dr hab. Konstancja Pleskaczyńska, prof. UAP

kontakt: konstancja.pleskaczynska@uap.edu.pl 

dyżury: poniedziałki i czwartki 9.30 – 13.30, sala 51 bud. E

biogram:

Dr hab. Konstancja Pleskaczyńska, prof. nadzw. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, kierownik Pracowni Projektowania Przestrzeni Publicznej na Wydziale Architektury Wnętrz i Scenografii. Absolwentka Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego, dyplom w 1997 r. W tym samym roku zatrudniona w poznańskiej ASP na stanowisku asystenta w I Pracowni Bioniki prof. Marka Owsiana. W 2005 r. uzyskanie stopnia doktora w dziedzinie sztuki plastyczne (temat rozprawy doktorskiej: „Proces zmian w przestrzeni funkcjonalnej kuchni i jadalni”); w 2010 r. uzyskanie stopnia doktora habilitowanego (temat rozprawy habilitacyjnej „Między ideą a formą. Projekt elementów przestrzeni publicznej stanowiącej źródło emocjonalnego odświeżenia i stymulacji intelektualnej”).

W okresie od 2008 do 2012 roku pełniła funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Badania Jakości Kształcenia, w kadencji 2012-2016 powołana na funkcję Prorektora ds. Jakości Kształcenia. Pełniła także liczne funkcje na rzecz Uczelni – jako członek Senackiej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich, przewodnicząca Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia, sekretarz Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

W kwietniu 2018 roku – organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej PRZESTRZENIE WEWNĘTRZNE z okazji 90-lecia kierunku Architektura Wnętrz na poznańskiej uczelni artystycznej, w której wzięło udział 33 uczestników z 19 jednostek (wydziałów, instytutów) z 15 ośrodków naukowych z kraju i z zagranicy.

Sekretarz Sądu Konkursowego w ogłoszonym przez Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT konkursie na opracowanie koncepcji ekspozycji stałej Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego (2010).

W zakresie aktywności artystycznej zajmuje się projektowaniem przestrzeni publicznej i wystaw oraz grafiką projektową. W działalności badawczej koncentruje się na zagadnieniach związanych zarówno z historią jak i najnowszymi tendencjami w kreowaniu przestrzeni publicznej.

pole zainteresowań:

Przedmiotem zainteresowań jest przestrzeń publiczna w aspekcie projektowym odnoszącym się do wartości wizualnych i funkcjonalnych oraz w aspekcie społecznym, jako miejsca o szczególnym znaczeniu dla użytkowników w zakresie inicjowania relacji społecznych i interakcji międzyludzkich. Przestrzeń publiczna jako miejsce integracji i budowania poczucia tożsamości oraz wspólnotowości.

najważniejsze projekty związane z przestrzenią publiczną:

 • Aranżacja i opracowanie graficzne wystawy plenerowej  „Wielkopolanie ku Niepodległej – w stulecie zwycięskiego powstania 1918–1919 roku” prezentowanej w Poznaniu (Stary Rynek), następnie w: Warszawie (plac Zamkowy), Krakowie (plac Szczepański), Świętochłowicach (dziedziniec Muzeum Powstań Śląskich), Wrocławiu (przed Centrum Historii Zajezdnia), Zielonej Górze, Bydgoszczy (Wyspa Młyńska), Toruniu (dziedziniec Muzeum Okręgowego w Toruniu – Ratusza Staromiejskiego), Gdańsku (przed Muzeum Poczty Gdańskiej), Białymstoku i Szreniawie (prezentacja od listopada 2018 r. do czerwca 2019);
 • Koncepcja zagospodarowania cmentarza jenieckiego w Strzałkowie (2017);
 • Aranżacja i opracowanie graficzne wystawy plenerowej „Traktem Akademickim. Dzieje szkolnictwa wyższego w Poznaniu” – Stary Rynek (2011);
 • Aranżacja i opracowanie graficzne wystawy plenerowej „Odkrycie Stulecia – Dzielnica Zamkowa 1910-2010”, Święty Marcin (2010);
 • Projekt ujednoliconych nagrobków indywidualnych i zbiorowych przeznaczonych dla ofiar działań wojennych pochowanych na terenie województwa wielkopolskiego. Projekt zrealizowany na zlecenie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 • Udział w konferencjach obejmujących szeroko pojętą tematykę projektowania przestrzeni publicznej:
 • listopad 2018, Ogólnopolska Konferencja Międzyuczelniana  ANEKSY KULTURY (organizator: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie), referat: „Miejsca pamięci jako przestrzenie ekspozycyjne”;
 • kwiecień 2018, Ogólnopolska Konferencja Międzyuczelniana PRZESTRZENIE WEWNĘTRZNE (organizator: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), referat: „Aspekty projektowania współczesnych realizacji przestrzennych i wystawienniczych na obszarach dawnych niemieckich obozów natychmiastowej zagłady”;
 • kwiecień 2016, Międzynarodowa Konferencja Naukowa PIĘKNO W SACRUM (organizatorzy: Politechnika Białostocka, Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Uniwersytet w Białymstoku, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Galeria Arsenał w Białymstoku, SARP oddział Białystok, Opera i Filharmonia Podlaska- Europejskie Centrum Sztuki), referat: „Cmentarze – estetyka przestrzeni sacrum w kontekście współczesnych rozwiązań projektowych”;
 • 2009, Międzyuczelniana Konferencja KRAJOBRAZ W KULTURZE POPRZEMYSŁOWEJ, (organizator: ASP w Krakowie), wygłoszony referat: „Zapamiętany obraz marzenia” – współczesne krajobrazy Japonii”;
 • 2007, Międzyuczelniana Konferencja ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU KULTUROWEGO, (organizator: ASP w Poznaniu), wygłoszony referat: „Człowiek a przyroda. Geneza współczesnych tendencji kształtowania krajobrazu w kulturze wschodniej”.

