Warszawa, 2008
 • Jerzy Ludwiński, Sztuka w epoce postartystycznej, ASP Poznań, 2009
 • Julia Hartwig, Apollinaire, Świat książki, Warszawa, 2010
 • Małgorzata Dawidek Gryglicka, Historia tekstu wizualnego, Ha!art, Kraków 2012
 • Małgorzata Dawidek Gryglicka, Odpryski Poezji. Stanisław Dróżdż mówi, Ha!art, Kraków 2012
 • Liberatura, e-literatura i…, redakcja Monika Górska-Olesińska, Uniwersytet Opolski 2012
 • Urszula Pawlicka, (Polska) poezja cybernetyczna. Konteksty i charakterystyka, Ha!art, Kraków 2012
 • Michael Mitchell, Susan Wightman, Typografia książki, d2d.pl. Kraków 2012
 • Mariusz Pisarski, Xanadu. Hipertekstowe przemiany prozy, Ha!art, Kraków 2013
 • Jacques Donguy, Poezja eksperymentalna. Epoka cyfrowa (1953-2007), słowo/obraz terytoria, Gdańsk, 2014

Metody oceny

Zaliczenie z oceną.

Przy ocenie będzie brany pod uwagę przede wszystkim aktywny udział studenta w zajęciach i wydarzeniach pracownianych oraz indywidualna praca związana z procesami kształcenia. Studenci zobowiązani są do realizacji projektów artystycznych określonych tematycznie w trybie semestralnym.

Warunki zaliczenia i kryteria oceny:

 • uczestnictwo w zajęciach i wykładach teoretycznych (minimum 70%);
 • merytoryczna zawartość proponowanych prac (+ ocena umiejętność werbalnej artykulacji idei proponowanych prac artystycznych);
 • twórcze przekształcanie zdobywanej wiedzy i rozwój umiejętności praktycznych w realizacji projektów;
 • forma prezentacji i dokumentacja rozwijanych koncepcji artystycznych.

 

Wybrane prace studenckie z Pracowni Książki Artystycznej z lat 2014-2016

Wybrane prace studenckie z Pracowni Książki Artystycznej z roku akademickiego 2016-2017

Wybrane prace studenckie z Pracowni Książki Artystycznej z roku akademickiego 2017-2018