Przejdź do treści

Do 2 listopada 2020 r. trwa nabór wniosków w ramach programu START, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs skierowany jest do doktorantów oraz doktorów,

którzy nie przekroczyli 30. roku życia.

Zgodnie z założeniami program START skierowany jest do młodych, stojących u progu kariery badaczy, którzy już mogą wykazać się sukcesami w swojej dziedzinie nauki. Stypendia stanowią dowód uznania dla dotychczasowych osiągnięć naukowych młodych uczonych i są dla nich zachętą do dalszego rozwoju poprzez umożliwienie im pełnego poświęcenia się pracy badawczej.

O stypendia mogą się ubiegać młodzi uczeni, którzy:

  • mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe);
  • są doktorantami bądź doktorami w Polsce lub wykonują prace B+R* w Polsce w podmiocie, którego jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
  • nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku (o stypendium w najbliższym konkursie mogą się starać kandydaci urodzeni w roku 1990 lub później).

Podstawę oceny kandydata stanowi jego dorobek naukowy oraz przedstawione plany badawcze.

Rejestracja kandydatów odbywa się za pośrednictwem formularza wniosku online. Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku należy zapoznać się z Regulaminem stypendiów

Fundacja przyzna 100 stypendiów po 28 000 zł każde.

Szczegóły Programu START znajdą Państwo na stronie internetowej FNP.

Krótka animacja nt. programu start: https://www.youtube.com/watch?v=EHTGI2rCL_s

  • Autor: Agnieszka Meller-Kawa
  • Opublikowano: 01.10.2020, 17:06
  • Ostatnia edycja: 01.10.2020, 17:07