Przejdź do treści

prof. dr hab. Piotr Tetlak

kontakt:
piotr.tetlak@uap.edu.pl

biogram:

Ur. Rzeszów 1973

Architekt wnętrz, scenograf, rzeźbiarz, autor widowisk plenerowych i działań wizualnych. Autor prospektów organowych w Polsce. Pełni opiekę artystyczną nad paradą z okazji dnia Świętego Marcina w Poznaniu od 2003. Założyciel interdyscyplinarnego teatru – Asocjacja 2006 (Polski Nurt Teatru Plastycznego) i Fundacji Asocjacji 2006. Przez ponad 20 lat stworzył ponad 200 projektów związanych z różnymi dziedzinami sztuki jako projektant scenografii, wystawiennictwa, inscenizacji jako animator, producent i realizator. Od 2003 Prowadzący  Pracownie Zjawisk Teatralnych, a także od 2008 Kierownik Katedry Scenografii początkowo na wydziale Architektury i Wzornictwa, obecnie na wydziale  Architektury Wnętrz i Scenografii  Uniwersytetu Artystycznego. Członek senatu UAP w Poznaniu (od 2008 – 2016). Kurator Generalny Dyplomów UAP na MTP w Poznaniu (od 2009 – 2016).

Jest wyróżniany, nagradzany przez rektorów i władze miasta za działalność dydaktyczną, organizacyjną i projektową. W 2010 roku został odznaczony odznaką honorową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za zasługi dla Kultury Polskiej.

pole zainteresowań:
tolerancja, kultura, sztuka, teatr

wykładane przedmioty/prowadzone pracownie:
kierownik Pracowni Zjawisk Teatralnych

ROZWIN

osiągnięcia:

 • Współtworzenie kierunku  scenografia (jako kierownik Pracowni Zjawisk Teatralnych na zaproszenie rektora: prof. W. Mullera i prof. H. Regimowicza w 2005 roku)
 • Współtworzenie wydziału  Architektury Wnętrz i Scenografii – (jako ówczesny kierownik katedry scenografii i członek komisji senackiej UAP w 2011 roku)
 • Kuratora generalny dyplomów UAP na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Autor  projektu  wystawienniczego i  pierwszej koncepcji zabudowy ,  autor harmonogramu i koordynacji całości uczelni od 2009 do 2016 (na zaproszenie władz UAP; prof. Marcina Berdyszaka i prof. Jacka Jagielskiego)
 • Nagroda w zespole za działania wizualne na festiwalu „FAMA” 1996
 • Nagroda w zespole za działania wizualne na festiwalu „FAMA” 1997
 • Wyróżnienie na II Festiwalu  ASP w Poznaniu w 1998 za  projekt pt. „MIASTO PRZYSZŁOŚCI”
 • Nagroda w zespole za działania wizualne na festiwalu „FAMA” 2002
 • Nagroda w zespole za działania wizualne na festiwalu „FAMA” 2003
 • Nagroda Rektorska  za działalność w roku akademickim 2002/2003
 • Nagroda Rektorska  II stopnia  za prace organiczną  za 2008\2009
 • Nagroda Rektorska  I stopnia  za działalność organizacyjną  za 2009\2010
 • ODZNAKA HONOROWA „ZASŁURZONY DLA KULTURY POLSKIEJ” – MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO  , Bogdana Zdrojewskiego Warszawa dnia 22 04 2010
 • Nagroda Rektorska  I stopnia  za działalność organizacyjną i aktywność na rzecz funkcjonowania uczelni w roku akad.  2010/2011
 • Nagroda Rektorska  I stopnia  za działalność organizacyjną i aktywność na rzecz funkcjonowania uczelni w roku akad.  2011/2012
 • Nagroda Rektorska  I stopnia  za działalność organizacyjną i aktywność na rzecz funkcjonowania uczelni w roku akad.  2012/2013
 • Nagroda rektorska I stopnia za prace organiczną i wkład w rozwój uczelni w roku 2013/2014
 • Nagroda rektorska I stopnia za prace organiczną i wkład w rozwój uczelni w roku 2014/2015
 • Nagroda Rektorska za prace organiczną i wkład w rozwój uczelni za  2015/2016
 • Prezentacja prac na zaproszenie Uniwersytetu Londyńskiego: Pekin, Shanghai „Płonący Fortepian” Dzieło plastyczne 2015
 • Instalacja, obiekt scenograficzny.  Prezentacja obiektu scenicznego tworzonego specjalnie na rok Chopinowski w Polsce.
 • Chiny; Pekin; National Centre for Performing Arts, Expo Opening dates China „Płonący Fortepian” Dzieło plastyczne 2015 Instalacja, obiekt scenograficzny. Prezentacja obiektu scenicznego tworzonego specjalnie na rok Chopinowski.
 • Chiny; Shanghai; Evolving Design for Performance exposition, Mingyuan Contemporary Art Museum Shanghai „Rabin Maharal i Golem – czyli prawda i śmierć” Dzieło plastyczne 2015 Instalacja, obiekt scenograficzny. Prezentacja dokumentacji ze spektaklu z użyciem obiektów scenicznych.
 • Chiny; Pekin; National Centre for Performing Arts, Expo Opening dates China „Rabin Maharal i Golem – czyli prawda i śmierć” Dzieło plastyczne 2015 Instalacja, obiektscenograficzny. Prezentacja dokumentacji ze spektaklu z użyciem obiektów scenicznych.
 • Chiny; Shanghai; Evolving Design for Performance exposition, Mingyuan Contemporary Art Museum Shanghai

