Przejdź do treści

STUDIA DOKTORANCKIE PROWADZONE NA WYDZIALE MALARSTWA I RYSUNKU

O studiach

Studia doktoranckie na Wydziale Malarstwa i Rysunku oferują możliwość prowadzenia indywidualnej pracy artystyczno-badawczej pod kierunkiem wybranego opiekuna artystycznego, wspomaganej programem wykładów i konsultacji z artystami i teoretykami sztuki. Stanowią obszar rozwoju praktyk artystycznych oraz poszerzonej refleksji nad możliwościami malarstwa jako medium o aktualnym i uniwersalnym znaczeniu. W charakter studiów doktoranckich wpisana jest wolność konstruowania spersonalizowanego programu pracy artystycznej i badawczej, a także samego programu studiowania. Pomaga w tym szerokie spektrum zróżnicowanych postaw artystycznych reprezentowane przez kadrę dydaktyczną Wydziału Malarstwa i Rysunku. Chcielibyśmy żeby praca nad rozprawą doktorską stanowiła skuteczną szansą na poszerzenie świadomości artystycznych wyborów, usystematyzowanie intelektualnego i praktycznego warsztatu, znalezienie kontekstów swojej twórczości i aktywności, zdefiniowanie osobistego i społecznego sensu „bycia w sztuce”. Studia doktoranckie dają możliwość uzyskania i pogłębienia wiedzy z zakresu pedagogiki, prawa autorskiego, metodologii przygotowania rozprawy doktorskiej, przygotowywania i prowadzenia projektów badawczych. Interdyscyplinarne fakultety zawodowe, dają szansę na rozszerzenie kompetencji zawodowych w takich dziedzinach jak malarstwo w architekturze, tkanina artystyczna, konserwacja malarstwa i konserwacja papieru, a także w dziedzinach wykraczających poza obszar bezpośrednio związany z kierunkiem studiów (np. rzeźba, grafika warsztatowa i projektowa, fotografia). W ramach praktyk dydaktycznych istnieje możliwość uczestniczenia i prowadzenia zajęć ze studentami I i II stopnia w pracowniach malarskich i rysunkowych. Studia trzeciego stopnia umożliwiają zrzeszania się studentów, uczestniczenie w wymianach i wyjazdach zagranicznych, przeprowadzanie inicjatyw artystyczno-naukowych w tym realizowanie projektów badawczych w ramach działalności statutowej Wydziału.
Studia doktoranckie na Wydziale Malarstwa i Rysunku trwają trzy lata i funkcjonują w formie stacjonarnej, kończą się uzyskaniem stopnia doktora w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne.
Dr hab. Wojciech Gorączniak ad.

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 11.12.2017, 15:27
  • Ostatnia edycja: 13.08.2018, 11:11