Przejdź do treści

Dorota Jonkajtis
na skrzyżowaniu wersów
na skrzyżowaniu słów

wystawa pracy doktorskiej

Wernisaż: 20.11.2023 godz.: 16.30

ul. Wroniecka 15

Wystawa: 20.11.2023 – 30.11.2023
wystawa otwarta codziennie w godz. 16.00 – 18.00

Na skrzyżowaniu wersów na skrzyżowaniu słów to praca doktorska, w której część pisemna
doktoratu stała się materią pracy wizualnej. Zarówno tekst właściwej dysertacji,
jak i specjalnie na potrzeby doktoratu napisane utwory paraliterackie zostały wykorzystane
jako budulec dla dwóch realizacji graficznych. Cała praca, poświęcona zagadnieniom tekstu
i pisania, jest równocześnie zapisem czasu i procesu powstawania doktoratu oraz ćwiczeniem
stylistycznym. Zawiera w sobie i notatki z lektury, i brudnopisy rozprawy, utwory autorskie
i naśladowcze, kompilacje i cytaty. Ponad 100 grafik można przeczytać i znaleźć w nich różne
formy: opowiadania, wiersze, parafrazy czy limeryki. Wielki w skali labirynt tekstualny tworzą
dziesiątki zdań z rozprawy, przebiegające w różnych kierunkach – czytelne lub zagęszczane aż
do nieczytelności stają się rysunkiem tytułowych skrzyżowań.
Realizacja ta, złożona wyłącznie z tekstów, z licznymi odniesieniami literackimi, jest
prezentowana w szczególnym, nieprzypadkowym miejscu – w budynku nieczynnej Filii
Biblioteki Raczyńskich. W sali dawnej czytelni można podążać za tekstem pracy poprzez
kolejne grafiki, zestawiając jego fragmenty w poszukiwaniu całości lub zagubić się w gąszczu
nawarstwionych fraz; można odczytywać pracę wielokrotnie i za każdym razem inaczej, gdyż
krzyżują się w niej różnorodne tropy, spotykają rozmaite wątki i różne możliwości
interpretacji.


Dorota Jonkajtis

W latach 1999 – 2005 studiowała na Wydziale Grafiki ASP w Poznaniu, w 2005 roku
uzyskując dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Litografii. Od 2005 roku pracuje na
macierzystej uczelni (lata 2005 – 2009 na Wydziale Malarstwa w Pracowni Rysunku prof.
Jerzego Hejnowicza, od 2009 roku na Wydziale Grafiki w IV Pracowni Grafiki). Otrzymała Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2004) oraz Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury (2007). Zajmuje się grafiką i rysunkiem, niekiedy łącząc obie techniki. Jej prace, często inspirowane lekturą i literaturą, zawierają elementy typografii czy fragmenty tekstów. Oprócz zagadnień pisma i pisania, istotny jest dla niej również sam proces. Prace prezentuje na wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą.

  • Autor: Agata Tratwal
  • Opublikowano: 23.11.2023, 18:41
  • Ostatnia edycja: 25.11.2023, 15:23