Przejdź do treści

Zachęcamy do wzięcia udziału w rekrutacji na wyjazdy z programu Erasmus+ dla kadry w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023 oraz w roku akademickim 2023/2024.

 • Dokumenty aplikacyjne dotyczące wyjazdów w semestrze letnim 2022/2023 można przesyłać na adres erasmus@uap.edu.pl do dnia 20 stycznia 2022,
 • Dokumenty aplikacyjne dotyczące wyjazdów w roku akademickim 2023/2024 można przesyłać na adres erasmus@uap.edu.pl do dnia 31 marca 2023
 •    Szczegóły wymiany oraz wysokość grantu opisane są w pliku Zasady ogólne.

W razie pytań prosimy o kontakt na adres mailowy: erasmus@uap.edu.pl

KWALIFIKACJA NA WYJAZD W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 oraz 2023/2024

Wyjazdy Staff Mobility for Teaching Assignments (SAT).

Wymagane dokumenty:

 •    formularz aplikacyjny ,
 •    oświadczenie o znajomości języka – informujemy, że uczestnicy tego typu mobilności powinni legitymować się znajomością angielskiego co najmniej na poziomie B2,
 •    porozumienie o programie nauczania– dla mobilności, którą Państwo planują. Na etapie kwalifikacji na wyjazd należy wypełnić w języku angielskim jedynie stronę nr 2 dokumentu o podtytule Proposed Mobility Programme. Prosimy o szczegółowe opisanie:
  – Overall objectives of mobility
  – Added value of the mobility
  – Content of the teaching programme
  – Expected outcomes and impact.
  Treści zawarte w dokumencie będą analizowane i brane pod uwagę w procesie kwalifikacji kandydatów na wyjazd.

Uczestnicy mogą wziąć udział w mobilności trwającej do 5 dni (z wyłączeniem czasu podróży). Podczas tego typu wyjazdu uczestnicy są zobowiązani przeprowadzić co najmniej 8 godzin zajęć.

Wyjazdy Staff Mobility for Training (STT)

Wymagane dokumenty:

 •    formularz aplikacyjny,
 •    oświadczenie o znajomości języka – informujemy, że uczestnicy tego typu mobilności powinni legitymować się znajomością angielskiego co najmniej na poziomie B2,
 •    porozumienie o programie szkolenia– dla mobilności, którą Państwo planują. Na etapie kwalifikacji na wyjazd należy wypełnić w języku angielskim jedynie stronę nr 2 dokumentu o podtytule Proposed Mobility Programme. Prosimy o szczegółowe opisanie:
  – Overall objectives of mobility
  – Added value of the mobility
  – Activities to be carried out
  – Expected outcomes and impact

Treści zawarte w dokumencie będą analizowane i brane pod uwagę w procesie kwalifikacji kandydatów na wyjazd.

Osoby zakwalifikowane na wyjazd będą zobowiązane przygotować dodatkowe
dokumenty w języku angielskim, które za pośrednictwem Uczelnianego Koordynatora Erasmus zostaną przekazane uczelniom/instytucjom, w których zamierzają realizować mobilność.

Zgodnie z zaleceniami Narodowej Agencji dotyczącymi wyjazdów pracowników preferowane będą osoby wyjeżdżające po raz pierwszy, posiadający krótszy staż pracy, związanych z uczelnią umową o pracę oraz wyjazdów w celu podnoszenia kompetencji dydaktycznych lub cyfrowych.

Ryczałt na koszty podróży

jest wyliczany w oparciu o kalkulator odległości opracowany przez Komisję Europejską. Liczona jest odległość pomiędzy miejscem rozpoczęcia podróży a miejscem realizowania mobilności.

*green travel – dodatek za podróżowanie niskoemisyjnymi środkami transportu

Stawki kształtują się następująco:

odległość kwota green travel*
od 10 do 99 km 23 €
od 100 do 499 km 180 € 210€
od 500 do 1 999 km 275 € 320€
od 2 000 do 2 999 km 360 € 410€
od 3 000 do 3 999 km 530 € 610€
od 4 000 do 7 999 km 820 €
8 000 km lub więcej 1500 €

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 • Autor: Szymon Dolata
 • Opublikowano: 23.07.2018, 15:24
 • Ostatnia edycja: 01.12.2022, 14:21