Przejdź do treści

prof. dr hab. Bogumiła Jung 


Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych (1981) i Państwowej Wyższej szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu (1986) – dyplom magisterski pod opieką prof. Rajmunda T. Hałasa, którego została asystentką (w latach 1989 -1996 r.) Od 1996 r. kieruje Pracownią Designu Inspirującego. W 2002 r. otrzymała tytuł profesora sztuk plastycznych. Prowadzi działalność naukową w dyscyplinie: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. Ma trzydziestoletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej na kierunku wzornictwo – w UAP na studiach jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia; stacjonarnych i niestacjonarnych (obecnie zawieszone), a także w Politechnice Koszalińskiej (w latach 2001-2008) 

Pole zainteresowań: 

Projektantka wzornictwa, o specjalności w zakresie szkła użytkowego, tworzy także prace unikatowe, wiążące szkło i inne materiały. Ma w dorobku realizacje również w zakresie architektury wnętrz i projektowania mebli. Prowadzi działalność popularyzatorską w dziedzinie wzornictwa. 

Wykładane przedmioty: 

Prowadzi zajęcia z zakresu Wzornictwa ⎯ Studia I stopnia: Projektowanie OBIEKTU – Moduł I, Moduł II, Moduł III, Moduł IV; Mały Punkt – program uzupełniający (dla innych kierunków projektowych), Wybrana Pracownia – dla pozostałych kierunków ⎯ Studia II stopnia: Projektowanie–temat badawczy (kierunek: Wzornictwo); Program 

Uzupełniający – dla innych kierunków projektowych. 

Prowadzone projekty: 

Jako dziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa zorganizowała wystawę prac studentów UAP na Salone Satellite – jako pierwszą prezentację polskiej uczelni na targach designu w Mediolanie (2009). Była inicjatorem, organizatorem i promotorem nadania tytułu Doctor Honoris Causa UAP designerowi Ross’owi Lovegrowe’owi (2011) – pierwszy raz w Polsce nadany został taki tytuł projektantowi. Jako koordynator ze strony poznańskiej uczelni uczestniczyła w latach 2006-2007 w pracach europejskiego Programu DEEDS, rozwijanego w sieci uczelni i instytucji badawczych z Danii, Niemiec, Szwecji i Wlk. Brytanii. Celem projektu było opracowanie wskazówek dla edukacji młodych projektantów w myśl nurtu sustainable design. Opracowała – i zrealizowała wraz z Zespołem – wniosek o dofinansowanie tzw. “Kierunku Zamawianego”, prowadzonego w latach 2012-2015 (UAP otrzymał dofinansowanie w ramach POKL – jako jedyna uczelnia artystyczna!). Studenci kierunku Wzornictwo byli beneficjentami szeregu działań, m.in. były to dodatkowe przedmioty, wykłady, wyjazdy, warsztaty, otrzymali stypendia motywacyjne i płatne staże. 

Publikacje: 

 • artykuł pt. Artykuł pt. „WZORNICTWO-różne koncepcje projektowania”; publikacja na Portalu Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie „Wzornictwo-Biznes- Zysk”; (2015) http://projekt-wbz.com.pl/a/224,wzornictwo-rozne-koncepcje-projektowania- artykul-prof-bogumily-jung 
 • artykuł pt. „ZMIANY – projektowanie i projektanci”; publikacja na Portalu Instytutu Wzornictwa Przemysłowego „Wzornictwo-Biznes-Zysk” (2015) http://projekt-wbz.com.pl/a/215,zmiany-projektowanie-i-projektanci-artykul- prof-bogumily-jung 
 • rozdział w monografii: „Alessandro MENDINI” (wyd. ASP we Wrocławiu, 2017), 
 • recenzja wydawnicza monografii naukowej „Fair Book: AKTYWNOŚĆ”; redaktorzy: dr Katarzyna Kasia, dr Magdalena Kochanowska (wyd. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, 2018) 
 • rozdział w monografii: „Novum nie jest grzeszne. Rajmund T. Hałas. Twórca-pedagog- człowiek” – praca zbiorowa (wyd. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu 2017 r., ISBN 978- 83-65578-25-9), 
 • rozdział w monografii: „FAIR design – NADMIAR”(wyd. ASP w Warszawie, 2019) 

Inne działalności pozauczelniane: 

W latach 2013-2019 r. była prezesem Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych SPFP – ogólnopolskiej organizacji profesjonalistów z dziedziny wzornictwa, uczestniczyła w międzynarodowych spotkaniach designerów w ramach konferencji organizowanych przez BEDA. Członek Sekcji Sztuki Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w latach 2007-2016 – znaczący udział w promocji kadry naukowo dydaktycznej w uczelniach artystycznych w całej Polsce. Była członkiem jury wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów projektowych, m.in.: “Dobry Wzór” (Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie), „TOP design Award” podczas areanDESIGN i POL-ECO (Międzynarodowe Targi Poznańskie), „Śląska Rzecz” – organizowanego przez Zamek Cieszyn, a także trzech edycji konkursu projektowego organizowanego przez Hansgrohe Polska i ElleDECO. 

Osiągnięcia: 

Realizacje projektowe i wdrożenia, m.in.: 

 • wdrożenia serii naczyń i kieliszków ze szkła kryształowego i sodowego (m.in. dla Huty Szkła Kryształowego Irena SA, Huty Szkła DECO Glass) 
 • projekty wnętrz mieszkań prywatnych i w przestrzeni publicznej 
 • realizacje serii prac unikatowych ze szkła i metalu – we współpracy z Alhen, Galeria BB w Krakowie 
 • udział w międzynarodowych warsztatach organizowanych przez ASP we Wrocławiu – obiekty unikatowe z serii „The Elements”; wystawa w Galerii Neon (Wrocław) i Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie (2018 r.) 
 • udział w wystawie pedagogów Katedry Designu UAP pt. „Wdrożeniowo i studyjnie”, Galeria Designu UAP, 2019 
 • realizacje obiektów szklanych – struktur wystawienniczych w UAP (2014-2018) 
 • współorganizowała ogólnopolskie wystawy wzornictwa – realizacji wdrożonych na rynek, będących autorstwa członków Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych „SPFP pin-IT!” na kolejnych edycjach arenaDESIGN (w latach 2016, 2017, 2018, 2019) 
 • referat „NADMIAR – współczynnik elektryczności” w ramach międzynarodowej konferencji “FAIR design”, ASP w Warszawie, maj 2018 
 • udział w przekrojowej wystawie polskiego wzornictwa: „Z drugiej strony rzeczy. Polski dizajn po 1989 r.” w Muzeum Narodowym w Krakowie (2018) 
 • prace w stałej ekspozycji Galerii Wzornictwa Polskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie, al. Jerozolimskie 3 
 • Autor: Piotr Grzywacz
 • Opublikowano: 16.10.2019, 04:16
 • Ostatnia edycja: 16.10.2019, 10:59