Regulamin organizacji i przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu