dr Jan Wasiewicz, ad.

Kontakt
jan.wasiewicz@uap.edu.pl


Z wykształcenia jestem filozofem. Początkowo moje zainteresowania naukowe skupiały się wokół problemu nihilizmu, w szczególności wokół jego dziewiętnastowiecznych przejawów na polu filozofii, literatury, życia społeczno-politycznego i religii. Choć zagadnienie nihilizmu ciągle pozostaje w orbicie moich zainteresowań, to obecnie zajmuję się przede wszystkim problematyką pamięci zbiorowej, gdzie interesuję się kwestią pamięci kulturowej w zakresie obecności w niej chłopskiego dziedzictwa, zwłaszcza w aspekcie metaforycznych i realnych „miejsc pamięci” związanych z różnorodnymi formami oporu chłopskiego. Badania te prowadzę wykorzystując narzędzia wypracowane w ramach szeroko pojętej humanistyki zaangażowanej, w tym m.in. studiów postkolonialnych, teorii hegemonii oraz koncepcji wiedzy usytuowanej.

Wybrane publikacje:

Książki:

  • Oblicza nicości. Z dziejów nihilizmu europejskiego w XIX wieku, seria „Monografie FNP”, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.

Artykuły:

  • The High Tide of Nihilistic Prophecy: Nietzsche and Nihilism. Some Introductory Remarks, [w:] O filozofii Fryderyka Nietzschego, red. K.M. Cern, R. Kozłowski, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2006.
  • Nihilizm – w labiryncie znaczeń, [w:] Nihilizm i nowoczesność, seria: Studia komparatystyczne Instytutu Sztuki PAN. Teatr. Sztuka. Kultura. 5, red. E. Partyga i M, Januszkiewicz, Errata, Warszawa 2012.
  • Gdzie jest miejsce chłopów w pamięci zbiorowej współczesnych Polaków? Przypatrując się pewnej starej fotografii, „Kultura Współczesna: teoria – interpretacje – praktyka”, nr 2(82)/2014, s. 82-100.
  • Bunty chłopskie. Od początków państwa do końca II Rzeczypospolitej, [w:] Polskie miejsca pamięci. Dzieje toposu wolności, red. S. Bednarek i B. Korzeniewski, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2014.
  • Practising Counter-Memory in (Fine Art) Education, [w:] PARADOX Fine Art European Forum. Alternative Zones: Uncovering the Official and Unofficial in Fine Art Practice, Research and Education, red. M. Wasilewski, UAP, Poznań 2016.

prowadzone wykłady i inne zajęcia

  • Filozofia (także w języku angielskim dla studentów-obcokrajowców)
  • Estetyka
  • Seminarium licencjackie
  • Filozofia i estetyka designu