Współprace w ramach listów intencyjnych i porozumień na rzecz uczelni od 2003:

Biuro Relacji Społecznych Miasta Poznania, Fundacja Barak Kultury , Fundacja Patria, Teatr Porywacze Ciał, Baq – Teatr, Teatr Asocjacja 2006, Fundacja Asocjacji 2006, Polski Teatr Tańca, Wydział Wokalno Aktorski Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Biuro Rewitalizacji Miasta Poznania, Teatr Cinema z Michałowic. C.K. Zamek w Poznaniu, Teatr Biuro Podroży – O.T. Maski.  Teatr Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, Teatr im A. Fredry w Gnieźnie,  Centrum Scenografii Polskiej w Katowicach, Wydział Teatru Tańca w Bytomiu  PWST Kraków, Teatr Lubuski, Wydział Nauk Społecznych UAM w Poznaniu, Wydział Kultury Miasta Poznania.

ROZWIN

publikacje:

 • Tytuł: Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii UAP w Poznaniu, Wydawca: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu ISBN: 9788363533489, Data wydania:2014
 • Tytuł publikacji: PRACOWNIA ZJAWISK TEATRALNYCH Data publikacji: 2014
 • Tytuł: Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii UAP w Poznaniu, Wydawca: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu ISBN: 9788363533489 Data wydania:2014
 • Tytuł publikacji: KATEDRA SCENOGRAFII Data publikacji: 2014-01-01
 • Tytuł: Nauki humanistyczne i społeczne wobec problemów współczesnego świata Wydawca: Wydział Nauk Społecznych UAM ISBN: 9788364902062, Data wydania:2015-05-15,
 • Tytuł publikacji: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kadra, kształcenie, badania naukowe, relacje z otoczeniem społecznym. (instalacje Piotra Tetlaka) Wstęp Data publikacji: 2015-05-15

ROZWIN

stypendia:

Stypendium  Miasta  Poznania  dla młodych twórców w dziedzinie: SCENOGRAFIA  2001

ROZWIN

prowadzone projekty:

 • „Psychofizjologiczny  wpływ multimediów  na  widza w działaniach parateatralnych” – UAP Poznań
 • „Centrum Zjawisk Teatralnych” na Golęcinie – Fundacja Asocjacji 2006

ROZWIN

inne – działalność pozauczelniana, ciekawostki:

 • Kierownik Artystyczny Interdyscyplinarnej Grupy Teatralnej- Asocjacja 2006 (Polski Nurt Teatru Plastycznego)
 • Prezes Fundacji Asocjacji 2006 od 2011 roku.
 • Opiekun merytoryczny  programu  „Teatralny Golęcin”
 • Opiekun artystyczny Parady Św.  Marcina w Poznaniu  na zaproszenie C.K. Zamek w Poznaniu od 2003 roku.
 • Producent i inscenizator działań wizualnych z okazji Patronów Miasta Poznania (obchody Św. Piotra i Pawła) od 2003 roku.
 • Galeria Jerzego Piotrowicza pod Koroną – autor programu,  współtwórca miejsca , opiekun artystyczny.  W ramach współpracy  z  Towarzystwem  Jerzego Piotrowicza i Fundacją  Asocjacji 2006 . Oficjalnie otwarcie; 26 października 2017 roku o godz. 17:00, ul. Kramarska 3, Poznań. Patronat UAP

 • Autor: Aleksandra Gaj
 • Opublikowano: 18.01.2019, 12:21
 • Ostatnia edycja: 02.05.2023, 14:59