Przejdź do treści

Prof. dr hab. Marek Przybył

Kierownik XI Pracownia Malarstwa

kontakt: marek.przybyl@uap.edu.pl
dyżury: poniedziałki i środy w godzinach od 9.30 do 13.30

Marek Przybył urodził się w 1961 roku w Poznaniu. Studiował malarstwo w PWSSP w Poznaniu. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w roku 1987 z malarstwa w pracowni prof. Jacka Waltosia i z rysunku w pracowni prof. Józefa Fliegera. Obecnie jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Prowadzi pracownię na wydziale Malarstwa. Uprawia malarstwo i rysunek. Najczęściej pracuje w cyklach malarskich np: „Skulony”, „W czerni”, „Chruśniaki”, „Krajobrazy pracowni”, „Mizerabilia”, „Portret imaginowany Francisa Bacona”, „Drzewa”, „Żywioły wodne”, „Zdarzyło się w Pompejach”, „Metamorfozy kamieni”, „Labirynty”, „Labirynty samotności”, „Podróż”, „Poliklinika”, „Rozmowy w jaskiniach des Demoiselles”, „Szanghajskie kontrasty”. Jest autorem publikacji o sztuce, organizatorem wycieczek i warsztatów naukowo-artystycznych. Obrazy Marka Przybyła znajdują się m. in. w kolekcjach: Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Radomiu, Kolekcji Krzysztofa Musiała, a także w licznych prywatnych zbiorach w kraju i za granicą.

Pole zainteresowań:

Interesuje mnie wyrażana różnymi cyklami malarskimi przemienność i metaforyczność w obrębie szeroko rozumianego malarstwa przedstawiającego. Jednym z głównych od lat tematów mojej twórczości jest człowiek ujmowany w aspekcie egzystencjalnym- postawiony wobec życia i śmierci, a także wobec kulturowych i mitotwórczych stereotypów. Zajmuje mnie też problem autoteliczności sztuki, a także temat symbolicznie rozumianego pejzażu, często jako odzwierciedlenie jednostkowego bądź społecznego – determinowanego przypadkiem losu. Wszystkie te pola artystycznej aktywności staram się lokować w kontekście osobistych doświadczeń i przeżyć. W swojej twórczości stosuję tradycyjne techniki malarskie- głównie technikę olejną, temperę jajową, pastel tłusty, gwasz.

Wykładane przedmioty/prowadzone pracownie:                                                              

Malarstwo/ XI Pracownia Malarstwa

Osiągnięcia:

 • Kierownik w projekcie zgłoszonym jako szczególny projekt badawczy w ECAS (Komisja Europejska) „Badanie aspektów estetycznych i społecznych malarstwa, identyfikacja nowych tendencji we współczesnej dydaktyce artystycznej oraz pogłębianie wiedzy o malarstwie jako dyscyplinie artystycznej poprzez analizę porównawczą systemu kształcenia w zakresie malarstwa na państwowych uczelniach artystycznych w Polsce i w Hiszpanii”.
 • „Woda źródło życia”- II nagroda i wyróżnienie na Ogólnopolskiej Wystawie Malarstwa, BWA Bydgoszcz
 • Organizacja międzynarodowych warsztatów naukowo- artystycznych z udziałem studentów z Szanghaj Normal University oraz studentów UAP. Pobyt na analogicznych warsztatach w Szanghaju. Wykład monograficzny oraz prezentacja Wydziału Malarstwa UAP w języku angielskim na Szanghaj Normal University.

Wystawy indywidualne:

 • 1987 – Wystawa dyplomowa –  Galeria BWA, Poznań
 • 1988 – KMPiK, Poznań
 • 1989 – Galeria Polony,  Poznań.
 • 1990 – Galeria Kornbrenerai, Hannover –  Niemcy
 • 1993 – Muzeum Archeologiczne, Pozna
 • 1996 –  Galeria Miejska, Mosina
 • 1996 – Galeria „Test” – BWA,  Warszawa
 • 1996 – Galeria „Format”, Kraków
 • 1996 – Galeria „Św. Marcin”,  Poznań
 • 1996 – Nottingham Community Art. – Anglia.
 • 1996 – „Piękno to fotogeniczne zwierzę” wystawa malarstwa i fotografii „Rotunda”, ASP,  Poznań
 • 1997 – Rufford Art Society – Anglia
 • 1998 – Galeria Sztuki Współczesnej „Profil”, Poznań
 • 2000 – „Portret imaginowany Francisa Bacona”  Galeria „ Rostworowskich”, Kraków
 • 2002 – Pokaz prac Przewód II°  –  „Galeria o.o. Jezuitów”,  Poznań
 • 2003 – Galeria  Kancelarii Prawniczej „Gleiss –  Lutz”, Warszawa
 • 2003 – Galeria „Caro”, Poznań
 • 2005 – Galeria Miejska, Mosina
 • 2005 – Galeria „Polony”, Poznań
 • 2007 – „Galeria 99” Muzeum Śremskie, Śrem
 • 2008 – „Cykle Malarskie 1994 – 2008” – Ośrodek Formacji Intelektualnej Sztuka i Myśl, Szamotuły
 • 2012 – „Podróże Wyobraźni” – BWA, Piła.
 • 2013 – „Policlinica”- Galeria Miejska, Mosina
 • 2013 – „Podróże wyobraźni II”- Galeria BWA Częstochowa
 • 2015 – „Rozmowy w jaskiniach des Demoiselles”- Galeria Kontrapunkt, Poznań

