Przejdź do treści

dr Marcin Szeląg, ad.

kontakt
marcin.szelag@uap.edu.pl


Jestem historykiem sztuki i muzealnikiem. Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół funkcjonowania instytucji kultury ze szczególnym uwzględnieniem muzeów i ich praktyk wystawienniczych, edukacyjnych oraz kolekcjonerskich. Zajmuje mnie wpływ instytucji muzealnych i galerii, zwłaszcza ich strategii ekspozycyjnych i edukacyjnych, na sposoby interpretowania i formy komunikowania sztuki. Głównym punktem moich zainteresowań jest publiczność instytucji sztuki. Analizuję to, w jaki sposób instytucje muzealne rewidują metody prezentowania i nauczania o sztuce, wychodząc poza ograniczenia i konwencje historii sztuki jako dyscypliny naukowej, w celu powiązania sztuki z odbiorcami nienależącymi do zwyczajowej publiczności instytucji kultury. W tym kontekście przyglądam się praktyce artystycznej XX i XXI wieku, dla której przedmiotem analizy są instytucje artystyczne i systemy sztuki. Swoje zainteresowania naukowe wiążę z aktywnością praktyczną jako edukator, kurator i organizator w instytucji muzealnej.

ROZWIN

Wybrane publikacje:

 • Ja i świat, Ja i sztuka, Wydawnictwo Uniwersyteckie Poznań 2016, wspólnie z A. Rospenk-Spychałą,
 • Raport o stanie edukacji muzealnej. Suplement. Część I, wyd. Universitas Kraków 2014, wspólnie z E. Zduńczyk i J. Misiakiem, redaktor,
 • Raport o stanie edukacji muzealnej. Suplement. Część II, wyd. Universitas Kraków 2014
 • Edukacja muzealna w Polsce. Sytuacja, kontekst, perspektywy rozwoju. Raport o stanie edukacji muzealnej w Polsce, Narodowy Instytut Muzealnictwa i OchronyZbiorów, Muzeum Pałac w Wilanowie 2012, redaktor,
 • Edukacja muzealna. Antologia tłumaczeń, wyd. Muzeum Narodowe w Poznaniu 2010, współredaktor, tłumacz,
 • Avant-Garde Collecting Strategies: The Société Anonyme and the “a.r.” Group International Modern Art Collections w: Yale University Art Gallery Bulletin 2020-2021, s. 114–124.
 • Kabinett der Abstrakten i Sala Neoplastyczna. Awangardowe rozwiązania stałych wystaw muzealnych, w: Awangardowe muzeum, red. A. Pindera, J. Suchan, Muzeum Sztuki w Łodzi 2020, s. 235–248.
 • Myśleć sztuką. Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa na stulecie Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu 2020, współredaktor.
 • Edukacja w muzeach i instytucjach kultury – aktualnie, Centrum Turystyki Kulturowej w Poznaniu, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2020, redaktor.
 • Text-related issues in the art museum, w: Text in the Museum, red. D. Jędruch, K. Migdalska, Muzeum Narodowe w Krakowie 2019, s. 17–26.
 • Założenia edukacyjne ekspozycji stałej Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu i ich realizacja, w: Muzealnictwo 59, 2018, s. 136-148.

 • Autor: Aleksandra Gaj
 • Opublikowano: 16.02.2017, 13:46
 • Ostatnia edycja: 25.04.2023, 11:57