dr Bogumiła Twardosz, st. kustosz dyplomowany, dyrektor Biblioteki Głównej UAP

bogumila.twardosz@uap.edu.pl

Doktor nauk humanistycznych w zakresie archeologii, tytuł pracy „Szkło w kulturze mieszkańców Poznania od późnego średniowiecza do pierwszej połowy XIX wieku”, 2008 UAM w Poznaniu, Starszy kustosz dyplomowany, w 2002 roku egzamin na bibliotekarza dyplomowanego zdany przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Edukacji Narodowej. Przygotowanie, rozliczanie i realizacja wniosków składanych do MKiDN, w ramach programu Rozwój Infrastruktury Kultury, w wyniku przygotowanych wniosków Biblioteka Główna została dofinansowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2007 – kwotą 100.000,00 PLN, w roku 2009 – kwotą 200.000,00 PLN, w roku 2013 – kwotą 200.000,00 PLN.


PUBLIKACJE I KONFERENCJE

  1. Referaty z zakresu archeologii:

Średniowieczne szkło poznańskie”.  Konferencja: „Powstanie i rozwój Starego Miasta w Poznaniu w średniowieczu” Muzeum Archeologiczne w Poznaniu – 26-28 maja 2003 r.
Szkło w kulturze mieszkańców średniowiecznego i nowożytnego Poznania”.  Konferencja : „400 lat tradycji szklarstwa w Bierzwniku i okolicy” Bierzwnik – 19 lipca 2008 r.
Naczynia szklane z badań archeologicznych w Poznaniu z okresu od późnego średniowiecza do pierwszej połowy XIX wieku.”. Posiedzenie: Polski Komitet Narodowy Association Internationale pour l’Histoire du Verre w Warszawie – 4 czerwca 2009 r.
Zagadnienie pochodzenia późnośredniowiecznych i nowożytnych wyrobów szklanych z Poznania”. Konferencja:  „Dzieje szkła w Polsce” Muzeum Okręgowe w Rzeszowie – 15-17 września 2010 r.
Flute beakers and Krautstrunk from Poznan” . Konferencja: I Międzynarodowe Sympozjum Ceramiki i Szkła  “Ceramika i szkło w kulturze antyku i średniowiecza europejskiego”  Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk  i Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu – 17-19 września 2014 r.

  1. Artykuły z zakresu archeologii:

Wytworne naczynia szklane w średniowiecznym Poznaniu” Civitas Posnaniensis, Poznań 2005,  s. 417-426.
Nowożytne kielichy szklane z Poznania” Fontes Archaeologici Posnanienses, vol. 45, Poznań 2009, s. 264-282.
Wyroby szklane ze stanowiska nr 7 z miejscowości Magnice (woj. Dolnośląskie)”, analiza materiału 2009, s. 76-90, tabl. 1-7.
Szkło w kulturze mieszkańców Poznania od późnego średniowiecza do pierwszej połowy XIX wieku”  Folia Praehistorica Posnaniensia, t. XVI, Poznań 2011, s. 361-369.
Trzy późnośredniowieczne i nowożytne naczynia szklane z Poznania” Fontes Archaeologici Posnanienses, vol. 47, Poznań 2011, s. 303-308.
Szkło w kulturze mieszkańców średniowiecznego i nowożytnego Poznania”, w druku, Zeszyty Bierzwnickie Instytut Prahistorii UAM, s. 1-26.
Zagadnienie pochodzenia wyrobów szklanych odkrytych w Poznaniu”, w druku, Wydawnictwo Muzeum Okręgowego, Rzeszów, s. 1-18.
Szklanice z Poznania”, w: Ceramika i szkło w archeologii i konserwacji, S. Siemianowska, P. Rzeźnik, K. Chrzan (red.), Wrocław 2017, s. 107-118.

Autorka uczestniczy (od 2005 r.) i protokołuje (od 2008 r.) posiedzenia plenarne Polskiego Komitetu Narodowego Association Internationale pour l’Histoire du Verre organizowane przez Polską Akademię Nauk w Warszawie oraz bierze udział w projekcie „Dzieje szkła na ziemiach polskich od epoki brązu do XIX w. n.e.” organizowanym przez Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie. Autorka brała także udział w pracach Zespołu do Badań Dziejów Szkła w Polsce północno-zachodniej przy Instytucie Prahistorii UAM. Głównym zadaniem Zespołu była inwentaryzacja średniowiecznych i nowożytnych hut szkła z terenu Wielkopolski i jej pogranicza

  1. Artykuły z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa:

Efektywność wyszukiwania światowych zasobów archeologicznych na przykładzie ArchNet”, UAM Poznań, 1997, s. 113-122.
Publikacje naukowe pracowników UAM w indeksowanych bazach SCI, SSCI i A&HCI”, UAM Poznań, 1998, s. 131-144.
Wykorzystanie techniki informatycznej w bibliotekach Wydziału Neofilologii i Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej”, UAM Poznań, 1999, s. 137-149.
Publikacje naukowe pracowników Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w międzynarodowych indeksach cytowań A&HCI i SCI”, UAM Poznań, 2001, s. 55-63.
Biblioteka Główna ASP” komunikat, Forum Akademickie, Lublin, 2006, s. 14-15.
Nasze wczoraj, dziś a jutro?” referat. Konferencja: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 10 września 2014 r., s. 1-6. Program konferencji, Referat „Nasze wczoraj, dziś a jutro?”

Biblioteka Główna Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu – tradycja i postęp”, Ebib, 2016, s. 1-5.

Autorka bierze udział w konferencjach naukowych organizowanych przez ośrodki akademickie.