Przejdź do treści

WSPÓŁPRACA UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU Z PARTNERAMI ZEWNĘTRZNYMI

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu jest jedną z największych uczelni artystycznych w Polsce, o wielkim potencjale i dorobku posiadanej kadry naukowo-dydaktycznej o międzynarodowej renomie. Realizowane na ośmiu wydziałach kierunki kształcenia korespondują z bogatą działalnością artystyczną oraz badaniami naukowymi, prowadzonymi wielowątkowo i w różnych dyscyplinach sztuk pięknych.

Jednocześnie możemy poszczycić się znaczącym wkładem w rozwój obszaru sztuk projektowych w bardzo szerokim ich spektrum, dzięki korzystaniu z wiedzy i doświadczenia, płynących z własnej pracy twórczej znakomitych, czynnych zawodowo projektantów, designerów i architektów.

Proponowany zakres współpracy z partnerami zewnętrznymi może dotyczyć zarówno współdziałania w zakresie prezentacji dorobku artystycznego i promocji twórców, jak i wielowątkowej współpracy w zakresie sztuk projektowych.

Zaczynając od najszerszego spojrzenia: mamy możliwość opracowywania pełnych, kompleksowych projektów urbanistycznych dla różnych obszarów (również rewitalizowanych) oraz wykonywania prac studialnych, dotyczących szeregu zagadnień z zakresu kształtowania krajobrazu kulturowego.

W naszych pracowniach powstają analizy i opracowania dotyczące całkiem nowych, proponowanych dopiero funkcji, a w ramach działalności naukowo-badawczej możemy sporządzić  konkretne projekty całościowych opracowań bądź też pewnych wybranych elementów infrastruktury.

W ramach prac projektowo-badawczych wykonujemy studia i koncepcje dotyczące projektów obiektów architektonicznych, ujętych całościowo – wraz z architekturą wnętrz i meblem, a także z zakresu tzw. małej  architektury. Powstają też projekty i prototypy z zakresu szeroko rozumianego wzornictwa, a w szczególności mebli i obiektów w przestrzeni miejskiej. Zajmujemy się też architekturą wnętrz, scenografią, ubiorem i kostiumem, projektowaniem widowisk plenerowych i akcji performatywnych.

W Uczelni tworzymy także projekty kompleksowej informacji wizualnej w obiektach i przestrzeni otwartej oraz systemów identyfikacji – opracowania graficzne dla szeregu zastosowań. Wykonujemy projekty druków użytkowych i promocyjnych dla firm, instytucji, imprez, kampanii reklamowych lub społecznych.

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 03.10.2017, 15:27
  • Ostatnia edycja: 19.10.2022, 12:04