Przejdź do treści

STUDIA DOKTORANCKIE PROWADZONE NA WYDZIALE GRAFIKI I KOMUNIKACJI WIUZUALNEJ

O studiach
Studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej UAP w zakresie sztuk graficznych obejmują zarówno dziedziny artystycznej grafiki warsztatowej jak i szeroki zakres zagadnień związanych z projektowaniem graficznym i tworzeniem komunikatu wizualnego.
Przeznaczone są dla wyróżniających się absolwentów studiów magisterskich posiadających znaczący dorobek artystyczny lub projektowy, poszukujących możliwości wzbogacenia swoich doświadczeń graficznych poprzez pogłębienie wiedzy humanistycznej, wiedzy fachowej związanej z uprawianą dziedziną grafiki oraz możliwość wymianę myśli i doświadczeń .
Studia doktoranckie tworzą platformę wspierającą własne działania artystyczno-naukowo- badawcze doktorantów zapewniając możliwość korzystania z wiedzy wykładowców oraz artystów grafików i projektantów tworzących kadrę Uniwersytetu Artystycznego przy wykorzystaniu potencjału naukowo-dydaktycznego uczelni(pracownie, warsztaty, laboratoria) oraz kontakty z galeriami w kraju i za granicą. Budują przestrzeń dla współpracy i konsultacji z wybranymi promotorami, a także wymiany doświadczeń i poglądów oraz współpracy w grupach złożonych z uczestników studiów.
Stwarzają warunki do wielokierunkowych poszukiwań artystycznych dając możliwość pogłębionej analizy dokonań własnych i innych artystów oraz uczestników studiów, rozwijając umiejętność ich krytycznej oceny.
Poprzez umożliwienie uczestnictwa w procesie dydaktycznym prowadzonym w ramach uczelni pozwalają zdobyć niezbędną wiedzę i doświadczenie przygotowujące doktoranta do prowadzenia działalności dydaktycznej na poziomie akademickim.
Szczególny nacisk położony zostanie na uczestniczenie w inicjatywach polegających na wprowadzaniu wartościowych rozwiązań graficznych w różnych dziedzinach życia społecznego i kulturalnego.
Studia doktoranckie na uniwersytecie Artystycznym w poznaniu trwają trzy lata i kończą się egzaminami doktorskimi oraz obroną przewodu doktorskiego w dziedzinie sztuki plastyczne.

dr hab. Lucyna Talejko-Kwiatkowska, prof. nadzw. UAP

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 11.12.2017, 17:50
  • Ostatnia edycja: 13.08.2018, 11:13