Przejdź do treści

dr hab. Robert Bartel prof. UAP

kontakt: robert.bartel@uap.edu.pl

Strona www:

www.robertbartel.com

Pole zainteresowań:

rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba, psychofizjologia widzenia, arteterapia, psychologia, psychoterapia, kognitywistyka, neurobiologia i psychiatria.

Wykładane przedmioty/prowadzone pracownie:

Psychofizjologia widzenia – przedmiot

Osiągnięcia:

ROZWIN

Wystawy indywidualne:

 • 1989 – galeria „Wielka 19”, Poznań.
 • 1990 – galeria BWA, Konin.
 • 1991 – galeria „Aneks” BWA, Poznań.
 • 1992 – galeria „Sztuki Współczesnej”, Gniezno;
 • 1994 – galeria „Kulczyk”, Poznań.
 • 1995 – galeria „Stawisko”- muzeum Iwaszkiewicza, Podkowa Leśna.
 • 1996 – galeria „Mil-art”, Poznań.
 • 1997 – galeria „Kunst-Zone”, Winterthur (Szwajcaria).
 • 1999 – galeria „Art Net Gallery”, Malmo (Szwecja).
 • 2001 – galeria MBWA, Leszno.
 • 2002 – galeria MOK, Gniezno; Muzeum Archeologiczne w Poznaniu; galeria BWA, Kalisz.
 • 2003 – galeria „Alten Kaserne”, Winterthur (Szwajcaria).
 • 2004 – „Puławska Galeria Sztuki”, Puławy.
 • 2005 – „Galerie im Kreishaus”, Luckenwalde (Niemcy).
 • 2006- galeria „Alter Stadtsaal”, wystawa grafiki, Speyer (Niemcy);
 • 2009- „Se mi svegli”, galeria ARSENAŁ, Poznań.
 • 2012 – „Spirala przemiany”, instalacja w w ramach Królewskiego Festiwalu Sztuki w Gnieźnie,
 • 2012 – pokaz indywidualny w ramach projektu „AK 30”, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.
 • 2013 – „Muzyczne obrazy”, instalacja w przestrzeni miejskiej w ramach Królewskiego II Festiwalu Sztuki w Gnieźnie,
 • 2013 – „Kładka”- instalacja multimedialna, „Galeria Miejska” w Mosinie;
 • 2014 – „Segregator obecności- definicja współczesnego dzieła sztuki”, Muzeum Regionalne w Słupcy (katalog).
 • 2014 – instalacja „Muzyczne obrazy” w przestrzeni miejskiej przy ul. Grobla w Poznaniu w ramach projektu „Integralność”.
 • 2014 – instalacja „Muzyczne obrazy” w przestrzeni parku Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych DZIEKANKA w Gnieźnie.
 • 2015 – „Artystyczne śniadanie na trawie” instalacja i akcja w przestrzeni miejskiej Gniezna w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Nowa Wspólna Droga w Gnieźnie.

ROZWIN

Wystawy zbiorowe:

 • 1989 – „Nowe nazwiska w grafice poznańskiej”, BWA Konin.
 • 1990 – „Dyplom 1989”, Toruń ;
 • 1990 – „Chaos turns into chance”, Hamburg (Niemcy).
 • 1991 – „Polish prints”, RMIT Melbourne (Australia);
 • 1991 – „Artists polonais – Ecole de Poznań”, Liege (Belgia).
 • 1991 – „Polish prints in the 80’s”,Caulfield Art Complex – Melbourne, (Australia).
 • 1993 – „Arte Grafico Polaco”, Sala Municipial de Exposiciones (Hiszpania);
 • 1993 – „Labirynt”, stare ZOO, Poznań.
 • 1994 – „Labyrinth”, galeria „13”, Hannover (Niemcy);
 • 1994 – „Laureaci Stypendium Marii Dokowicz”, „Galeria Miejska”, Poznań.
 • 1997 – „Razem w sztuce i życiu”, galeria “Zapiecek”, Warszawa.
 • 1999 – „Amici di Tworki a Paris”, Polski Instytut w Paryżu (Francja).
 • 2001 – „Polonium art”, galeria “Polonium-art”, Insbruck (Austria);
 • 2001 – „ Razem w sztuce i życiu – 2001”, galeria “Zapiecek”, Warszawa.
 • 2003 – „Polonium art”, galeria “Polonium-art”, Insbruck (Austria)
 • 2004 – „Paleta Erosa”, galeria „Profil”, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu;
 • 2004 – „ IV Festival de Gravure”, Evora, Portugalia;
 • 2004 – „Myślą, słowem, formą, obrazem”, galeria Centrum Sztuki i Biznesu Stary Browar, Poznań.
 • 2005 – „Freiheit und Verantwortung“, Uniwersytet Sztuki w Berlinie.
 • 2007 – „Schopferische Partnerschaft“, galeria „Alter Stadtsaal”, Speyer (Niemcy);
 • 2008 – międzynarodowa wystawa w ramach współpracy miast partnerskich Unii Europejskiej, „Kufer wspomnień”, „Alter Stadtsaal”, Speyer.
 • 2010 – „Obraz i forma”- wystawa pedagogów Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych UAP
  w Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.
 • 2011 – „Pamięć”- wystawa w ramach projektu preMedytacje, Muzeum Miasta Katowic, Katowice.
 • 2011 – „ Symulacje”- wystawa w ramach projektu preMedytacje, Centrum Rzeźby w Orońsku.
 • 2012 – „Symulacje 2”- wystawa w ramach projektu preMedytacje, galeria „Nowa Przestrzeń”, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi,
 • 2013 – „Barwy Roztocza”- wystawa VI Międzynarodowy Plener Malarstwa, Żółkiew, Lwowska Narodowa Galeria Sztuki Żółkiewski Zamek.
 • 2014 – „Segregator obecności- definicja współczesnego dzieła sztuki”, Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy.
 • 2014 – „Artyści gnieźnieńscy XX wieku”, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.
 • 2014 – VII wystawa REWERS-AWERS, Muzeum Ks. Józefa Tischnera, Kraków 2014.
 • 2015 – Wystawa artystów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, galeria ASP w Gdańsku.
 • 2015 – VIII Wystawa Sztuki REWERS-AWERS, Instytut Myśli Józefa Tischnera w Krakowie.
 • 2016 – „Człowiek tu i teraz”- Muzeum Regionalne w Słupcy.
 • 2016 – „Aktualne” galeria „Profil” w C.K. Zamek w Poznaniu.
 • 2016 – „Człowiek tu i teraz”- galeria MONA Inner Spaces w Poznaniu.
 • 2016 – „Człowiek tu i teraz”- galeria BWA w Pile.

ROZWIN

Publikacje:

 • Bartel R. (1990). Robert Bartel. Katalog własny, Poznań: Wydawnictwo EPOKA-DIALOG.
 • Bartel R. (1992). Bartel. Katalog własny, Gniezno: Wydawnictwo R&Wu.
 • Bartel R. (2000). Robert Bartel. Katalog własny, Bydgoszcz: Wydawnictwo UNITEX. ISBN 83-88004-64-6.
 • Bartel R. (2007). Ambasadorowie sztuki współczesnej- jedność w różnorodności. Wstęp do katalogu wystawy polskich i niemieckich artystów „Twórcze partnerstwo- Schöpferische Partnerschaft”. Gniezno: Urząd Miejski w Gnieźnie, str. 2-5, ISBN 978-83-920785-4-8.
 • Bartel R. (2009). Robert Bartel- SE MI SVEGLI. Katalog własny, Poznań: Galeria Miejska ARSENAŁ, ISBN 978-83-61886-05-01, język; polski, angielski.
 • Bartel R. (2012). Robert Bartel. (w) (red.) G. Borowik. Obrazy (nie) zależne. (In) dependent Pictures. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Malarstwa i Edukacji Artystycznej Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. ISBN: 978-83-61714-92-7, s.27.
 • Bartel R. (2014). Robert Bartel. (w) (red.) Kuszczak S. (2014). Segregator obecności. Definicja współczesnego dzieła sztuki. Robert Bartel. Poznań: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu,.s. 1- 38. ISBN 978-83-63533-27-4. (j. polski i j. angielski).
 • Bartel R. (2014). Robert Bartel. (w) (red.) Kuszczak S. (2014). Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy. Segregator obecności. Definicja współczesnego dzieła sztuki. Poznań: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu,.s. 14-17. ISBN 978-83-63533-28-1. (j. polski i j. angielski).
 • Bartel R. (2014). Robert Bartel. (w) (red.) Kowalska E. (2014). II Wystawa plastyków gnieźnieńskich XX wieku. Gniezno: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, s. 14-17, ISBN 978-83-61391-84-5.
 • Bartel R. (2014). Robert Bartel. (w) (red.) Borowik G. (2015). Ósma Międzynarodowa Wystawa Sztuki REWERS-AWERS. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Myśli Józefa Tischnera w Krakowie, (w opracowaniu).
 • Bartel R. (2015). Robert Bartel. (w) (red.) Koronowski W., Kotwis R. (2015). Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Pozaniu AULA Wydziału Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych. ISBN 978-83-63533-56-4, s. 55-57.
 • Bartel R. (2015). Robert Bartel. (W) Flieger P., Kotwis R., Kuszczak S. (red.). Segregator obecności. Definicja współczesnego dzieła sztuki. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych. ISBN 978-83-63533-29-8,.s. 32- 45, (j. polski i j. angielski).
 • Bartel R. (2016). Robert Bartel. (W) (red.) W. Idzikowski, S. Kuszczak. Aktualne. Poznań: Galeria Sztuki Współczesnej „Profil”, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. ISBN 978-83-61090-31-1, s. 9

ROZWIN

Publikacje z zakresu arteterapii:

 • Bartel R. (2003). Pracownia Terapii przez Sztukę. Gniezno: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych DZIEKANKA w Gnieźnie.
 • Bartel R. (2004). Pracownia Terapii przez Sztukę, (w) „Psychiatria i sztuka” (red.) A.Kowal, M.Pałuba, Kraków: Wydawnictwo Szpitala Specjalistycznego im. Dra Józefa Babińskiego, s.72-80.
 • Bartel R. (2010). Kreatywność w procesie terapii przez sztukę, (w) „Psychiatria Polska” (tom XLIV, nr 3), Kraków: Komitet Redakcyjno-Wydawniczy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, s. 109-110.
 • Bartel R. (2011). Rozwijanie kreatywności w sztuce i w życiu, (w) „W kierunku autentyczności- twórcza ekspresja i artyści z kręgu art brut”, (red.) Borowik G., Kowal A., Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, s. 43-49, 114-115, 123.
 • Bartel R. (2012a). Wzmacnianie kreatywności w arteterapii, (w) „Podmiot. Sztuka- terapia- edukacja”. Rozwijanie potencjału twórczego”, red. Cylkowska-Nowak M., Imielska J., Kasperek-Golimowska E., Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego im K. Marcinkowskiego, s. 95-150.
 • Bartel R. (2012b). Arteterapia jako sposób na wychodzenie z kryzysu i twórczy rozwój. (W:) (red.) J. Deręgowska, M. Majorczyk, J. Świątkiewicz. Oblicza kryzysu współczesnego człowieka. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, s. 233-256.
 • Bartel R. (2012c). Nowoczesny model pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Poznań: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
 • Bartel R. (2012d). Arteterapia i twórczy rozwój osobowości, (w) „Uczyć lepiej” (2/2012-2013). Poznań: Wydawnictwo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, s. 7-8.
 • Bartel R. (2013). Arteterapia a twórczy rozwój osobowości, (w) „Edukacja w arteterapii”, (red.) Borowik G., Kowal A., Kraków: Instytut Wydawniczy MAXIMUM, s.34-40.
 • Bartel R. (2013). Iluzje wieloznaczne i Mindfulness w arteterapii, (w) „Arteterapia: od teorii do terapii. Podręcznik przedmiotu”, (red.) Łoza B., Chmielnicka-Plaskota A., Rudowski T., Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, ISBN 978-83-62828-55-5, s.249- 257.
 • Bartel R. (2013). Koło i spiralny labirynt w arteterapii i twórczym rozwoju, (w) „Arteterapia: od teorii do terapii. Podręcznik przedmiotu”, (red.) Łoza B., Chmielnicka-Plaskota A., Rudowski T., Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, ISBN 978-83-62828-55-5, s.258- 264.
 • Bartel R. (2013). Obrazy wieloznaczne, (w) „Arteterapia” nr 2/2013. Warszawa: Centrum Szkoleniowo-Wydawnicze ARTEER, s.10-16.
 • Bartel R. (2014). Obraz i słowo-wybrane przykłady z pracy arteterapeutycznej., (w) „Słowo w obrazie”, (red.) Borowik G., Kowal A., Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, (w opracowaniu).
 • Bartel R. (2014). Autoportret w arteterapii, (w) „Arteterapia w praktyce klinicznej”, (red.) Łoza B., Chmielnicka-Plaskota A., Mosiołek A., Patejuk-Mazurek I., Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, s.65- 69. ISBN 978-83-939538-0-6.
 • Bartel R. (2014). Portret i atoportret w arteterapii, (w) „Obszary poradnictwa i wsparcia społecznego- tradycyjne i alternatywne strategie, formy, metody pomocy”, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (w opracowaniu).
 • Bartel R. (2015). Portret i atoportret w arteterapii, (w) „Arteterapia- zdrowie dzięki sztuce”. (W) Majorczyk M., Szabelska-Holeksa M. (red.). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Collegium da Vinci, s. 296-322, ISBN: 978-83-87653-28-6.
 • Bartel R. (2015). Ukryty sens znaków i symboli w drodze uzyskiwania wglądu (w) (red.) Borowik G., (2015). „Znaki i symbole w arteterapii”, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, (w opracowaniu).
 • Bartel R. (2015). Obraz i słowo-wybrane przykłady z pracy arteterapeutycznej., (w) (red.) Borowik G., Kowal A., (2015). „Słowo w obrazie”, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, (w opracowaniu).
 • Bartel R. (2015). Kreacja wizualna a samopoznanie jako podstawowa wartość w arteterapii . (w) (red.) Borowik G., Kowal A., (2015). PORTRET / AUTOPORTRET-Identyfikacja i tożsamość Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, (w opracowaniu).
 • Bartel R. (2015). Uważność, asocjacje i figury wieloznaczne a kreatywność plastyczna w arteterapii, (w) (red.) Glińska-Lachowicz A. (2015) . „Arteterapia w nauce i praktyce”. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ISBN 978-83-7395-652, s. 240-266.
 • Bartel R. (2016). Znaki i symbole w drodze uzyskiwania wglądu. Mindfulness w arteterapii. (W) Matuszczyk M. (red.). Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne. 45. Zjazd Psychiatrów Polskich. Katowice: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne & Medforum Sp. z. o. o., s. 16- 18.
 • Bartel R. (2016). Koło i spiralny labirynt w arteterapii i twórczym rozwoju, (w) „Arteterapia tom III. Podręcznik przedmiotu”, (red. nauk.) Łoza B., Chmielnicka-Plaskota. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej (w opracowaniu).
 • Bartel R. (2016). Czym jest terapia przez sztukę? (w) (red.) Arteterapia III tom. Łoza B., Chmielnicka-Plaskota A., Mosiołek A., Patejuk-Mazurek I., Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Klika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, Sekcja Arteterapii PTP (w opracowaniu).
 • Bartel R. (2016). Znaki i symbole w drodze uzyskiwania wglądu. Mindfulness w arteterapii. (W) Matuszczyk M. (red.). Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne. 45. Zjazd Psychiatrów Polskich. Katowice: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne & Medforum Sp. z. o. o., s. 16- 18.
 • Bartel R. (2016). Wgląd, wzmacnianie i dokonywanie zmiany za pomocą kreacji wizualnej. (W) Glińska-Lachowicz A. (red. nauk.). „Arteterapia w działaniu- propozycja warsztatów arteterapeutycznych”, Warszawa: Wydawnictwo Difin SA, s.19-34, ISBN 978-83-8085-022-4.
 • Bartel, R. (2016). Czym jest terapia przez sztukę? (W:) (red. nauk.) Łoza B., Chmielnicka-Plaskota (2016). Arteterapia. Część 3. Warszawa: Difin SA. (w opracowaniu).
 • Bartel, R. (2016). Arteterapia i rozwój osobisty. Teoretyczne i praktyczne aspekty terapii przez sztukę. Tom I: Podstawy arteterapii. Poznań: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych.