wykładane przedmioty/prowadzone pracownie:

kierownik Pracowni Projektowania Przestrzeni Publicznej

osiągnięcia:

 • I Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za najlepszą książkę naukową roku – dla wydanej w 2017 r. publikacji Podróże nieodkryte. Dziennik ekspedycji Bronisława Grąbczewskiego 1889-1890 jako świadectwo historii i element dziedzictwa kulturowego (współautorstwo: Wawrzyniec Popiel-Machnicki, Adam Pleskaczyński), Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Nagroda I stopnia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za działalność organizacyjną dla Prorektor ds. Jakości Kształcenia, dr hab. Konstancji Pleskaczyńskiej, prof. nadzw. UAP (listopad 2013 r.)
 • Nagroda za najtrafniejszą szatę edytorską w konkursie organizowanym przez Wrocławskie Targi Książki Naukowej za opracowanie graficzne książki Wiesława Olszewskiego Cmentarze na stokach poznańskiej Cytadeli, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2009)

publikacje:

 • »Uciec przed schematem« – kierunki, cele i koncepcje kształcenia studentów architektury wnętrz [w:] Poznańska szkoła architektury wnętrz 1927–2017, Wyd. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Poznań 2018; (autorstwo rozdziału w monografii);
 • Cmentarze i mogiły żołnierzy Armii Czerwonej w Wielkopolsce. Analiza przestrzenno-historyczna, Wyd. Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, Warszawa 2018 (monografia, współautorstwo Adam Pleskaczyński);
 • Podróże nieodkryte. Dziennik ekspedycji Bronisława Grąbczewskiego 1889-1890 jako świadectwo historii i element dziedzictwa kulturowego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017 (monografia, współautorstwo Wawrzyniec Popiel-Machnicki, Adam Pleskaczyński);
 • Cmentarze – estetyka przestrzeni sacrum w kontekście współczesnych rozwiązań projektowych (w:) „Architecturae et Artibus” (29) 3/2016 (artykuł);
 • Kreowanie przestrzeni umarłych. Dziedzictwo kultury, wyzwania przyszłości, Wyd. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Poznań 2015 (monografia);
 • Syria – zagrożone skarby światowego dziedzictwa kultury (w:) „Wiadomości ASP”, 69/2015 (artykuł);
 • Göbekli Tepe: decydująca rola kultury w rozwoju naszej cywilizacji, Wiadomości ASP, 66/2014 (artykuł);
 • Ożywić ulicę Święty Marcin. Koncepcje rewitalizacji centrum Poznania, Wyd. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Poznań 2014 (redakcja katalogu);
 • Singapur – miasto przyjaznej przestrzeni / Singapore – City of Friendly Space, Wyd. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Poznań 2013 (monografia);
 • Przestrzenie otwarte w krajobrazie japońskiego miasta (w:) „Archiwolta” 3(43)/2009 (artykuł)

prowadzone projekty:

Prowadzony w ramach działalności statutowej temat badawczy „Miejsca pamięci – projektowanie przestrzeni” (2018-2020)

inne – działalność pozauczelniana, ciekawostki:

 • Honorowe wyróżnienie w konkursie im. Arkadego Fiedlera na najlepszą książkę podróżniczą 2017 roku za Podróże nieodkryte. Dziennik ekspedycji Bronisława Grąbczewskiego 1889-1890 jako świadectwo historii i element dziedzictwa kulturowego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017 (współautorstwo Wawrzyniec Popiel-Machnicki, Adam Pleskaczyński);
 • HSK (Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì) państwowy egzamin znajomości języka chińskiego (poziom A1)
 • FCE (First Certificate in English) angielski certyfikat językowy