Wystawy zbiorowe:

 • 1986  –  „Postawy i tendencje studentów PWSSP w Poznaniu” MTP, Poznań
 • 1988  –  „Dyplom 87” – Galeria „Zachęta”, Warszawa
 • 1989  –  „Modern Polsk Konst”, Ystad  –  Szwecja
 • 1989 – „Rausz” Malarstwo i Grafika Grupy Poznańskiej Mała Galeria BWA, Gorzów Wlkp.
 • 1990 –  „Młoda Sztuka Poznania –  Galeria BWA, Poznań
 • 1991 –  „Trwanie i obecność” wystawa Okręgu ZPAP – Galeria BWA, Poznań
 • 1991 – Malarstwo i Rysunek Galeria BWA, Poznań
 • 1992 – „Poolse Kunst” Galeria „ Schroderhuis”, Valkenswaard – Holandia
 • 1992 – Marek Haładuda, Waldemar Masztalerz, Marek Przybył – Galeria BWA, Zielona Góra
 • 1993 – ,,Schroder Gallery”, Haga – Holandia
 • 1993 – Marek Haładuda, Waldemar Masztalerz, Marek Przybył – Galeria BWA,  Konin
 • 1993 – Marek Haładuda, Waldemar Masztalerz, Marek Przybył – Galeria BWA,  Bydgoszcz
 • 1995 – Wystawa prac pedagogów PWSSP z Poznania,  Bratysława – Słowacja
 • 1995 – „Rysunek  –  pierwszy zapis” – Galeria Królikarnia, Warszawa.
 • 1995 – Triennale Autoportretu – Muzeum Okręgowe, Radom
 • 1996 – „Gest Kolor Faktura” – targowe prezentacje sztuki – MTP, Poznań
 • 1997 – „Małe rysunki – różne komentarze” – Słupsk, Ustka, Radom
 • 1997 – „Presentation”  –  Instytut Kultury Polskiej – Berlin – Niemcy
 • 1997 – „Trwanie Obrazu” I Poznański Festiwal Sztuki – Galerie Poznania
 • 1998 – „ 5 lat Galerii” – Galeria Miejska, Mosina
 • 1999 – „Poznańska teraźniejszość” Waldemar Masztalerz, Marek Przybył, Piotr Szurek, Galeria Pryzmat, Kraków
 • 1999 – „Woda źródło życia” – Ogólnopolska Wystawa Malarstwa (II nagroda i wyróżnienie)  BWA, Bydgoszcz
 • 2000 – „Rysunek na koniec wieku” – Warszawa, Kraków, Radom
 • 2001 – „Kolekcja im. Janiny i Józefa Haubenstocków” – Muzeum Narodowe, Kraków
 • 2001 –  „Twarz w sztuce”  –  Galeria „Krypta u Pijarów”, Kraków
 • 2004 – „Bez klucza” –  Galeria „Kupiec Poznański”, Poznań
 • 2005 – „Pejzaż Południa”, Galeria Pryzmat, Kraków
 • 2005 –  „Don Kichot – Współczesna próba interpretacji” – Muzeum Narodowe,  Kraków
 • 2006 –  „Gdańsk w Poznaniu – Poznań w Gdańsku” – wystawa pedagogów z ASP Gdańska i Poznania, ASP Gdańsk, Stary Browar, Poznań
 • 2006  –  „Obrazowania” Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej,  Radom
 • 2007  –  „Przegląd Środowiska” –  Zamek, Poznań
 • 2007 – „Inspiracje archeologiczne w polskiej sztuce współczesnej” – Muzeum  Archeologiczne, Poznań
 • 2008 –  „15 lat Galerii Miejskiej w Mosinie” – Galeria Miejska, Mosina
 • 2008 – „Inspiracje archeologiczne w polskiej sztuce współczesnej” – Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego, Bydgoszcz
 • 2008 – „Inspiracje archeologiczne w polskiej sztuce współczesnej” – Muzeum Śląskie, Katowice
 • 2009 –  „Dom – droga istnienia” VII Triennale Sztuki Sacrum BWA, Częstochowa
 • 2009 – „Inspiracje archeologiczne w polskiej sztuce współczesnej” – Galeria BWA Zakopane
 • 2009 – „Błędni rycerze” –wystawa malarstwa Marka Przybyła i Tomasza Siwińskiego – V Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej,  Ląd nad Wartą
 • 2010 –  „Tożsamość” –  IV Biennale Sztuki –  Galeria Sztuki Współczesnej „Profil”,  Poznań
 • 2010 – „Uczeń nauczycielem uczniów” Adam Hoffmann, Jacek Waltoś, Marek Przybył,  Marcin Stosik, Radom
 • 2011 –  100 lat ZPAP –  wystawa jubileuszowa – Galeria Sztuki Współczesnej „Profil”, Poznań
 • 2011 – „Wystawa XI Pracowni Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu”- Muzeum im. Stanisława Staszica, Piła
 • 2013- „Wymiary czasu i przestrzeni”- BWA Piła
 • 2013- Inauguracja Galerii Kontrapunkt, Poznań
 • 2013- „Jubileusz 20 lat Galerii Miejskiej Mosina”- Aula UAP Poznań
 • 2013- „Jubileusz 20 lat Galerii Miejskiej Mosina”- MOK Gniezno
 • 2013- „Jubileusz 20 lat Galerii Miejskiej Mosina”- Piła
 • 2015- „Kolekcja UAP”- UAM Poznań
 • 2015- „Korespondencja”, Galeria Skalar, Poznań
 • 2016- „Drzewo- oś świata”- Muzeum im. Jana Dekerta, Gorzów Wielkopolski
 • 2016- Wystawa pedagogów UAP związanych z Wydziałem Malarstwa i Rysunku, Spichlerz Sztuki, Szreniawa.

