Przejdź do treści

dr hab. Konstancja Pleskaczyńska, prof. UAP

Kontakt: konstancja.pleskaczynska@uap.edu.pl 

Dyżury: poniedziałki i czwartki 9.30 – 13.30, sala 52 bud. E

Biogram:

Dr hab. Konstancja Pleskaczyńska, prof. Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, kierownik Pracowni Projektowania Przestrzeni Publicznej na Wydziale Architektury Wnętrz i Scenografii. Absolwentka Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego, dyplom w 1997 r. W tym samym roku zatrudnienie w poznańskiej ASP na stanowisku asystenta w I Pracowni Bioniki prof. Marka Owsiana. W 2005 r. uzyskanie stopnia doktora w dziedzinie sztuki plastyczne (temat rozprawy doktorskiej: „Proces zmian w przestrzeni funkcjonalnej kuchni i jadalni”); w 2010 r. uzyskanie stopnia doktora habilitowanego (temat rozprawy habilitacyjnej „Między ideą a formą. Projekt elementów przestrzeni publicznej stanowiącej źródło emocjonalnego odświeżenia i stymulacji intelektualnej”). Od 2010 r. jest kierownikiem Pracowni Projektowania Przestrzeni Publicznej.

W okresie od 2008 do 2012 roku pełnienie funkcji Pełnomocnika Rektora ds. Badania Jakości Kształcenia. W kadencji 2012–2016 powołanie na funkcję Prorektora ds. Jakości Kształcenia. Pełnienie licznych funkcji na rzecz Uczelni – m.in. jako członkini Senackiej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, przewodniczącej Senackiej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich, przewodniczącej Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia, członkini Rady Programowej Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki z ramienia UAP oraz sekretarza Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Pole zainteresowań:

W zakresie aktywności artystycznej zajmuje się projektowaniem przestrzeni publicznej i wystaw oraz grafiką projektową. Przedmiotem szczególnego zainteresowania jest przestrzeń publiczna w kontekście projektowym odnoszącym się do wartości wizualnych i funkcjonalnych oraz w aspekcie społecznym, jako miejsca o szczególnym znaczeniu dla użytkowników w zakresie inicjowania relacji społecznych i interakcji międzyludzkich: przestrzeń publiczna jako miejsce integracji i budowania poczucia tożsamości oraz wspólnotowości. W działalności badawczej koncentruje się na zagadnieniach związanych zarówno z historią jak i najnowszymi tendencjami w kreowaniu przestrzeni publicznej, w szczególności na styku przekazu wiedzy historycznej za pomocą form wizualnych (upamiętnienia, pomniki, miejsca pamięci, ekspozycje muzealne).

W 2010 r. powołana w skład Sądu Konkursowego jako sekretarz w ogłoszonym przez Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT konkursie na opracowanie koncepcji ekspozycji stałej Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego. W 2018 r. powołana w skład zespołu ds. przygotowania regulaminu na opracowanie koncepcji ekspozycji stałej Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918–1919 roku – organizowanego przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu.

ROZWIN

Najważniejsze projekty związane z przestrzenią publiczną:

