Przejdź do treści
prof. dr hab. Jacek Jagielski
 
 
dyżury:
wtorek 10:00 – 14:00
czwartek 10:00 – 14:00
 
Biogram:
Jacek Jagielski – ur. 1956  Wyrzysk
Studia w latach 1979-1984 w PWSSP w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny ), dyplom z wyróżnieniem z zakresu rzeźby i rysunku. Prowadzi 7 Pracownię Rzeźby na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Swoje prace prezentował na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Mieszka i pracuje w Poznaniu.
 
KWALIFIKACJE ZAWODOWE I STOPNIE NAUKOWE:
2008 – nadanie tytułu profesora zwyczajnego
2007 – nadanie tytułu profesora sztuk plastycznych przez Prezydenta RP
2005 – nadanie stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
2001 – mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego
w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu
2000 – uzyskanie kwalifikacji II stopnia – habilitacja w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych
1993 – uzyskanie kwalifikacji I stopnia – doktorat w dziedzinie sztuki plastyczne, dyscyplina artystyczna rzeźba
1992 – uzyskanie Kwalifikacji Dydaktyczno Pedagogicznych
1984 – dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Malarstwa Grafiki i Rzeźby
Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu
w zakresie rzeźby i rysunku
1979 – 1984 – studia na Wydziale Malarstwa Grafiki i Rzeźby
Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych,
kierunek Rzeźba
 
PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ I PEŁNIONE FUNKCJE:
2012 – 2016 – Prorektor ds. artystycznych na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu
2010 – 2012 – Kierownik pracowni rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi
2008 – 2012 – Prorektor ds. artystycznych w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu
2005 – 2008 – Dziekan Wydziału Edukacji Artystycznej ASP w Poznaniu (II kadencja)
2002 – 2016 – Pełnomocnik Rektora ds. studiów podyplomowych na Wydziale Edukacji Artystycznej UAP (ASP) w Poznaniu
2002 – 2005 – Dziekan Wydziału Edukacji Artystycznej ASP w Poznaniu (I kadencja)
2003 – Kierownik VII Pracowni Rzeźby na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu – obecnie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (do chwili obecnej)
2000 – 2002 – Kierownik studiów podyplomowych w zakresie Zintegrowanej Edukacji Artystycznej, ASP w Poznaniu
1999 – 2002 – Prodziekan Wydziału Edukacji Artystycznej ASP w Poznaniu (II kadencja)
1996 – 1999 – Prodziekan Wydziału Edukacji Artystycznej ASP w Poznaniu (I kadencja)
 
ODZNACZENIA I NAGRODY:
2014 –  Srebrny medal „zasłużony KULTURZE gloria artis” nadany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
2011 –  „medal srebrny za długoletnią służbę” nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2009 – „MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ” nadany przez Ministra Edukacji Narodowej
1984 – nagroda i roczne stypendium artystyczne Ministra Kultury i Sztuki
2000, 2002, 2006, 2012, 2016 – nagrody Rektora za osiągnięcia twórcze i dydaktyczne oraz aktywność na rzecz rozwoju Akademii – obecnie Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
 
INNE PEŁNIONE FUNKCJE:
2008 – 2016 – Członek Komisji Konkursowej ds. Ogólnopolskich Przeglądów Plastycznych powołanej przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie
2008 – 2011 – Członek Rady Programowej VII kadencji Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
2007 – współtwórca projektu „karnawał cyborgów: humaniści i artyści o mariażu człowieka z technologią”  (wystawa i konferencja naukowa)  –  Uniwersytet A. Mickiewicza – Collegium Europaeum Gnesnense w Gnieźnie oraz  Galeria Działań w Warszawie
2007 – ekspert ds. stypendiów artystycznych Fundacji visegrad artist residency programme – Słowacja, Bratysława
2006 – Członek Rady Programowej Galerii Działań w Warszawie (do chwili obecnej)
2005 – współtwórca projektu „modernizm w lustrze współczesności” (wystawa i konferencja naukowa; współredakcja publikacji naukowej)
Uniwersytet A. Mickiewicza – Collegium Europaeum Gnesnense w Gnieźnie
1998 – 2000 – Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji ds. Stopni Specjalizacji Zawodowej Nauczycieli przy Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Poznaniu.
 
Wykładane przedmioty/prowadzone pracownie:

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 23.03.2017, 15:45
  • Ostatnia edycja: 23.04.2021, 09:08