Przejdź do treści

prof. dr hab. Ewa Twarowska-Sioda

Prowadzona Pracownia:
Pracownia Ceramiki w Architekturze / A, s. 09

Kontakt:
ewa.twarowska-sioda@uap.edu.pl

Wybrane dzieła:

  • KSIĘGA 1. Obiekt rzeźbiarski z drewna bukowego i stali. Praca zaprezentowana  w 2019 roku na wystawie SZTUKA WOLNOŚCI w ramach obchodów 100-lecia UAP (inauguracja projektu: AMBASADA SZTUKI UAP) w Galerii Altes Pfandhaus w Kolonii w Niemczech zorganizowanej przez Konsulat Generalny RP i UAP.

Konstrukcja obiektu umożliwiała „wejście” wzrokiem do wnętrza Księgi. Wystawa prezentująca prace będące odpowiedzią na tytułowe hasło, ujęte w mianownik 100-lecia odzyskania niepodległości (projekt NIEPODLEGŁA), 30-lecia transformacji w Polsce oraz 100-lecia poznańskiej uczelni artystycznej – beneficjenta i czynnego uczestnika przemian strukturalnych w Polsce.
https://uap.edu.pl/2019/07/fotorelacja-z-otwarcia-wystawy-sztuka-wolnosci-w-kolonii/

  • PISANE DESZCZEM 3. Obiekt rzeźbiarski z porcelany nieszkliwionej i stali. Praca zaprezentowana na wystawie 100RZEŹBA. Przeszłość. Teraźniejszość. Przyszłość w ramach jubileuszu stulecia Wydziału Rzeźby i UAP. Zespół kuratorski: prof. dr hab. Wiesław Koronowski, prof. dr Janusz Bałdyga, dr Rafał Górczyński
    Miejsce: Brama Poznania ICHOT, 16 marca 2019 – 23 czerwca 2019
    https://uap.edu.pl/2019/03/100rzezba-miasto-tozsamosc-proces/

Otwarta księga złożona z 2 stron „zapisanych” kroplami deszczu utrwalonymi w porcelanie, które w tej wersji odpowiadały konkretnemu tekstowi poezji. Założeniem wystawy było ukazanie roli form rzeźbiarskich w orientowaniu przestrzeni miejskiej i kreowaniu tożsamości miasta. Wystawa towarzyszyła Międzynarodowej Konferencji Naukowej Rzeźba w Procesie.


  • Autor: Piotr Grzywacz
  • Opublikowano: 01.10.2022, 13:28
  • Ostatnia edycja: 07.06.2023, 14:17