Przejdź do treści

„Spłata kredytu działki przy Al. Marcinkowskiego i przebudowa znajdującego się na niej budynku oraz spłata kredytu na nabycie nieruchomości przy ul. Wolnica w Poznaniu”.

Zasadniczą przyczyną podjęcia pracy nad projektem stały się niedobory infrastrukturalne i funkcjonalne Uczelni. Po zakończeniu w Listopadzie 2015 roku projektu pn. „Rewitalizacja, przebudowa i rozbudowa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w celu poprawy jakości oferty edukacyjnej” osiągnięto zamierzone efekty w postaci poprawy oferty edukacyjnej, stanowiącej statutowy obszar działalności Uczelni. Tymczasem prowadzona przez Uczelnię działalność kulturalna napotyka na istotne bariery infrastrukturalne. Główne z nich to niedobór powierzchni wystawienniczej, skutkujący ograniczeniem w dostępie szerszego grona odbiorców do usług kulturalnych świadczonych przez UAP, w tym szczególnie osób niepełnosprawnych. Kolejnym z nich jest brak przestrzeni do realizacji programu edukacji artystycznej, co razem skutkowało istotnym ograniczeniem w możliwościach kształtowania oferty kulturalnej.
W 2013 roku pojawiła się możliwość nabycia nieruchomości zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie Uniwersytetu. Zakup gruntu wraz z budynkiem otworzył Uczelni nowy kierunek rozwoju przestrzennego, a także stanowił jedyną i niepowtarzalną okazję do konsolidacji budynków w jeden zwarty kompleks dydaktyczny. Dnia 7 marca 2013 r. Rektor UAP podpisał umowę zakupu w/w nieruchomości. Inwestycja została sfinansowana z kredytu bankowego, a jego spłatę zagwarantował Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kredyt wykorzystano również na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego zabytkowego budynku, projekt budowy budynków dydaktycznych, które powstaną na zakupionej działce, wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających zabytkową kamienicę przed dalszą dewastacją, a także spłatę kredytu uruchomionego w 2003 roku, na zakup budynku przy ul. Wolnica w Poznaniu.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  • Autor: Piotr Grzywacz
  • Opublikowano: 08.03.2018, 00:49
  • Ostatnia edycja: 08.03.2018, 00:53