Stypendia:

 • 1990r. otrzymał stypendium zagraniczne im. Marii Dokowicz za najlepszy dyplom PWSSP w 1989r.
 • 1991r. otrzymał stypendium Ministra Kultury i Sztuki
 • 1993r. otrzymał stypendium Ministra Kultury i Sztuki

Prowadzone projekty:

 • „Partnerstwo dla Zdrowia Psychicznego” Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dorosłych w Poznaniu, Akademia Medyczna w Poznaniu, Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych DZIEKANKA w Gnieźnie, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne sekcja Arteterapii w Warszawie, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
 • „Arteterapia, jako sposób na wychodzenie z kryzysu i twórczy rozwój” Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne sekcja Arteterapii w Warszawie, Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych DZIEKANKA w Gnieźnie.
 • „Kreacja wizualna drogą do rozwoju osobistego i tworzenia nowej jakości w sztuce” Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne sekcja Arteterapii w Warszawie, Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych DZIEKANKA w Gnieźnie
 • „Mindfulness w arteterapii”- Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dorosłych w Poznaniu, Akademia Medyczna w Poznaniu, Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych DZIEKANKA w Gnieźnie, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne sekcja Arteterapii w Warszawie,

Inne działalności pozauczelniane:

Zajmuje się również arteterapią prowadząc Pracownię Terapii przez Sztukę przy Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie. Jest kierownikiem Studiów Podyplomowych Artetrapia w Profilaktyce i Promocji Zdrowia Psychicznego w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu. Jest również członkiem Stowarzyszenia Psychiatria i Sztuka w Krakowie i Polskiego Stowarzyszenia Terapii przez Sztukę w Lublinie. Wchodzi w skład zarządu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego sekcja Arteterapii w Warszawie, Zorganizował, był kuratorem lub brał udział w pięćdziesięciu pięciu wystawach sztuki tworzonej przez osoby z zaburzeniami psychicznymi. Wygłaszał referaty i prowadził warsztaty na ponad trzydziestu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych poświęconych arteterapii. W dorobku ma także dwadzieścia pięć publikacji z tej dziedziny. Jest kierownikiem zespołów badawczych z zakresu arteterapii.

 • Autor: Aleksandra Gaj
 • Opublikowano: 21.03.2017, 18:26
 • Ostatnia edycja: 13.02.2023, 16:46