Przejdź do treści

„Przebudowa i zakup wyposażenia niezabytkowego budynku kamienicy miejskiej na cele działalności kulturalnej i edukacji artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Koszty niekwalifikowane w ramach VIII osi priorytetowej POIiŚ 2014- 2020”.
Program inwestycyjny obejmujący swym zakresem podatek VAT – niekwalifikowany koszt projektu pn: „Przebudowa, remont i zakup wyposażenia niezabytkowego budynku kamienicy miejskiej na cele działalności kulturalnej i edukacji artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.” , objęty umową o dofinansowanie.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  • Autor: Piotr Grzywacz
  • Opublikowano: 08.03.2018, 00:59
  • Ostatnia edycja: 08.03.2018, 01:01