publikacje:

 • „Z farby nowe życie. O twórczości Luciena Freuda”, Kwartalnik Literacki „Kresy” 2, nr 30, Kraków 1997 s. 204- 205
 • „Mięso malarskie. O twórczości Chaima Soutine’a”. Kwartalnik „Ból” 4, nr 1, Kraków 2003 s. 51- 52.
 • „Egon Schiele”, Czasopismo internetowe „Recogito” nr 20, 2003.
 • „Vincent van Gogh”, Czasopismo internetowe „Recogito” nr 21, 2003.
 • „Chaim Soutine”, Czasopismo internetowe „Recogito” nr 22, 2003.
 • „Marcin Stosik – Malarz osobliwy” (w:) Marcin Stosik- Malarstwo, Poznań 2007, s.112- 115.
 • „Pracownia jako dom wyobraźni artysty”, Konteksty 64, 2010, s. 188- 189.
 • „Korespondencja – Correspondence”- redakcja
 • Z cyklu „Monografie subiektywne” „Trans” – monografia artystyczna

Prowadzone projekty:  

Kierownik projektu –„Badanie aspektów estetycznych i społecznych malarstwa, identyfikacja nowych tendencji we współczesnej dydaktyce artystycznej oraz pogłębianie wiedzy o malarstwie jako dyscyplinie artystycznej poprzez analizę porównawczą systemu kształcenia w zakresie malarstwa na państwowych uczelniach artystycznych w Polsce i w Hiszpanii”

Dodatkowe pola działalności:

 • Wielokrotna organizacja plenerów krajowych dla studentów – Hel, Rybojady, Srebrna Góra, Kórnik
 • Organizacja plenerów i podróży naukowo- artystycznych: Niemcy, Włochy, Holandia, Hiszpania, Francja, Austria.
 • Organizacja i prowadzenie międzynarodowych warsztatów naukowo-artystycznych „Korespondencja – Correspondence”
 • Wykłady: „Różne aspekty rysunkowej aktywności”. Wykładowi towarzyszyła wystawa rysunków, Aula UAP, Poznań – w ramach cyklu wykładów „Teraz Rysunek”
 • Monograficzny wykład dla doktorantów UAP
 • Autor: Piotr Grzywacz
 • Opublikowano: 26.02.2017, 22:48
 • Ostatnia edycja: 22.10.2019, 21:43