Przejdź do treści

Porozmawiajmy o wodzie | Wystawa prac konkursowych „Uwolnić Bogdankę”

Wernisaż: 22.04. godz.18:00

UAP Atrium bud. B

ul. 23 Lutego 20


Wystawa: 22.04-10.05.2024 r.


Dyskusja pokonkursowa: 24.05.2024, g. 18:00
Klub SARP social club
Stary Rynek 56, Poznań


Koncepcja wystawy i opieka kuratorska:

Elżbieta Raszeja

Magdalena Wilczyńska

Alicja Maculewicz


płynność, ruch, dźwięk, zapach, barwa, światło,

spokój, dynamika, ukojenie, zagrożenie, 

inspiracja, wspomnienie, tęsknota,  

źródło życia, warunek przeżycia, żywioł

O wodzie można myśleć i mówić w różny sposób. Obecna pod różnymi postaciami, wciąż krąży i podtrzymuje życie, czasem niezauważana, coraz częściej zagrożona. Wyschnięte źródła i strumienie, zanieczyszczone „wyprostowane”, często ukryte pod ziemią rzeki, zasypane stawy, osuszone mokradła, zabudowane tereny, uszczelnione nawierzchnie – to teraźniejszość miejskich przestrzeni.

Wystawa zorganizowana na Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu eksponuje prace uczestników ogólnopolskiego studenckiego konkursu architektonicznego studialno-koncepcyjnego pod hasłem Uwolnić Bogdankę”. Nurt Bogdanki – lewobrzeżnego dopływu Warty, na odcinku między jeziorem Rusałka i Parkiem Sołackim, został skanalizowany w pierwszej połowie XX wieku w wyniku inwestycji prowadzonych na terenie Golęcina. Od wielu lat poznańscy społecznicy, przy wsparciu naukowców i przedstawicieli środowisk twórczych, zgłaszają postulat odsłonięcia skanalizowanego odcinka Bogdanki i odtworzenia jej naturalnego biegu. Pozwoliłoby to na przywrócenie przerwanej ciągłości zachodniego klina zieleni, a jednocześnie na uatrakcyjnienie terenów rekreacyjnych Golęcina przez stworzenie ciągu spacerowego i rowerowego wzdłuż Bogdanki. 

Hasło konkursu doskonale oddaje ideę odsłonięcia nurtu Bogdanki i „uwolnienia” jej z więzów rur.Organizatorzy: Międzynarodowe Targi Poznańskie, Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Poznań (SARP) oraz Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP, zaprosili do udziału w konkursie studentów wszystkich polskich uczelni kształcących na kierunkach architektura oraz architektura krajobrazu. Celem konkursu było ukazanie potencjału dla tworzenia systemu zielono-błękitnej infrastruktury Poznania w oparciu o dawny przebieg cieków wodnych, dzisiaj ukrytych pod ziemią, a także przestudiowanie możliwości zmian obecnego zagospodarowania obszaru Golęcina. Oczekiwano zachowania jego rekreacyjno-sportowego charakteru, przy jednoczesnym przywróceniu ciągłości korytarza ekologicznego doliny Bogdanki.

Wystawa prezentuje wybrane prace konkursowe, ukazujące różne autorskie rozwiązania architektoniczne i przestrzenno-krajobrazowe oraz różne podejście do problemu obecności wody w mieście. Mamy nadzieję, że stanie się zachętą do szerszej społecznej dyskusji, a więc

Porozmawiajmy o wodzie.

  • Autor: Michał Jaborski
  • Opublikowano: 19.04.2024, 09:57
  • Ostatnia edycja: 22.04.2024, 10:05