Przejdź do treści

6 edycja projektu SafetyLAB skoncentrowała się na potrzebie zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników dróg szybkiego ruchu. Wzorem wielu krajów Polska w 2005 roku zaadoptowała Wizję Zero jako etycznie uprawnioną wizję bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poprzez zastosowanie systematycznych i zaawansowanych działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, możliwe jest znaczne zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych w kolejnych okresach programowania i osiągnięcie założeń Wizji Zero za kilkadziesiąt lat. Kluczowymi dla każdego z użytkowników dróg szybkiego ruchu jest świadomość kilku podstawowych elementów, gwarantujących bezpieczną podróż. Są to: znajomość przepisów, świadomość, iż nadmierna prędkość jest największym zagrożeniem, zachowanie odstępu od poprzedzającego pojazdu, dynamiczne włączanie się do ruchu, bezpieczna zmiana pasa ruchu, sygnalizacja manewrów, jazda prawym pasem oraz niezatrzymywanie się na autostradzie. Niezmiernie ważne jest również zadbanie o stan psychomotoryczny – zmęczenie powinno być niwelowane poprzez postoje na parkingach i miejscach obsługi podróżnych. Prezentacja projektu SafetyLAB odbyła się w formie wideokonferencji. W wyniku przeprowadzonych obrad z udziałem Partnerów projektu, ocenione zostały prace studentów. Na ostateczny werdykt składa się cząstkowa punktacja każdego projektu w zakresie zdefiniowania problemu, jego rangi, kompletności koncepcji, kompletności projektu, możliwości wdrożeniowych, oceny materiałów oraz samej prezentacji. Najwyżej punktowanymi koncepcjami były: „Pasażer – plecak” Ewy Przepióry, „Tablice zmiennej treści” Jakuba Garstkiewicza, „Gra edukacyjna” pani Małgorzaty Maik oraz „Stacje z ćwiczeniami dla MOP” autorstwa Aleksandry Głowackiej. Deklaracje partnerów związane ze wsparciem realizacji projektów: Ewa Przepióra / SKODA, Jakub Garstkiewicz, Małgorzata Maik / Autostrada Wielkopolska S.A.

  • Autor: Matylda Konarska
  • Opublikowano: 19.10.2022, 11:54
  • Ostatnia edycja: 19.10.2022, 11:54