dr Marcin Szeląg, ad.

kontakt
marcin.szelag@uap.edu.pl


Jestem historykiem sztuki i muzealnikiem. Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół funkcjonowania instytucji kultury ze szczególnym uwzględnieniem muzeów i ich praktyk wystawienniczych, edukacyjnych oraz kolekcjonerskich. Zajmuje mnie wpływ instytucji muzealnych i galerii, zwłaszcza ich strategii ekspozycyjnych i edukacyjnych, na sposoby interpretowania i formy komunikowania sztuki. Głównym punktem moich zainteresowań jest publiczność instytucji sztuki. Analizuję to, w jaki sposób instytucje muzealne rewidują metody prezentowania i nauczania o sztuce, wychodząc poza ograniczenia i konwencje historii sztuki jako dyscypliny naukowej, w celu powiązania sztuki z odbiorcami nienależącymi do zwyczajowej publiczności instytucji kultury. W tym kontekście przyglądam się praktyce artystycznej XX i XXI wieku, dla której przedmiotem analizy są instytucje artystyczne i systemy sztuki. Swoje zainteresowania naukowe wiążę z aktywnością praktyczną jako edukator, kurator i organizator w instytucji muzealnej.

 

Najważniejsze publikacje:

Książki:

  • Ja i świat, Ja i sztuka, Wydawnictwo Uniwersyteckie Poznań 2016, wspólnie z A. Rospenk-Spychałą,
  • Raport o stanie edukacji muzealnej. Suplement. Część I, wyd. Universitas Kraków 2014, wspólnie z E. Zduńczyk i J. Misiakiem, redaktor,
  • Raport o stanie edukacji muzealnej. Suplement. Część II, wyd. Universitas Kraków 2014
  • Edukacja muzealna w Polsce. Sytuacja, kontekst, perspektywy rozwoju. Raport o stanie edukacji muzealnej w Polsce, Narodowy Instytut Muzealnictwa i OchronyZbiorów, Muzeum Pałac w Wilanowie 2012, redaktor,
  • Edukacja muzealna. Antologia tłumaczeń, wyd. Muzeum Narodowe w Poznaniu 2010, współredaktor, tłumacz,