 •  Koncepcja zagospodarowania zabytkowego cmentarza jenieckiego w Strzałkowie, jednego z największych cmentarzy wojennych w Wielkopolsce, na którym spoczywa niemal 8 tysięcy pochowanych. Modernizacja cmentarza na podstawie przedstawionej koncepcji plastycznej rozpoczęła się w 2021 r. z przeznaczonej na ten cel dotacji z budżetu państwa w wysokości 1 200 000 PLN.
 •  Projekt modułów wystawienniczych i opracowanie graficzne wystawy w przestrzeni publicznej „Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku” zorganizowanej przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Wystawa prezentowana przed gmachem Muzeum w 2020 i 2021 r.
 •  Projekt i opracowanie graficzne wystawy „Wielkopolanie dla Niepodległej. Oddziały wielkopolskie w walkach o wschodnią granicę Rzeczypospolitej”, prezentowanej w Białymstoku oraz dwukrotnie w Poznaniu – przed Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” oraz przed gmachem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (2020 r.);
 •  Projekt pomnika nagrobnego płk. Wincentego Wierzejewskiego, Powstańca Wielkopolskiego, współtwórcy wielkopolskiego skautingu, pomnik znajduje się na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu (2019 r).
 •  Aranżacja i opracowanie graficzne wystawy plenerowej „Wielkopolanie ku Niepodległej – w stulecie zwycięskiego powstania 1918–1919 roku” prezentowanej w Poznaniu (Stary Rynek), następnie w: Warszawie (plac Zamkowy), Krakowie (plac Szczepański), Świętochłowicach (dziedziniec Muzeum Powstań Śląskich), Wrocławiu (przed Centrum Historii Zajezdnia), Zielonej Górze, Gdańsku (przed Muzeum Poczty Polskiej), Inowrocławiu oraz w Białymstoku (prezentacja wystawy od listopada 2018 r. do czerwca 2019);
 •  Aranżacja i opracowanie graficzne wystawy plenerowej „Traktem Akademickim. Dzieje szkolnictwa wyższego w Poznaniu” – prezentowanej na Starym Rynku w Poznaniu (2011) oraz w 2013 roku w wersji rozszerzonej w ramach Poznańskiej Inauguracji Akademickiej (MTP, Sala Ziemi);
 •  Aranżacja i opracowanie graficzne wystawy plenerowej „Odkrycie Stulecia – Dzielnica Zamkowa 1910–2010”, prezentowanej przed Centrum Kultury ZAMEK, przy ul. Święty Marcin w Poznaniu (2010);
 •  Projekt ujednoliconych nagrobków indywidualnych i zbiorowych przeznaczonych dla ofiar działań wojennych pochowanych na terenie województwa wielkopolskiego. Projekt zrealizowany na zlecenie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

ROZWIN

Udział w konferencjach:

Udział w konferencjach obejmujących szeroko pojętą tematykę projektowania przestrzeni publicznej:

 •  „Okupacja niemiecka ziem polskich 1939–1945. Ofiary, świadkowie, sprawcy”, zorganizowana przez IPN Oddział w Białymstoku i Delegaturę w Olsztynie. Wygłoszenie referatu „Wpływ stanu badań historycznych na współczesną formę wizualną miejsc masowych egzekucji z okresu II wojny światowej” (razem z dr. Adamem Pleskaczyńskim), wrzesień 2019 r.;
 •  Ogólnopolska Konferencja Międzyuczelniana ANEKSY KULTURY (organizator: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie), referat: „Miejsca pamięci jako przestrzenie ekspozycyjne”, listopad 2018 r.;
 •  Ogólnopolska Konferencja Międzyuczelniana PRZESTRZENIE WEWNĘTRZNE (organizator: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), referat: „Aspekty projektowania współczesnych realizacji przestrzennych na obszarach dawnych niemieckich obozów natychmiastowej zagłady”, kwiecień 2018 r.;
 •  Międzynarodowa Konferencja Naukowa PIĘKNO W SACRUM (organizatorzy: Politechnika Białostocka, Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Uniwersytet w Białymstoku, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Galeria Arsenał w Białymstoku, SARP oddział Białystok, Opera i Filharmonia Podlaska- Europejskie Centrum Sztuki), referat: „Cmentarze – estetyka przestrzeni sacrum w kontekście współczesnych rozwiązań projektowych”, kwiecień 2016 r.;
 •  Międzyuczelniana Konferencja KRAJOBRAZ W KULTURZE POPRZEMYSŁOWEJ (organizator: ASP w Krakowie), wygłoszony referat: „«Zapamiętany obraz marzenia» – współczesne krajobrazy Japonii”, 2009 r.;
 •  Międzyuczelniana Konferencja ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU KULTUROWEGO, (organizator: ASP w Poznaniu), wygłoszony referat: „Człowiek a przyroda. Geneza współczesnych tendencji kształtowania krajobrazu w kulturze wschodniej”, 2007 r..

