Przejdź do treści

STUDIA DOKTORANCKIE PROWADZONE NA WYDZIALE RZEŹBY

O studiach
Studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu będą obejmowały obszar sztuki w dziedzinie: sztuki plastyczne, w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne.
Studia doktoranckie przede wszystkim nastawione będą na rozwijanie posiadanych umiejętności uczestnika studiów doktoranckich w samodzielnym formułowaniu własnych wypowiedzi artystycznych w szczególności w obszarze rzeźby i działań przestrzennych, jak również w kontekście szeroko pojmowanej kultury i sztuki. W trakcie trwania studiów nacisk położony będzie na wzmacnianie tych cech doktoranta, które charakteryzują jego indywidualną działalność artystyczną, co w konsekwencji przyczyni się do kształtowania silnych osobowości twórczych. Pomocny w zdobywaniu przez uczestników studiów doktoranckich nowych, a także w rozwijaniu już posiadanych umiejętności opartych o wzbogaconą wiedzę praktyczną i teoretyczną będzie, ciągle rozwijający swój profesjonalny potencjał technologiczny, Zakład Technik Realizacyjnych na Wydziale Rzeźby. Uczestnik studiów dodatkowo będzie miał możliwość korzystania z całego potencjału naukowo-badawczego Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, co zdecydowanie powiększa możliwości twórcze, zwłaszcza w obszarze intermedialnych działań przestrzennych oraz realizacji prac z zakresu łączonych dyscyplin artystycznych. Studia doktoranckie będą stymulować do podjęcia poszukiwań nowych form i treści w procesie kształtowania wypowiedzi artystycznej. Inicjatywy doktorantów oparte na współpracy z podmiotami zewnętrznymi przyczynią się do wzajemnego przenikania się działalności artystycznej i naukowej z działalnością gospodarczą z obopólną korzyścią. Poprzez wykorzystanie wiedzy i potencjału twórczego doktorantów ulegnie wzrostowi poziom rozwiązań plastycznych w różnych aspektach życia, doktoranci natomiast rozwiną umiejętności negocjacji i pracy zespołowej, a także będą mogli poszerzać swoją wiedzę i umiejętności w zakresie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych. Istotnym elementem studiów doktoranckich jest przygotowanie doktoranta do wykonywania pracy nauczyciela akademickiego.

Adresatem studiów doktoranckich na Wydziale Rzeźby UAP są osoby:

  • aktywne twórczo, chętne do dalszego rozwoju, zdobywania wiedzy i poszerzania umiejętności wypowiadania się w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne,
  • otwarte na konstruktywną krytykę i współpracę z innymi artystami,
  • nastawione na indywidualną pracę w oparciu o doradczą pomoc doświadczonej kadry naukowej Wydziału Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu,
  • zdolne do wnikliwej analizy własnej twórczości, niezbędnego elementu kształtowania własnej osobowości artystycznej.

Studia doktoranckie są elitarną formą kształcenia kierowaną do osób przygotowanych we właściwym stopniu do ich wszczęcia, świadomych swoich dążeń oraz gotowych do podjęcia wysiłku związanego z ich przebiegiem.

 

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 11.12.2017, 17:50
  • Ostatnia edycja: 13.08.2018, 11:19