Informujemy, że w roku akademickim 2021/2022 realizowane będą wyjazdy członków kadry, którzy zostali zakwalifikowani w rekrutacji w roku akademickim 2019/2020, a nie mogli zrealizować wyjazdów z powodu wybuchu pandemii COVID-19. 

Zachęcamy do wzięcia udziału w rekrutacji na wyjazdy z programu Erasmus+ dla kadry w roku akademicki 2019/2020.

 • Dokumenty aplikacyjne można składać w Biurze Wymiany Zagranicznej do 31.10.2019
 • Szczegóły wymiany oraz wysokość grantu opisane są w pliku Zasady ogólne 2019-20.

W razie pytań prosimy o kontakt na adres mailowy: erasmus@uap.edu.pl

KWALIFIKACJA NA WYJAZD W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Wyjazdy Staff Mobility for Teaching Assignements (SAT).

Wymagane dokumenty:

 • formularz aplikacyjny ,
 • oświadczenie o znajomości języka – informujemy, że uczestnicy tego typu mobilności powinni legitymować się znajomością angielskiego co najmniej na poziomie B2,
 • porozumienie o programie nauczania– dla mobilności, którą Państwo planują. Na etapie kwalifikacji na wyjazd należy wypełnić w języku angielskim jedynie stronę nr 2 dokumentu o podtytule Proposed Mobility Programme. Prosimy o szczegółowe opisanie:
  – Overall objectives of mobility
  – Added value of the mobility
  – Content of the teaching programme
  – Expected outcomes and impact.
  Treści zawarte w dokumencie będą analizowane i brane pod uwagę w procesie
  kwalifikacji kandydatów na wyjazd.

Uczestnicy wyjazdów trwających poniżej tygodnia są zobowiązania przeprowadzić co najmniej 8 godzin zajęć.


Wyjazdy Staff Mobility for Training (STT)

Wymagane dokumenty:

 •  formularz aplikacyjny,
 • oświadczenie o znajomości języka – informujemy, że uczestnicy tego typu mobilności powinni legitymować się znajomością angielskiego co najmniej na poziomie B2,
 • porozumienie o programie szkolenia– dla mobilności, którą Państwo planują. Na etapie kwalifikacji na wyjazd należy wypełnić w języku angielskim jedynie stronę nr 2 dokumentu o podtytule Proposed Mobility Programme. Prosimy o szczegółowe opisanie:
  – Overall objectives of mobility
  – Added value of the mobility
  – Activities to be carried out
  – Expected outcomes and impact

Treści zawarte w dokumencie będą analizowane i brane pod uwagę w procesie kwalifikacji kandydatów na wyjazd.


Osoby zakwalifikowane na wyjazd będą zobowiązane przygotować dodatkowe
dokumenty w języku angielskim, które za pośrednictwem Biura Wymiany
Zagranicznej zostaną przekazane uczelniom/instytucjom, w których zamierzają
realizować mobilność.


Ryczałt na koszty podróży

jest wyliczany w oparciu o kalkulator odległości opracowany przez Komisję Europejską. Liczona jest odległość pomiędzy miejscem rozpoczęcia podróży a miejscem realizowania mobilności.

Stawki kształtują się następująco:

odległość kwota
od 10 do 99 km 20 €
od 100 do 499 km 180 €
od 500 do 1 999 km 275 €
od 2 000 do 2 999 km 360 €
od 3 000 do 3 999 km 530 €
od 4 000 do 7 999 km 820 €
8 000 km lub więcej 1500 €

DOKUMENTY DO POBRANIA: