Przejdź do treści

Międzynarodowa wystawa zbiorowa Oblicza obrazu / Faces of image Galeria Duża Scena UAP, ul. Wodna 24

Wernisaż: 17.01, g. 18.00
Czas trwania wystawy: 17.01 – 1.02
Lista artystów: 

Andrzej Banachowicz, Anna Bochenek, Rafał Boettner-Łubowski, Marina Burani, Milan Cieslar, Joanna Imielska, Sebastian Krzywak, Dáša Lasotová, Alicja Majewska, Hanna Maria Ograbisz-Krawiec, Lucyna Pach, Magdalena Parnasow-Kujawa, Magdalena Polakowska, Aleksander Radziszewski, Sonia Rammer, Oliwia Szepietowska, Zbigniew Szot, Andrea Vettori

Wystawa w ramach międzynarodowego projektu artystycznego pt. „Oblicza obrazu” (kierownik i pomysłodawca projektu: dr hab. Rafał Boettner-Łubowski, prof. UAP / współpraca: mgr Aleksander Radziszewski, as.

Międzynarodowy projekt „OBLICZA OBRAZU” ma na celu prezentację współczesnych wybranych możliwości artystycznych kreacji obrazu: od obrazu malarskiego pojmowanego tradycyjnie, poprzez obraz inspirowany anty-iluzjonistycznymi (w tym ekspresjonistycznymi i abstrakcyjnymi) sposobami obrazowania, poprzez obrazy fotograficzne, filmowe, digitalne, jak również te, wykorzystujące możliwości nowoczesnego cyfrowego druku na nietypowych podłożach. Projekt uwzględnia również prezentację dzieł eksponujących obrazowe cytaty wizualne w rozmaitych autorskich ujęciach twórczych. Do udziału w projekcie zaproszeni zostali polscy, czescy i włoscy artyści i artystki, reprezentujący różnorodne pokolenia i media współczesnych sztuk wizualnych. Projekt nie ma sztucznie postawionej (tematycznej lub teoretycznej) tezy kuratorskiej, lecz ma pokazywać różnorodne, aktualne dziś sposoby kreowania obrazu oraz rozmaite narracje, które mogą być przez to proponowane współczesnym odbiorcom. Tym samym założenia projektu nie zamykają eksploatowanego problemu, lecz dążą do ukazania jego potencjału, wielowątkowości oraz bogactwa związanych z nim możliwości artystycznych. Współczesne zainteresowanie kreowaniem różnorodnych obrazów jest bowiem bardzo żywotne i łączy się obecnie z wieloma (czasem zdecydowanie opozycyjnymi wobec siebie) strategiami, założeniami, wrażliwościami czy preferencjami artystycznymi, w pewnych przypadkach owocując również powstawaniem dzieł hybrydycznych pod względem medialnym czy stylistycznym. Jest to sytuacja cenna i tak naprawdę pluralistyczna w swym charakterze, niemożliwa zapewne do totalnego i ostatecznego zbadania, lecz dająca się obserwować i poznawać „fragmentarycznie”, także poprzez odkrywanie tych postaw i rozwiązań twórczych, które wydają się bardzo wartościowe, lecz nie są silnie obecne i promowane w oficjalnym, mainstreamowym obiegu artystycznym. Pomysłodawcą i kierownikiem projektu „OBLICZA OBRAZU” jest dr hab. Rafał [Boettner]-Łubowski, prof. Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, któremu asystuje w realizacji wspomnianego zadania as. Aleksander Radziszewski, także pracujący w wyżej wymienionej Uczelni. Projekt „OBLICZA OBRAZU” zainaugurowany został międzynarodową wystawą w Republice Czeskiej, zorganizowaną w Galerii Půda w Cieszynie Czeskim wczesną jesienią 2022 roku. Kolejną zagraniczną  wystawą projektu była natomiast ekspozycja zrealizowana w Projektraum art.endart w Berlinie w Niemczech pod koniec listopada 2022 roku. Trzecią wystawą projektu ma być planowana na rok 2023 wystawa w  Miejskich Galeriach UAP (Galerii Duża Scena UAP) w Poznaniu. W przypadku tej wystawy, oprócz dzieł zaprezentowanych w Republice Czeskiej i w Niemczech, planowane jest pokazanie prac kilku innych jeszcze artystów i artystek, między innymi: prof. Zbigniewa Szota czy prof Alicji Majewskiej. Projekt „OBLICZA OBRAZU” jest finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2022 jako efekt działalności badawczej dr. hab. Rafała [Boettnera]-Łubowskiego – pracownika Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Projekt ma również patronat Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Ostrawskiego oraz jest wynikiem współpracy artystycznej z tą jednostką.                                                                                                

RAFAŁ BOETTNER-ŁUBOWSKI

  • Autor: Matylda Konarska
  • Opublikowano: 11.01.2023, 16:22
  • Ostatnia edycja: 18.01.2023, 16:59