Przejdź do treści

 

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych może otrzymać doktorant: na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich, jeżeli wyróżniał się osiągnięciami w pracy dydaktycznej, badawczej lub osiągnięciami artystycznymi.

Zwiększenie przyznawane jest nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów.

W uzasadnieniu wniosku należy wykazać osiągnięcia, które doktorant uzyskał w poprzednim roku akademickim, tj. od 1 października do 30 września.


  • Autor: Piotr Grzywacz
  • Opublikowano: 01.09.2018, 02:16
  • Ostatnia edycja: 17.09.2020, 10:28