Wykładane przedmioty/prowadzone pracownie:

kierownik Pracowni Projektowania Przestrzeni Publicznej

ROZWIN

Osiągnięcia:

 •  I Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za najlepszą książkę naukową roku – dla wydanej w 2017 r. publikacji Podróże nieodkryte. Dziennik ekspedycji Bronisława Grąbczewskiego 1889–1890 jako świadectwo historii i element dziedzictwa kulturowego (współautorstwo: Wawrzyniec Popiel-Machnicki, Adam Pleskaczyński), Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 •  Nagroda I stopnia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za działalność organizacyjną dla Prorektor ds. Jakości Kształcenia, dr hab. Konstancji Pleskaczyńskiej, prof. nadzw. UAP (listopad 2013 r.)
 •  Nagroda za najtrafniejszą szatę edytorską w konkursie organizowanym przez Wrocławskie Targi Książki Naukowej za opracowanie graficzne książki Wiesława Olszewskiego Cmentarze na stokach poznańskiej Cytadeli, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2009)

ROZWIN

Publikacje:

 •  „Miejsca pamięci jako przestrzenie ekspozycyjne” [w:] Aneksy kultury. Dziedzictwo, współczesność, wirtualność, Kraków 2019, Wydawnictwo ASP im. Jana Matejki w Krakowie,
  Autorstwo rozdziału w publikacji wieloautorskiej;
 •  „Aspekty projektowania współczesnych realizacji przestrzennych na obszarach dawnych niemieckich obozów natychmiastowej zagłady”, [w:] „Zeszyty Artystyczne, Przestrzenie Wewnętrzne – 90 lat kierunku architektura wnętrz na poznańskiej uczelni artystycznej”, 3(36)2019; 
 • „«Uciec przed schematem» – kierunki, cele i koncepcje kształcenia studentów architektury wnętrz” [w:] Poznańska szkoła architektury wnętrz 1927–2017, Wyd. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Poznań 2018; (autorstwo rozdziału w monografii);
 •  Cmentarze i mogiły żołnierzy Armii Czerwonej w Wielkopolsce. Analiza przestrzenno-historyczna. Кладбища и могилы солдат Красной Армии в Великопольше. Пространственно-исторический анализ, Wyd. Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, Warszawa 2018 (monografia, współautorstwo Adam Pleskaczyński);
 •  Podróże nieodkryte. Dziennik ekspedycji Bronisława Grąbczewskiego 1889–1890 jako świadectwo historii i element dziedzictwa kulturowego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017 (monografia, współautorstwo Wawrzyniec Popiel-Machnicki, Adam Pleskaczyński. Publikacja jest efektem badań przeprowadzonych w ramach dofinansowania z Narodowego Centrum Nauki – program Opus-6, kier. projektu – prof. UAM W. Popiel-Machnicki);
 •  „Cmentarze – estetyka przestrzeni sacrum w kontekście współczesnych rozwiązań projektowych” [w:] „Architecturae et Artibus” (29) 3/2016 (artykuł);
 •  Kreowanie przestrzeni umarłych. Dziedzictwo kultury, wyzwania przyszłości, Wyd. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Poznań 2015 (monografia);
 •  „Syria – zagrożone skarby światowego dziedzictwa kultury” [w:] „Wiadomości ASP”, 69/2015 (artykuł);
 •  „Göbekli Tepe: decydująca rola kultury w rozwoju naszej cywilizacji” [w:] Wiadomości ASP, 66/2014 (artykuł);
 •  Ożywić ulicę Święty Marcin. Koncepcje rewitalizacji centrum Poznania, Wyd. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Poznań 2014 (redakcja katalogu);
 •  Singapur – miasto przyjaznej przestrzeni / Singapore – City of Friendly Space, Wyd. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Poznań 2013 (monografia);
 •  „Przestrzenie otwarte w krajobrazie japońskiego miasta” [w:] „Archiwolta” 3(43)/2009 (artykuł)

Prowadzone projekty:

Prowadzony w ramach działalności statutowej temat badawczy „Miejsca pamięci – projektowanie przestrzeni” (2018–2020)

ROZWIN

Inne – działalność pozauczelniana, ciekawostki:

 •  Honorowe wyróżnienie w konkursie im. Arkadego Fiedlera na najlepszą książkę podróżniczą 2017 roku za Podróże nieodkryte. Dziennik ekspedycji Bronisława Grąbczewskiego 1889–1890 jako świadectwo historii i element dziedzictwa kulturowego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017 (współautorstwo Wawrzyniec Popiel-Machnicki, Adam Pleskaczyński);
 •  HSK (Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì) państwowy egzamin znajomości języka chińskiego (poziom A1)
 •  FCE (First Certificate in English) angielski certyfikat językowy


 • Autor: Aleksandra Gaj
 • Opublikowano: 13.01.2019, 17:19
 • Ostatnia edycja: 04.04.2023, 13:20