Przejdź do treści

STUDIA DOKTORANCKIE PROWADZONE NA WYDZIALE SZTUKI MEDIÓW

O studiach
Studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Sztuki Mediów UAP powstały z potrzeby stworzenia ambitnej platformy artystyczno-badawczej dla młodych praktyków sztuki. Studia trzeciego stopnia nie są w tej koncepcji jedynie usystematyzowaną drogą do uzyskania doktoratu. To przede wszystkim miejsce, którego zadaniem jest promowanie świadomej, krytycznej i dociekliwej postawy badawczej wobec świata, przy założeniu, że narzędziem tej pracy badawczej jest praktyka artystyczna. Istotą działania naszych studiów doktoranckich jest wytworzenie przestrzeni, dla mikrospołeczności artystów, w której dochodzi do wymiany poglądów, transferu wiedzy i konfrontacji postaw. Służą temu nie tylko wykłady i seminaria ale przede wszystkim wspólne projekty artystyczne realizowane i inicjowane przez doktorantów. Nasze projekty służą praktycznemu zastosowaniu wiedzy wypracowanej na uczelni i przekształceniu jej w teorio-praktykę. Chcemy na tyle, na ile to możliwe tworzyć „akademię bez ścian”, która nie odgradza się od świata, ale aktywnie go współtworzy i stale przypomina o etycznej, społecznej i politycznej odpowiedzialności sztuki. Chcemy zadawać pytania, podważać schematy, poszukiwać nowych narzędzi i strategii poza zdefiniowanymi schematami sztuki. Interdyscyplinarność studiów doktoranckich na Wydziale Sztuki Mediów UAP jest rozumiana nie tylko w kategorii wielości dyscyplin ale przede wszystkim jako możliwość współpracy, w której twórcy posługujący się różnymi narzędziami i metodami mogą wspólnie wykreować nowe wartości. Nasi doktoranci nie są artystami pogłębiającymi jedynie swoje umiejętności w wąsko zdefiniowanym obszarze sztuki lecz są badaczami, którzy poszukują odmiennych narzędzi poznawczych i strategii kreacyjnych. Z tego właśnie powodu nasze studia doktoranckie otwarte są dla aktywnych, poszukujących twórców reprezentujących całe spektrum praktyk artystycznych.

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 11.12.2017, 17:51
  • Ostatnia edycja: 13.08.2018, 11:41